Yargıtay - Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi

2021/1059 Esas 2022/223 Karar
Karar Tarihi: 07.03.2022
Yargıtay

T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/1059 Esas

KARAR NO : 2022/223

DAVA : Sıra Cetveline İtiraz (İflas Tasfiyesinde Düzenlenen Sıra Cetveline Yönelik Kayıt Kabul Ve Terkin Talebi (İİK 235))

DAVA TARİHİ : 14/12/2021

BİRLEŞEN BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN

2021/1060 ESAS- 2021/1187 KARAR SAYILI DOSYASI

DAVA : Sıra Cetveline İtiraz (İflas Tasfiyesinde Düzenlenen Sıra Cetveline Yönelik Kayıt Kabul Ve Terkin Talebi (İİK 235))

DAVA TARİHİ : 14/12/2021

BİRLEŞEN BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN

2021/1061 ESAS- 2021/1186 KARAR SAYILI DOSYASI

DAVA : Sıra Cetveline İtiraz (İflas Tasfiyesinde Düzenlenen Sıra Cetveline Yönelik Kayıt Kabul Ve Terkin Talebi (İİK 235))

DAVA TARİHİ : 14/12/2021

BİRLEŞEN BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN

2021/1062 ESAS- 2021/1185 KARAR SAYILI DOSYASI

DAVA : Sıra Cetveline İtiraz (İflas Tasfiyesinde Düzenlenen Sıra Cetveline Yönelik Kayıt Kabul Ve Terkin Talebi (İİK 235))

DAVA TARİHİ : 14/12/2021

BİRLEŞEN BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN

2021/1063 ESAS- 2021/1184 KARAR SAYILI DOSYASI

DAVA : Sıra Cetveline İtiraz (İflas Tasfiyesinde Düzenlenen Sıra Cetveline Yönelik Kayıt Kabul Ve Terkin Talebi (İİK 235))

DAVA TARİHİ : 14/12/2021

BİRLEŞEN BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN

2021/1064 ESAS- 2021/1183 KARAR SAYILI DOSYASI

DAVA : Sıra Cetveline İtiraz (İflas Tasfiyesinde Düzenlenen Sıra Cetveline Yönelik Kayıt Kabul Ve Terkin Talebi (İİK 235))

DAVA TARİHİ : 14/12/2021

BİRLEŞEN BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN

2021/1104 ESAS- 2021/1234 KARAR SAYILI DOSYASI

DAVA : Sıra Cetveline İtiraz (İflas Tasfiyesinde Düzenlenen Sıra Cetveline Yönelik Kayıt Kabul Ve Terkin Talebi (İİK 235))

DAVA TARİHİ : 24/12/2021

BİRLEŞEN BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN

2021/1105 ESAS- 2021/1235 KARAR SAYILI DOSYASI

DAVA : Sıra Cetveline İtiraz (İflas Tasfiyesinde Düzenlenen Sıra Cetveline Yönelik Kayıt Kabul Ve Terkin Talebi (İİK 235))

DAVA TARİHİ : 24/12/2021

BİRLEŞEN BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN

2021/1106 ESAS- 2021/1236 KARAR SAYILI DOSYASI

DAVA : Sıra Cetveline İtiraz (İflas Tasfiyesinde Düzenlenen Sıra Cetveline Yönelik Kayıt Kabul Ve Terkin Talebi (İİK 235))

DAVA TARİHİ : 24/12/2021

BİRLEŞEN BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN

2021/1107 ESAS- 2021/1237 KARAR SAYILI DOSYASI

DAVA : Sıra Cetveline İtiraz (İflas Tasfiyesinde Düzenlenen Sıra Cetveline Yönelik Kayıt Kabul Ve Terkin Talebi (İİK 235))

DAVA TARİHİ : 24/12/2021

KARAR TARİHİ : 07/03/2022

KARARIN YAZILDIĞI

TARİH : 07/03/2022

ASIL DAVA;

DAVA; Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan iş bu davanın dava dilekçesinde özetle; müflis ... San. Tic. Ltd. Şti. hakkında iflas kararı verilmesi üzerine, Bakırköy ...İflas Müdürlüğü' nün ... İflas sayılı dosyası ile açılan masaya, İİK. mad. 235 uyarınca 64.286.098,77 TL nakit, 6.521.755,15 TL gayrınakit alacak olmak üzere alacak bildirimi yapıldığını, alacak kayıt başvurusunun İflas Dairesince kısmen reddine dair verilen kararın kaldırılması ile İflas Müdürlüğünce kabul edilen 31.329.986,00 TL'nin haricinde, reddedilen (iflas tarihi itibariyle harç, faiz ve sair masraflar hariç) 39.477,867,92 TL'lik kısım kadar kısım kadar daha alacaklılığının kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

BİRLEŞEN BAKIRKÖY 2 ATM'NİN 2021/1060 ESAS- 2021/1187 KARAR SAYILI DOSYASI;

DAVA; Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan iş bu davanın dava dilekçesinde özetle; müflis ... Organizasyon Ltd. Şti hakkında iflas kararı verilmesi üzerine, Bakırköy .... İflas Müdürlüğü' nün .... İflas sayılı dosyası ile açılan masaya, İİK. mad. 235 uyarınca 64.286.098,77 TL nakit, 6.495.098,77 TL gayrınakit alacak olmak üzere alacak bildirimi yapıldığını, alacak kayıt başvurusunun İflas Dairesince kısmen reddine dair verilen kararın kaldırılması ile İflas Müdürlüğünce kabul edilen 31.329.986,00 TL'nin haricinde, reddedilen (iflas tarihi itibariyle harç, faiz ve sair masraflar hariç) 39.451.707,92 TL'lik kısım kadar kısım kadar daha alacaklılığının kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

BİRLEŞEN BAKIRKÖY 2 ATM'NİN 2021/1061 ESAS- 2021/1186 KARAR SAYILI DOSYASI;

DAVA; Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan iş bu davanın dava dilekçesinde özetle; müflis...Tic. Ltd. Şti hakkında iflas kararı verilmesi üzerine, Bakırköy ...İflas Müdürlüğü' nün 2021/34 İflas sayılı dosyası ile açılan masaya, İİK. mad. 235 uyarınca 47.212.393,61 TL nakit, 6.495.595,15 TL gayrınakit alacak olmak üzere alacak bildirimi yapıldığını, alacak kayıt başvurusunun İflas Dairesince kısmen reddine dair verilen kararın kaldırılması ile İflas Müdürlüğünce kabul edilen 31.329.986,00 TL'nin haricinde, reddedilen (iflas tarihi itibariyle harç, faiz ve sair masraflar hariç) 22.378.002,76 TL'lik kısım kadar kısım kadar daha alacaklılığının kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

BİRLEŞEN BAKIRKÖY 2 ATM'NİN 2021/1062 ESAS- 2021/1185 KARAR SAYILI DOSYASI;

DAVA; Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan iş bu davanın dava dilekçesinde özetle; müflis ....... Org. Ltd. Şti. hakkında iflas kararı verilmesi üzerine, Bakırköy ... İflas Müdürlüğü' nün .... İflas sayılı dosyası ile açılan masaya, İİK. mad. 235 uyarınca 34.866.098,39 TL nakit, 17.620,00 TL gayrınakit alacak olmak üzere alacak bildirimi yapıldığını, alacak kayıt başvurusunun İflas Dairesince kısmen reddine dair verilen kararın kaldırılması ile İflas Müdürlüğünce kabul edilen 31.329.986,00 TL'nin haricinde, reddedilen (iflas tarihi itibariyle harç, faiz ve sair masraflar hariç) 3.553.732,39 TL'lik kısım kadar kısım kadar daha alacaklılığının kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

BİRLEŞEN BAKIRKÖY 2 ATM'NİN 2021/1063 ESAS- 2021/1184 KARAR SAYILI DOSYASI;

DAVA; Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan iş bu davanın dava dilekçesinde özetle; müflis ... Sağlık Hizmetleri AŞ hakkında iflas kararı verilmesi üzerine, Bakırköy ...İflas Müdürlüğü' nün ... İflas sayılı dosyası ile açılan masaya, İİK. mad. 235 uyarınca 64.286.098,77 TL nakit, 6.495.595,15 TL gayrınakit alacak olmak üzere alacak bildirimi yapıldığını, alacak kayıt başvurusunun İflas Dairesince kısmen reddine dair verilen kararın kaldırılması ile İflas Müdürlüğünce kabul edilen 31.329.986,00 TL'nin haricinde, reddedilen (iflas tarihi itibariyle harç, faiz ve sair masraflar hariç) 39.451.707,92 TL'lik kısım kadar kısım kadar daha alacaklılığının kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

BİRLEŞEN BAKIRKÖY 2 ATM'NİN 2021/1064 ESAS- 2021/1183 KARAR SAYILI DOSYASI;

DAVA; Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan iş bu davanın dava dilekçesinde özetle; müflis .... Yönetim Yaz. İst. Org. Eğt. Dan. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında iflas kararı verilmesi üzerine, Bakırköy ...İflas Müdürlüğü' nün .... İflas sayılı dosyası ile açılan masaya, İİK. mad. 235 uyarınca 47.212.393,61 TL nakit, 6.495.595,15 TL gayrınakit alacak olmak üzere alacak bildirimi yapıldığını, alacak kayıt başvurusunun İflas Dairesince kısmen reddine dair verilen kararın kaldırılması ile İflas Müdürlüğünce kabul edilen 31.329.986,00 TL'nin haricinde, reddedilen (iflas tarihi itibariyle harç, faiz ve sair masraflar hariç) 22.378.002,76 TL'lik kısım kadar kısım kadar daha alacaklılığının kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

BİRLEŞEN BAKIRKÖY 2 ATM'NİN 2021/1104 ESAS- 2021/1234 KARAR SAYILI DOSYASI;

DAVA; Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan iş bu davanın dava dilekçesinde özetle; müflis .... hakkında iflas kararı verilmesi üzerine, Bakırköy ...İflas Müdürlüğü' nün ... İflas sayılı dosyası ile açılan masaya, İİK. mad. 235 uyarınca 64.286.098,77 TL nakit, 6.506.275,15 TL gayrınakit alacak olmak üzere alacak bildirimi yapıldığını, alacak kayıt başvurusunun İflas Dairesince kısmen reddine dair verilen kararın kaldırılması ile İflas Müdürlüğünce kabul edilen 13.159.065,43 TL'nin haricinde, reddedilen (iflas tarihi itibariyle harç, faiz ve sair masraflar hariç) 57.633.308,49 TL'lik kısım kadar kısım kadar daha alacaklılığının kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

BİRLEŞEN BAKIRKÖY 2 ATM'NİN 2021/1105 ESAS- 2021/1235 KARAR SAYILI DOSYASI;

DAVA; Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan iş bu davanın dava dilekçesinde özetle; müflis ..... Bilgi Yön. Sos. Sağ. Hizm. Eğt. Tercüme Org. San. Ve Tic. Ltd. Şti. hakkında iflas kararı verilmesi üzerine, Bakırköy ... İflas Müdürlüğü' nün .... İflas sayılı dosyası ile açılan masaya, İİK. mad. 235 uyarınca 64.286.098,77 TL nakit, 6.495.595,15 TL gayrınakit alacak olmak üzere alacak bildirimi yapıldığını, alacak kayıt başvurusunun İflas Dairesince kısmen reddine dair verilen kararın kaldırılması ile İflas Müdürlüğünce kabul edilen 31.329.986,00 TL'nin haricinde, reddedilen (iflas tarihi itibariyle harç, faiz ve sair masraflar hariç) 39.454.377,92 TL'lik kısım kadar kısım kadar daha alacaklılığının kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

BİRLEŞEN BAKIRKÖY 2 ATM'NİN 2021/1106 ESAS- 2021/1236 KARAR SAYILI DOSYASI;

DAVA; Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan iş bu davanın dava dilekçesinde özetle; müflis ... Gayrimenkul Yatırım İnşaat ve Tic. A.Ş. hakkında iflas kararı verilmesi üzerine, Bakırköy ...İflas Müdürlüğü' nün ... İflas sayılı dosyası ile açılan masaya, İİK. mad. 235 uyarınca 64.286.098,77 TL nakit, 6.500.935,15 TL gayrınakit alacak olmak üzere alacak bildirimi yapıldığını, alacak kayıt başvurusunun İflas Dairesince kısmen reddine dair verilen kararın kaldırılması ile İflas Müdürlüğünce kabul edilen 31.329.986,00 TL'nin haricinde, reddedilen (iflas tarihi itibariyle harç, faiz ve sair masraflar hariç) 39.457.048,54 TL'lik kısım kadar kısım kadar daha alacaklılığının kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

BİRLEŞEN BAKIRKÖY 2 ATM'NİN 2021/1107 ESAS- 2021/1237 KARAR SAYILI DOSYASI;

DAVA; Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan iş bu davanın dava dilekçesinde özetle; müflis .... hakkında iflas kararı verilmesi üzerine, Bakırköy ... İflas Müdürlüğü' nün ... İflas sayılı dosyası ile açılan masaya, İİK. mad. 235 uyarınca 47.212.393,61 TL nakit, 6.500.395,15 TL gayrınakit alacak olmak üzere alacak bildirimi yapıldığını, alacak kayıt başvurusunun İflas Dairesince kısmen reddine dair verilen kararın kaldırılması ile İflas Müdürlüğünce kabul edilen 31.329.986,00 TL'nin haricinde, reddedilen (iflas tarihi itibariyle harç, faiz ve sair masraflar hariç) 22.382.802,76 TL'lik kısım kadar kısım kadar daha alacaklılığının kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE;

Asıl ve birleşen davaların İİK’nun 235 maddesi gereğince açılan kayıt kabul istemine ilişkin olduğu anlaşılmakla uyuşmazlığın işbu davanın 15 günlük hak düşürücü süre içerisinde açılıp açılmadığı, açılmış ise davacının talebine konu alacağın iflas masasına kaydının gerekip gerekmediği, gerekmekte ise miktarına ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

6100 sayılı HMK'nın 166/1 inci maddesi 'aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davalar, aralarında bağlantı bulunması durumunda, davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilebilir. Birleştirme kararı, ikinci davanın açıldığı mahkemece verilir ve bu karar, diğer mahkemeyi bağlar.' şeklindedir. Yine aynı maddenin dördüncü fıkrasında 'Davaların aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğması ya da biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte bulunması durumunda, bağlantı var sayılır.' şeklindedir.

Mahkememizin ... E sayılı dosyasının ve tetkikinde, müflis .... 'den olan alacağının iflas masasına yazdırılması talepli olarak dava açtığı, yargılamanın devam etmekte olduğu, alacağın işbu dava konusu ile aynı sebebe dayalı kredi sözleşmesinden kaynaklı olduğu, dosyanın tarafları, sebebi, konusu ve talep sonucu yönünden fiili ve hukuki bağlantı olduğu, davaların birlikte görülmesinin zorunlu olduğu anlaşılmakla HMK 166. md. gereğince davaların birleştirilmesine karar verilip aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:

1-İş bu dava ile Bakırköy .... Asliye Ticaret Mahkemesinin ...Esas sayılı dosyası arasında bulunan hukuki ve fiili irtibat nedeniyle iş bu dava dosyasının Bakırköy.... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dosyası ile HMK'nın 166. maddesi gereğince BİRLEŞTİRİLMESİNE, yargılamanın birleştirilen dosya üzerinden yürütülmesine,

2-Esasın birleştirme nedeniyle kapatılmasına,

3-Yargılama gideri, harç, vekalet ücreti vs hususların birleşen dosyada ele alınmasına,

Dair tarafların yokluğunda birleştirme kararının nihai hükümle birlikte istinaf yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda oybirliği ile karar verildi. 07/03/2022

Başkan ....

¸e-imzalıdır

Üye ...

¸e-imzalıdır

Üye ...

¸e-imzalıdır

Katip ...

¸e-imzalıdır


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.