Yargıtay - 1. Ceza Dairesi

2021/11353 Esas 2022/786 Karar
Karar Tarihi: 02.02.2022
Yargıtay

1. Ceza Dairesi         2021/11353 E.  ,  2022/786 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇLAR : Kasten öldürmeye teşebbüs, kasten nitelikli yaralama, kasten yaralama, hakaret

HÜKÜMLER : 1) Sanık ... hakkında;

a) Katılan ...'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan, TCK'nin 37/1. maddesi delaletiyle 81/1, 35/1, 29, 62/1, 53/1, 54. maddelerine göre 3 yıl 9 ay hapis cezası

b) Katılan ...'a yönelik kasten yaralama suçundan, TCK'nin 37/1. maddesi delaletiyle 86/1, 86/3-e, 29, 62/1, 53/1, 54. ve CMK'nin 231. maddelerine göre 7 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

c) Katılan ...'e yönelik kasten yaralama suçundan, TCK'nin 37/1. maddesi delaletiyle 86/2, 86/3-e, 29, 62/1, 53/1, 54. ve CMK'nin 231. maddelerine göre 2 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

d) Katılan ...'ya yönelik kasten yaralama suçundan, TCK'nin 37/1. maddesi delaletiyle 86/2, 86/3-e, 29, 62/1, 53/1, 54. ve CMK'nin 231. maddelerine göre 2 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

e) Hakaret suçundan, TCK'nin 125/1, 125/4, 43/2, 29, 62/1, 53/1. ve CMK'nin 231. maddelerine göre 1 ay 24 gün hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

2) Sanık ... Dinçer hakkında;

a) Katılan ...'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan, TCK'nin 37/1. maddesi delaletiyle 81/1, 35/1, 29, 62/1, 53/1, 54. maddelerine göre 3 yıl 9 ay hapis cezası

b) Katılan ...'a yönelik kasten yaralama suçundan, TCK'nin 37/1. maddesi delaletiyle 86/1, 86/3-e, 29, 62/1, 53/1, 54. maddelerine göre 7 ay 15 gün hapis cezası

c) Katılan ...'e yönelik kasten yaralama suçundan, TCK'nin 37/1. maddesi delaletiyle 86/2, 86/3-e, 29, 62/1, 53/1, 54. maddelerine göre 2 ay 15 gün hapis cezası

d) Katılan ...'ya yönelik kasten yaralama suçundan, TCK'nin 37/1. maddesi delaletiyle, 86/2, 86/3-e, 29, 62/1, 53/1, 54. maddelerine göre 2 ay 15 gün hapis cezası

3) Sanık ... hakkında;

a) Katılan ...'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan, TCK'nin 37/1. maddesi delaletiyle 81/1, 35/1, 29, 62/1, 53/1, 54. maddelerine göre 3 yıl 9 ay hapis cezası

b) Katılan ...'a yönelik kasten yaralama suçundan, TCK'nin 37/1. maddesi delaletiyle 86/1, 86/3-e, 29, 62/1, 53/1, 54. ve CMK'nin 231. maddelerine göre 7 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

c) Katılan ...'e yönelik kasten yaralama suçundan, TCK'nin 37/1. maddesi delaletiyle 86/2, 86/3-e, 29, 62/1, 53/1, 54. ve CMK'nin 231. maddelerine göre 2 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

d) Katılan ...'ya yönelik kasten

yaralama suçundan, TCK'nin 37/1. maddesi delaletiyle 86/2, 86/3-e, 29, 62/1, 53/1, 54. ve CMK'nin 231. maddelerine göre 2 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

4) Sanık ... hakkında;

a) Katılan ...'a yönelik kasten yaralama suçundan, TCK'nin 37/1. maddesi delaletiyle 86/1, 86/3-e, 29, 62/1, 53/1, 54. ve CMK'nin 231. maddelerine göre 7 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

b) Katılan ...'e yönelik kasten yaralama suçundan, TCK'nin 37/1. maddesi delaletiyle 86/2, 86/3-e, 29, 62/1, 53/1, 54. ve CMK'nin 231. maddelerine göre 2 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

c) Katılan ...'ya yönelik kasten yaralama suçundan, TCK'nin 37/1. maddesi delaletiyle 86/2, 86/3-e, 29, 62/1, 53/1, 54. ve CMK'nin 231. maddelerine göre 2 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

5) Sanık ... hakkında;

a) Katılan ...'ye yönelik kasten nitelikli yaralama suçundan, TCK'nin 37/1. maddesi delaletiyle 86/1, 86/3-e, 87/1-d-son, 29, 62/1, 53/1, 58, 54. maddelerine göre 2 yıl 1 ay hapis cezası

b) Katılan ...'a yönelik kasten yaralama suçundan, TCK'nin 37/1. maddesi delaletiyle 86/2, 86/3-e, 29, 62/1, 53/1, 58, 54. maddelerine göre 2 ay 15 gün hapis cezası

c) Katılan ...'e yönelik kasten yaralama suçundan, TCK'nin 37/1. maddesi delaletiyle 86/2, 86/3-e, 29, 62/1, 53/1, 58, 54. maddelerine göre 2 ay 15 gün hapis cezası

d) Hakaret suçundan, TCK'nin 125/1, 125/4, 43/2, 29, 62/1, 53/1, 58. maddelerine göre 1 ay 24 gün hapis cezası

.

6) Sanık ... hakkında;

a) Katılan ...'ye yönelik kasten nitelikli yaralama suçundan, TCK'nin 37/1. maddesi delaletiyle 86/1, 86/3-e, 87/1-d-son, 29, 62/1, 53/1, 54. maddelerine göre 2 yıl 1 ay hapis cezası

b) Katılan ...'a yönelik kasten yaralama suçundan, TCK'nin 37/1. maddesi delaletiyle 86/2, 86/3-e, 29, 62/1, 53/1, 54. ve CMK'nin 231. maddelerine göre 2 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

c) Katılan ...'e yönelik kasten yaralama suçundan, TCK'nin 37/1. maddesi delaletiyle 86/2, 86/3-e, 29, 62/1, 53/1, 54. ve CMK'nin 231. maddelerine göre 2 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

7) Sanık ... hakkında;

a) Katılan ...'a yönelik kasten yaralama suçundan, TCK'nin 37/1. maddesi delaletiyle 86/1, 86/3-e, 29, 62/1, 53/1, 54. ve CMK'nin 231. maddelerine göre 7 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

b) Katılan ...'e yönelik kasten yaralama suçundan, TCK'nin 37/1. maddesi delaletiyle 86/2, 86/3-e, 29, 62/1, 53/1, 54. ve CMK'nin 231. maddelerine göre 2 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

c) Katılan ...'ya yönelik kasten yaralama suçundan, TCK'nin 37/1. maddesi delaletiyle 86/2, 86/3-e, 29, 62/1, 53/1, 54. ve CMK'nin 231. maddelerine göre 2 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

TEMYİZ EDENLER : Sanık ... müdafii, sanık ... müdafii, sanık ... müdafii, sanık ... müdafii, sanık ... müdafii, sanık ... müdafii, sanık ...

TÜRK MİLLETİ ADINA

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanıklar ... Tunahan,......ve ... hakkında kurulan 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' kararlarının itirazın reddi üzerine kesinleştiği anlaşılmakla, bu hükümler inceleme dışı tutulmuştur.

Katılan sanıkların temyiz dilekçelerinin incelenmesinde 'sadece sanık' sıfatı ile kendileri hakkındaki mahkumiyet hükümlerini temyiz ettikleri anlaşılmakla bu kapsamda yapılan incelemede;

Sanıklar ... ...ve...hakkında katılan ...'e karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükümleri yönünden; sanıkların birden fazla bıçak darbesi ile katılana saldırarak, hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaraladıkları olayda, '9 yıldan 15 yıla' kadar hapis cezası öngören TCK’nin 35. maddesinin uygulanması sırasında, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak alt sınırdan makul bir seviyede uzaklaşılarak ceza tayini yerine, hiç isabet olmayan olaylara özgü '9 yıl' hapis cezasına hükmedilmesi suretiyle eksik ceza tayini aleyhe temyiz olmadığından,

Sanıklar hakkında kurulan mahkumiyet hükümlerinin tamamı yönünden; Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas - 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı ibareler iptal edilmiş ise de; infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden, bu hususlar bozma nedeni yapılmamıştır.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıkların üzerlerine atılı suçların sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç nitelikleri tayin, cezayı azaltıcı haksız tahrik ve takdiri indirim sebeplerinin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, sanıkların savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip reddedilmiş, kurulan hükümlerde eleştirilen ve bozma sebebi yapılan hususlar dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ... müdafiinin; kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna, sanık ... müdafiinin; eksik incelemeye, suç vasfına, haksız tahrikin derecesine, lehe hükümlerin yeterince uygulanmadığına, kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna, sanık ... müdafiinin; sübuta, sanığın öldürme kastının bulunmadığına, suç vasfına, kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna, sanık ... müdafiinin; sanığın öldürme kastının bulunmadığına, suç vasfına, kararın haksız ve ağır olup usul ve yasaya aykırı olduğuna, sanık ...'in; sübuta, meşru müdafaaya, haksız tahrikin derecesine, cezanın haksız ve yersiz olduğuna vesaireye yönelen ve yerinde görülmeyen diğer temyiz sebeplerinin reddi ile;

1) Sanıklar ... ...ve...hakkında katılan ...'e karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükümleri ile sanık ... hakkında katılanlar ..., Kadir ve Yaşar'a karşı kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükümleri ve sanık ... hakkında katılan ...'a karşı kasten nitelikli yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerinin isteme uygun olarak ONANMASINA,

2) Sanık ... hakkında katılan ...'a karşı kasten nitelikli yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmü yönünden;

Sanığın adli sicil kaydında yer alan ve tekerrüre esas olduğu kabul edilen ... 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 20.06.2012 tarih ve 2011/768 Esas - 2012/798 Karar sayılı ilamı ile verilen adli para cezasının CMUK'un 305/1. maddesi gereğince kesin nitelikte olduğu ve aynı maddenin son fıkrası uyarınca tekerrüre esas alınamayacağı ve sanığın adli sicil kaydına konu tekerrüre esas olabilecek başka ilamının da bulunmadığı gözetilmeksizin, mükerrir kabul edilerek sanık hakkında verilen hapis cezasının TCK'nin 58/6. maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu nedenle 6723 sayılı Kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden CMUK’un 322. maddesi gereğince, TCK'nin 58/6. maddesinin uygulanmasına ilişkin fıkranın hükümden çıkartılması suretiyle hükmün isteme uygun olarak DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

3) Sanık ... hakkında katılanlar...ve ...'e karşı kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmü ile sanık ... hakkında hakaret suçundan kurulan mahkumiyet hükmü yönünden;

a) Sanığın adli sicil kaydında yer alan ve tekerrüre esas olduğu kabul edilen ... 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 20.06.2012 tarih ve 2011/768 Esas - 2012/798 Karar sayılı ilamı ile verilen adli para cezasının CMUK'un 305/1. maddesi gereğince kesin nitelikte olduğu ve aynı maddenin son fıkrası uyarınca tekerrüre esas alınamayacağı ve sanığın adli sicil kaydına konu tekerrüre esas olabilecek başka ilamının da bulunmadığı gözetilmeksizin mükerrir kabul edilerek, sanık hakkında TCK'nin 58/3. maddesi gereğince kasten basit yaralama ve hakaret suçlarındaki seçimlik cezalardan hapis cezası tercih edilerek, verilen hapis cezalarının TCK'nin 58/6. maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi,

b) Sanık hakkında hakaret suçundan kurulan hüküm yönünden, hakaret suçuna ilişkin özel hüküm olan ve daha lehe düzenlemeler içeren 5237 sayılı TCK'nin 129. maddesi yerine, yazılı şekilde genel tahrike ilişkin TCK'nin 29. maddesinin uygulanması,

c) Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas - 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı ibarelerin iptal edilmesi nedeniyle hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ... müdafiinin temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu nedenlerle 6723 sayılı Kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 02.02.2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.