Yargıtay - 1. Ceza Dairesi

2020/1337 Esas 2021/6322 Karar
Karar Tarihi: 07.04.2021
Yargıtay a sürüklenen çocuk ...

1. Ceza Dairesi         2020/1337 E.  ,  2021/6322 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :Ceza Dairesi

SUÇLAR : Kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme, ruhsatsız silah taşıma

HÜKÜMLER : 1) Sanık ...;

1-a) Sanığın mağdur ...'i (1947) 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; TCK'nın 81, 35, 62, 53. maddeleri uyarınca 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına dair; Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.03.2018 gün ve 2017/290 Esas 2018/25 Karar sayılı kararı

1-a) Sanığın mağdur ...'i (1947) 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; istinaf başvurusunun esastan reddine dair Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 15/10/2018 gün ve 2018/3255 Esas 2018/2399 Karar sayılı kararı,

1-b) Sanığın mağdur ...'i 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; TCK'nın 81, 35, 62, 53. maddeleri uyarınca 11 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair; Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.03.2018 gün ve 2017/290 Esas 2018/25 Karar sayılı kararı

1-b) Sanığın mağdur ...'i 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; istinaf başvurusunun esastan reddine dair Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 15/10/2018 gün ve 2018/3255 Esas 2018/2399 Karar sayılı kararı,S/2

1-c) Sanığın mağdur ...'yı (1957) 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; TCK'nın, 81, 35, 62, 53, maddeleri uyarınca 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair; Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.03.2018 gün ve 2017/290 Esas 2018/25 Karar sayılı kararı

1-c) Sanığın mağdur ...'yı (1957) 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; istinaf başvurusunun esastan reddine dair Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 15/10/2018 gün ve 2018/3255 Esas 2018/2399 Karar sayılı kararı,

1-d) Sanığın mağdur ...'i (1972) 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; TCK'nın 81, 35, 62, 53. maddeleri uyarınca 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına dair; Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.03.2018 gün ve 2017/290 Esas 2018/25 Karar sayılı kararı

1-d) Sanığın mağdur ...'i (1972) 'kasten öldürmeye teşebbüs ' suçundan; istinaf başvurusunun esastan reddine dair Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 15/10/2018 gün ve 2018/3255 Esas 2018/2399 Karar sayılı kararı,

2- Sanık ...;

1-a) Sanığın mağdur ...'i (1947) 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; TCK'nın 81, 35, 62, 53. maddeleri uyarınca 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına dair; Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.03.2018 gün ve 2017/290 Esas 2018/25 Karar sayılı kararı

1-a) Sanığın mağdur ...'i (1947) 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; istinaf başvurusunun esastan reddine dair Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 15/10/2018 gün ve 2018/3255 Esas 2018/2399 Karar sayılı kararı,

1-b) Sanığın mağdur ...'i 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; TCK'nın 81, 35, 62, 53. maddeleri uyarınca 11 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair; Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.03.2018 gün ve 2017/290 Esas 2018/25 Karar sayılı kararı

1-b) Sanığın mağdur ...'i 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; istinaf başvurusunun esastan reddine dair Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 15/10/2018 gün ve 2018/3255 Esas 2018/2399 Karar sayılı kararı,

1-c) Sanığın mağdur ...'yı (1957) 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; TCK'nın, 81, 35, 62, 53. maddeleri uyarınca 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair; Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.03.2018 gün ve 2017/290 Esas 2018/25 Karar sayılı kararı

1-c) Sanığın mağdur ...'yı (1957) 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; istinaf başvurusunun esastan reddine dair Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 15/10/2018 gün ve 2018/3255 Esas 2018/2399 Karar sayılı kararı,

1-d) Sanığın mağdur ...'i (1972) 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; TCK'nın, 81, 35, 62, 53. maddeleri uyarınca 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına dair; Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.03.2018 gün ve 2017/290 Esas 2018/25 Karar sayılı kararı

1-d) Sanığın mağdur ...'i (1972) 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; istinaf başvurusunun esastan reddine dair Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 15/10/2018 gün ve 2018/3255 Esas 2018/2399 Karar sayılı kararı,

3- SANIK ...:

1-a) Sanığın mağdur ...'i (1947) 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; TCK'nın 81, 35, 62, 53. maddeleri uyarınca 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına dair; Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.03.2018 gün ve 2017/290 Esas 2018/25 Karar sayılı kararı

1-a) Sanığın mağdur ...'i (1947) 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; istinaf başvurusunun esastan reddine dair Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 15/10/2018 gün ve 2018/3255 Esas 2018/2399 Karar sayılı kararı,

1-b) Sanığın mağdur ...'i 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; TCK'nın 81, 35, 62, 53. maddeleri uyarınca 11 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair; Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.03.2018 gün ve 2017/290 Esas 2018/25 Karar sayılı kararı

1-b) Sanığın mağdur ...'i 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; istinaf başvurusunun esastan reddine dair Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 15/10/2018 gün ve 2018/3255 Esas 2018/2399 Karar sayılı kararı,

1-c) Sanığın mağdur ...'yı (1957) 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; TCK'nın 81, 35, 62, 53. maddeleri uyarınca 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair; Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.03.2018 gün ve 2017/290 Esas 2018/25 Karar sayılı, kararı

1-c) Sanığın mağdur ...'yı (1957) 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; istinaf başvurusunun esastan reddine dair Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 15/10/2018 gün ve 2018/3255 Esas 2018/2399 Karar sayılı kararı,

1-d) Sanığın mağdur ...'i (1972) 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; TCK'nın 81, 35, 62, 53. maddeleri uyarınca 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına dair; Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.03.2018 gün ve 2017/290 Esas 2018/25 Karar sayılı kararı

1-d) Sanığın mağdur ...'i (1972) 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; istinaf başvurusunun esastan reddine dair Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 15/10/2018 gün ve 2018/3255 Esas 2018/2399 Karar sayılı kararı,

1-e) Sanığın mağdur ...'yı (1957) 'kasten yaralama' suçundan; TCK'nın 86/2,3-e, 62, 52 maddeleri uyarınca 3.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına dair; Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.03.2018 gün ve 2017/290 Esas 2018/25 Karar sayılı kararı

1-e) Sanığın mağdur ...'yı (1957) 'kasten yaralama' suçundan; istinaf başvurusunun esastan reddine dair Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 15/10/2018 gün ve 2018/3255 Esas 2018/2399 Karar sayılı kararı,

1-f) Sanığın mağdur ...'i (1942) 'kasten yaralama' suçundan; TCK'nın 86/2,3-e, 62, 52 maddeleri uyarınca 3.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına dair; Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.03.2018 gün ve 2017/290 Esas 2018/25 Karar sayılı kararı

1-f) Sanığın mağdur ...'i (1942) 'kasten yaralama' suçundan; istinaf başvurusunun esastan reddine dair Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 15/10/2018 gün ve 2018/3255 Esas 2018/2399 Karar sayılı kararı,

1-g) Sanığın mağdur ...'i (1957) 'mala zarar verme' suçundan; TCK'nın 151/1, 62, 52 maddeleri uyarınca 2.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına dair; Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.03.2018 gün ve 2017/290 Esas 2018/25 Karar sayılı kararı

1-g) Sanığın mağdur ...'i (1957) 'kasten yaralama' suçundan; istinaf başvurusunun esastan reddine dair Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 15/10/2018 gün ve 2018/3255 Esas 2018/2399 Karar sayılı kararı,

1-h) Sanığın Ruhsatsız silah taşıma suçundan; 6136 sayılı Yasanın 13/1, TCK'nın 62, 52, 53. maddeleri uyarınca 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına dair; Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.03.2018 gün ve 2017/290 Esas 2018/25 Karar sayılı kararı

1-h) Sanığın Ruhsatsız silah taşıma suçundan; istinaf başvurusunun esastan reddine dair Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 15/10/2018 gün ve 2018/3255 Esas 2018/2399 Karar sayılı kararı,

4- Suça Sürüklenen Çocuk ...:

1-a) Suça sürüklenen çocuğun mağdur ...'i (1947) 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; TCK'nın 81, 35, 31/3 62. maddeleri uyarınca 6 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair; Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.03.2018 gün ve 2017/290 Esas 2018/25 Karar sayılı kararı

1-a) Suça sürüklenen çocuğun mağdur ...'i (1947) 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; istinaf başvurusunun esastan reddine dair Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 15/10/2018 gün ve 2018/3255 Esas 2018/2399 Karar sayılı kararı,

1-b) Suça sürüklenen çocuğun mağdur ...'i 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; TCK'nın 81, 35, 31/3, 62. maddeleri uyarınca 6 yıl 5 ay 23 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair; Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.03.2018 gün ve 2017/290 Esas 2018/25 Karar sayılı kararı

1-b) Suça sürüklenen çocuğun mağdur ...'i 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; istinaf başvurusunun esastan reddine dair Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 15/10/2018 gün ve 2018/3255 Esas 2018/2399 Karar sayılı kararı,

1-c) Suça sürüklenen çocuğun mağdur ...'yı (1957) 'kasten öldürmeye teşebbüs ' suçundan; TCK'nın 81, 35, 31/3, 62. maddeleri uyarınca 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına dair; Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.03.2018 gün ve 2017/290 Esas 2018/25 Karar sayılı kararı

1-c) Suça sürüklenen çocuğun mağdur ...'yı (1957) 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; istinaf başvurusunun esastan reddine dair Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 15/10/2018 gün ve 2018/3255 Esas 2018/2399 Karar sayılı kararı,

1-d) Suça sürüklenen çocuğun mağdur ...'i (1972) 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan; TCK'nın 81, 35, 31/3, 62. maddeleri uyarınca 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına dair; Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.03.2018 gün ve 2017/290 Esas 2018/25 Karar sayılı kararı

1-d) Suça sürüklenen çocuğun mağdur ...'i (1972) 'kasten öldürmeye teşebbüs ' suçundan; istinaf başvurusunun esastan reddine dair Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 15/10/2018 gün ve 2018/3255 Esas 2018/2399 Karar sayılı kararı.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 06/03/2007 gün ve 31/56 sayılı kararı ile 25.02.2020 gün ve 2017/3-1053 E - 2020/131 K sayılı kararı uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamede görüş bildirilmeyen bir hükümle ilgili olarak özel Dairece temyiz incelemesi yapılıp karar verilemeyeceği bilinmekle;

Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.03.2018 gün ve 2017/290 Esas 2018/25 Karar sayılı kararı ile sanık ... hakkında mağdurlar 1971 doğumlu ..., 1942 doğumlu ...'a yönelik kasten yaralama, 1965 doğumlu Ahmet'e yönelik mala zarar verme ile ruhsatsız silah taşıma suçlarına yönelik sanık ... müdafiinin temyiz isteminin 5271 sayılı CMK'nın 298. maddesi uyarınca reddine karar verilmesi yönünde görüş bildirilmesi gerekirken;

Sanık ... hakkında 'mağdurlar 1971 doğumlu ..., 1942 doğumlu ... ve 1965 doğumlu ...'i kasten yaralama' ile 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarına yönelik temyiz istemlerinin reddi yönünde görüş bildirilmekle; hem sanık hem mağdur isimlerinde hemde suç nevinde hataya düştüğü anlaşılmakla; (sanık ... hakkındaki uygulama kısmında mağdur ...'a yönelik kasten yaralama suçunun 1971 doğumlu ... olması gerekirken 1957 doğumlu ... yazılması, 1965 doğumlu ...'a yönelik mala zarar verme suçu yönünden uygulama olduğu halde; 1965 doğumlu ...'a yönelik kasten yaralama suçunun yazılması)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.03.2018 gün ve 2017/290 Esas 2018/25 Karar sayılı kararı ile tutarsız olan tebliğname içeriği anlaşılamadığından, bu hususlarda ek tebliğname düzenlenmesi için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 07/04/2021 gününde oy birliği ile karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.