Yargıtay - 16. Ceza Dairesi

2018/664 Esas 2018/1532 Karar
Karar Tarihi: 03.04.2018
Yargıtay resmi belgede sahtecilik dolandırıcılık

16. Ceza Dairesi         2018/664 E.  ,  2018/1532 K.

'İçtihat Metni'Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi

Suç : Resmi belgede sahtecilik, Dolandırıcılık, Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak

Hüküm : 1- Sanık ... hakkında;

a) Suç örgütüne üye olmak suçundan: 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca Beraat

b) Dolandırıcılık suçundan: 5271 sayılı CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca Beraat (Mağdurlar ... ..., ... ve ... ... ... yönelik eylemler hakkında)

CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı Beraat

c) 5237 sayılı TCK'nın 204/1, 53/1, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet

d) 5237 sayılı TCK'nın 157/1, 52/2, 53/1, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet (Katılan ... ve ...'a yönelik eylemler hakkında ayrı ayrı iki kez)

2- Sanık ... hakkında;

a) Suç örgütüne üye olmak suçundan: 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca Beraat

b) Dolandırıcılık suçundan: 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca Beraat (Katılan ...,

Mağdurlar ... ve ...'a yönelik eylemler hakkında)

c) 5237 sayılı TCK'nın 204/1, 53/1, 58, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet

d) 5237 sayılı TCK'nın 157/1, 52/2, 53/1, 58, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet (mağdur ... ... yönelik eylem hakkında)

e)5237 sayılı TCK'nın 157/1, 35/2, 52/2, 53/1, 58, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet (mağdur ...'a yönelik eylem hakkında)

3- Sanık ... hakkında;

a) Suç örgütüne üye olmak suçundan: 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca Beraat

b) 5237 sayılı TCK'nın 204/1, 53/1, 58, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet

c) 5237 sayılı TCK'nın 157/1, 52/2, 53/1, 58, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet (katılan ..., mağdurlar ... ..., ...'a yönelik eylemler hakkında ayrı ayrı üç kez)

d)5237 sayılı TCK'nın 157/1, 35/2, 52/2, 53/1, 58, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet (mağdur ... ve ...'a yönelik eylemler hakkında ayrı ayrı iki kez)

4- Sanık ... hakkında;

a) Suç örgütüne üye olmak suçundan: 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca Beraat

b) 5237 sayılı TCK'nın 204/1, 43/1, 53/1, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet

c) 5237 sayılı TCK'nın 157/1, 52/2, 53/1, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet (katılan ..., mağdurlar ..., ...'a yönelik eylemler hakkında ayrı ayrı üç kez)

d)5237 sayılı TCK'nın 157/1, 35/2, 52/2, 53/1, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet (mağdurlar ... ve ...'a yönelik eylemler hakkında ayrı ayrı iki kez)

5- Sanık ... hakkında;

a) Suç örgütüne üye olmak suçundan: 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca Beraat

b) Dolandırıcılık suçundan: 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca Beraat (Katılan ..., mağdurlar ..., ... ve Atike Solmaz Altunçanak'a yönelik eylemler hakkında ayrı ayrı)

c) 5237 sayılı TCK'nın 157/1, 35/2, 52/2, 53/1, 58, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet (mağdur ...'a yönelik eylem hakkında)

d) 5237 sayılı TCK'nın 157/1, 52/2, 53/1, 54, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet (mağdur ...'ya yönelik eylem hakkında)

6- Sanık ... hakkında;

a) Suç örgütüne üye olmak suçundan: 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca Beraat

b) Dolandırıcılık suçundan: 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca Beraat (Katılan ..., mağdurlar ..., ... ve...'a yönelik eylemler hakkında ayrı ayrı)

c) 5237 sayılı TCK'nın 157/1, 35/2, 52/2, 53/1, 58, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet (mağdur ...'a yönelik eylem hakkında)

d) 5237 sayılı TCK'nın 157/1, 52/2, 53/1, 54, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet (mağdur ...'ya yönelik eylem hakkında)

7- Sanık ... hakkında;

a) Suç örgütüne üye olmak suçundan: 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca Beraat

b) Dolandırıcılık suçundan: 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca Beraat (Katılan ..., mağdurlar ..., ... ve...'a yönelik eylemler hakkında ayrı ayrı)

c) 5237 sayılı TCK'nın 157/1, 35/2, 52/2, 53/1, 58, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet (mağdur ...'a yönelik eylem hakkında)

8- Sanık ... hakkında;

a) Suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan: 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca Beraat

b) 5237 sayılı TCK'nın 157/1, 52/2, 53/1, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet (katılan ..., mağdurlar..., ...'a yönelik eylemler hakkında ayrı ayrı üç kez)

c)5237 sayılı TCK'nın 157/1, 35/2, 52/2, 53/1, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet (mağdurlar ... ve ...'a yönelik eylemler hakkında ayrı ayrı iki kez)

9-Sanık ... hakkında;

a) Suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan: 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca Beraat

b) 5237 sayılı TCK'nın 157/1, 52/2, 53/1, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet (katılan ..., mağdurlar ..., ...'a yönelik eylemler hakkında ayrı ayrı üç kez)

c)5237 sayılı TCK'nın 157/1, 35/2, 52/2, 53/1, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet (mağdurlar ... ve ...'a yönelik eylemler hakkında ayrı ayrı iki kez)

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanıklar ..., ... ve ... hakkında resmi belgede sahtecilik suçuna yönelik verilen beraat kararlarına ve sanıklar ... ile ... hakkında verilen davanın reddi kararlarına ilişkin Cumhuriyet savcısının temyiz talebinde bulunmadığı anlaşılmakla;

I-Sanık ... hakkında mağdur ...'e yönelik resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin verilen mahkumiyet kararına, mağdurlar ... ile ...'a yönelik dolandırıcılık suçuna ilişkin verilen mahkumiyet kararlarına, mağdurlar..., ..., ...'a yönelik dolandırıcılık suçuna ilişkin verilen beraat kararlarına, sanık ... hakkında mağdur ... ... yönelik resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin verilen mahkumiyet kararına, mağdurlar... ile ...'a yönelik dolandırıcılık suçuna ilişkin verilen mahkumiyet kararlarına, katılan ..., mağdurlar ..., ...'a yönelik dolandırıcılık suçuna ilişkin verilen beraat kararlarına, sanık ... hakkında mağdurlar ... ve ...'a yönelik resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin verilen mahkumiyet kararına, katılan ..., mağdurlar..., ..., ... ile ...'a yönelik dolandırıcılık suçuna ilişkin verilen mahkumiyet kararlarına, sanık ... hakkında katılan ..., mağdurlar..., ... ile ...'a yönelik dolandırıcılık suçuna ilişkin verilen mahkumiyet kararlarına, sanık ... hakkında katılan ..., mağdurlar..., ...'a yönelik dolandırıcılık suçuna ilişkin verilen mahkumiyet kararlarına, resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin verilen mahkumiyet kararına; sanık ... hakkında katılan ..., mağdurlar..., ..., ...'a yönelik dolandırıcılık suçuna ilişkin verilen beraat kararlarına, mağdurlar ... ve ...'ya yönelik dolandırıcılık suçuna ilişkin verilen mahkumiyet kararlarına, sanık ... hakkında mağdurlar..., ..., ... ile katılan ...'ya yönelik dolandırıcılık suçuna ilişkin verilen beraat kararlarına ve mağdur ...'a yönelik dolandırıcılık suçuna ilişkin verilen mahkumiyet kararına; sanık ... hakkında katılan ..., mağdurlar..., ..., ...'a yönelik dolandırıcılık suçuna ilişkin verilen beraat kararlarına, mağdurlar ... ve ...'ya yönelik dolandırıcılık suçuna ilişkin verilen mahkumiyet kararlarına; sanık ... hakkında katılan ..., mağdurlar..., ..., ... ile ...'a yönelik dolandırıcılık suçuna ilişkin verilen mahkumiyet kararlarına ilişkin yapılan incelemede;

Dolandırıcılık suçunu düzenleyen 5237 sayılı TCK'nın 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6763 sayılı Kanunun 14. maddesi ile yapılan değişikliklerin sanıkların açıkça aleyhine olduğu saptanarak yapılan incelemede,

Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip haklarında mahkumiyet kararı verilen sanıkların suçlarının sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasıfları tayin edilmiş, cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, haklarında beraat kararı verilen sanıklara yüklenen suçun sabit olmadığı kabul edilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, Cumhuriyet savcısı, sanıklar ..., ..., ... müdafileri, sanık ... ve müdafii, sanık ... müdafii, sanık ... ve müdafii, sanık ... ve müdafii, sanıklar ..., ... ve katılan ...'nın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle beraat ve mahkumiyete dair hükümlerin ONANMASINA,

II-Sanıklar ... ve ... hakkında suç örgütü kurmak ve yönetmek suçuna ilişkin verilen beraat kararlarına, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında suç örgütüne üye olmak suçuna yönelik verilen beraat kararlarına sanık ... hakkında mağdur ...'a yönelik dolandırıcılık suçu nedeniyle verilen mahkumiyet kararına, sanık ... hakkında mağdur ... ve ...'a yönelik dolandırıcılık suçu nedeniyle verilen mahkumiyet kararına ilişkin yapılan incelemede;

1-Sanık ... hakkında mağdur ... ve ...'a yönelik dolandırıcılık suçu nedeniyle verilen mahkumiyet kararı ile sanık ... hakkında mağdur ...'a yönelik dolandırıcılık suçu nedeniyle verilen mahkumiyet kararı bakımından;

Sanıkların mağdurlara yönelik dolandırıcılık suçunu gerçekleştirdiğine dair mahkumiyetlerini gerektirir her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gözetilmeden, beraatleri yerine yazılı şekilde mahkûmiyetlerine karar verilmesi,

2-Sanıklar ... ve ... hakkında suç örgütü kurmak ve yönetmek suçuna ilişkin verilen beraat kararları ile sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında suç örgütüne üye olmak suçuna yönelik verilen beraat kararları bakımından;

TCK'nın 220. maddesinde tanımlanan 'örgütün' varlığının kabul edilebilmesi için hiyerarşik ilişki içinde olan en az üç kişiden teşekkül etmesi, örgütün yapısının sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaçlanan belirsiz sayıda suçları işlemeye elverişli bulunması, suç işlemek amacı etrafında fiili bir birleşme ile işbirliği, eylemli paylaşım anlayışı içinde hareket etmesi ve bu amaçlar doğrultusunda faaliyette bulunup, 'devamlılık' göstermesi gerekir.

Örgüt niteliği itibarıyla devamlılığı gerektirdiğinden, kişilerin belli bir suçu işlemek veya bir suç işlemek için bir araya gelmesi halinde, örgütten değil iştirak iradesinden söz edilebilecektir. Ancak, amaçlanan suçları işlemede kolaylık sağladığı için işlenmesi amaçlanan suçlar açısından hazırlık hareketi niteliğinde olan örgütün varlığı için, amaç suçları işleme zorunluluğu olmadığı da dikkate alındığında, devamlılığın belirlenmesi noktasında yalnız amaç suçların sürekli bir şekilde işlenmesi değil, öncelikli olarak, amaç suçları sürekli biçimde işleme kararlılığının mevcut olup olmadığının araştırılması zorunludur.

Örgüt soyut bir birleşme değildir, bünyesinde hiyerarşik bir ilişki hakimdir. Bu hiyerarşik ilişki, bazı örgüt yapılanmalarında gevşek bir nitelik taşıyabilir. Bu ilişki dolayısıyla örgüt, mensupları üzerinde hakimiyet tesis eden bir güç kaynağı niteliğini kazanmaktadır.

Somut olayda; CD görüntüleri, banka kayıtları, PTT cevabi yazıları, sahte kimliklerle açılan PTT hesapları, TİB kayıtları, ele geçen ve mağdurlara teslim edilen paralar, sanıklar ..., ..., ..., ... ve ...'nın beyanları ile tüm dosya kapsamına göre, sanıkların dolandırıcılık suçunu işlemek için bir araya geldikleri eylemli işbirliği içinde oldukları, eylem ve faaliyetlerinin iştirak iradesini aştığı ve aralarında gevşek bile olsa bir hiyerarşik yapı bulunduğu anlaşılmış olmakla;

a-Sanık ...'nın ifadelerinde sanık ...'in zorlaması ile dolandırıcılık suçunun yaptıklarını beyan etmesi, her iki sanık arasında ilişkinin bulunduğunun HTS kayıtları ve beraber yargılandıkları dosyalarla sabit olması karşısında sanık ...'in suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan cezalandırılması gerekirken delillerin değerlendirilmesinde düşülen yanılgı sonucu yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,

b-Sanık ifadeleri ve dosya kapsamına göre aralarında gevşek bile olsa bir hiyerarşik yapı bulunduğu ve eylemleri itibariyle aralarındaki ilişkinin iştirak iradesini aştığı anlaşılan sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ...'in suç örgütüne üye olmak suçundan mahkumiyetlerine karar verilmesi gerekirken delillerin değerlendirilmesinde düşülen yanılgı sonucu yazılı şekilde beraatlerine karar verilmesi,

c-Sanık ... hakkında suç örgütüne üye olmak suçuna ilişkin verilen beraat kararı bakımından;

Somut olayda sanık savunması diğer sanıkların ifadeleri ve dosya kapsamına göre suç örgütü üyesi olduğu anlaşılan sanığın kendiliğinden kolluk birimlerine giderek suç örgütünün yapısı ve faaliyetleri ile ilgili bilgi verdiğinin anlaşılmış olması karşısında hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiği düşünülmeden yazılı şekilde karar verilmesi,

Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, kararların bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 03.04.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.