Yargıtay - 5. Ceza Dairesi

2017/7251 Esas 2020/12596 Karar
Karar Tarihi: 08.10.2020
Yargıtay

5. Ceza Dairesi         2017/7251 E.  ,  2020/12596 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

KATILANLAR : ...,... Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gençlik

ve Spor Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim

Bakanlığı, ..., Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı, Hazine

SUÇ : İhaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurup yönetme, bu örgüte üye olma

HÜKÜM :

A) Ana dosya kapsamında;

a)İddianamede...r İhale-1 olarak adlandırılan, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünce 03.07.2006 tarihinde yapılan...r ... Ayrımı ... Yolu Km 22+000-29+000 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapısı İşleri ve ... Toplama Bazalt Taş Alanından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Alt Temel ve Asfalt Mıcırı Temini Yapım İşi İhalesi ile ilgili olarak sanıklar ..., ..., ..., ..., Rıza Güreli, ..., ... ve Turan İlgin hakkında ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurup yönetme, bu örgüte üye olma suçlarından beraat,

b)İddianamede...r İhale-2 olarak adlandırılan,...r Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığınca 29.06.2006 tarihinde yapılan...r Organize Sanayi Bölgesi Yol Kaplama ve Alt Yapı Eksik İşler Yapım İşi ihalesiyle ilgili olarak sanıklar ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurup yönetme, bu örgüte üye olma suçlarından beraat,

c)İddianamede...r İhale-3 olarak adlandırılan,...r İli Kulp Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince 05.04.2006 günü yapılan...Köyü İçme Suyu İnşa İşi İhalesi ile ilgili olarak sanıklardan ..., ..., ... ve ... hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan mahkumiyet, ..., ... ve ... hakkında ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurup yönetme, bu örgüte üye olma suçlarından beraat, ... hakkındaki kamu davasının ölüm nedeniyle düşürülmesine,

ç)İddianamede...r İhale-4 olarak adlandırılan,...r İli ...Belediye Başkanlığınca 10.04.2006 günü yapılan İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi İhalesi ile ilgili olarak sanıklardan ... ve ... hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan mahkumiyet, ..., ... ve ... hakkında ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurup yönetme, bu örgüte üye olma suçlarından beraat,

d)İddianamede...r İhale-5 olarak adlandırılan,...r İli ...Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca 10.04.2006 günü yapılan ...İlçesi Yol Stabilize ve Sanat Yapıları 1. Grup Yapım İşi İhalesi ile ilgili olarak sanıklar ..., ..., ... ve ... hakkında ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurup yönetme, bu örgüte üye olma suçlarından beraat,

e)İddianamede...r İhale-6 olarak adlandırılan,...r İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 02.03.2006 günü yapılan...r Merkez Fen Lisesi Ek Bina Yapım İnşaatı İşi İhalesi ile ilgili olarak sanıklar ..., ... ve Ahmet ... hakkında ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurup yönetme, bu örgüte üye olma suçlarından beraat,

f)İddianamede...r İhale-7 olarak adlandırılan,...r Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca 20.03.2006 günü yapılan...Sosyal Hizmet Binaları Onarımı Yapım İşi İhalesi ile ilgili olarak sanık ... hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan mahkumiyet,

g)İddianamede...r İhale-8 olarak adlandırılan,...r İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince 30.11.2006 günü yapılan Bismil 500 Kişilik Spor Salonu İnşaatı İşi ihalesi ile ilgili olarak sanıklar ... ve ... hakkında ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurup yönetme, bu örgüte üye olma suçlarından beraat,

ğ)İddianamede...r İhale-9 olarak adlandırılan,...r İli Bismil İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca 01.06.2006 günü yapılan Hazro-Çemisalat İçme Suyu Yapım İhalesi ile ilgili olarak sanıklar ..., Abdurrahman Önder, ..., Eşref Keleş ve ... hakkında ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurup yönetme, bu örgüte üye olma suçlarından beraat,

h)İddianamede ...İhale-1 olarak adlandırılan, ...İli Tuzla Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünce 22.12.2005 günü yapılan Atölye Binası İkmal İnşaatı ihalesi ile ilgili olarak sanıklardan ..., ..., ... ve ... hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan mahkumiyet, ... hakkında ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurup yönetme, bu örgüte üye olma suçlarından beraat,

ı)İddianamede ...İhale-2 olarak adlandırılan, ...İli Kağıthane Belediye Başkanlığınca 17.01.2006 günü yapılan Kağıthane İlçesi Dahilinde 2. Bölge Bordür, Tretuvar ve Merdiven Yol İnşaatı İşi İhalesi ile ilgili olarak sanıklardan ... hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan mahkumiyet, ..., ... ve ... hakkında ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurup yönetme, bu örgüte üye olma suçlarından beraat,

i)İddianamede ...İhale-3 olarak adlandırılan ...Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca 05.09.2005 tarihinde yapılan ...Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Çatı ve Muhtelif Onarım İşi İhalesi ile ilgili olarak sanıklar ... ve ... hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan mahkumiyet,

j)İddianamede ...İhale-4 olarak adlandırılan, ...Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca 07.09.2005 günü yapılan ...Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü İnşaatı Yapım İşi İhalesi ile ilgili olarak sanıklar ..., ..., ... ve ... hakkında ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurup yönetme, bu örgüte üye olma suçlarından beraat,

k)İddianamede ...İhale-5 olarak adlandırılan, ...Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca 05.09.2005 günü yapılan ...Üniversitesi İşletme Fakültesi Çatı Yenileme ve Anfi Girişi Düzenlenmesi Yapım İşi İhalesi ile ilgili olarak sanık ... hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan mahkumiyet,

l)İddianamede ...İhale-6 olarak adlandırılan, ...Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca 25.10.2005 günü yapılan ... Öğrenci Spor Salonları Genel Onarım Yapım İşi İhalesi ile ilgili olarak sanıklar ... ve ... hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan mahkumiyet,

m)İddianamede ...İhale-7 olarak adlandırılan, ...İli Esenyurt Belediye Başkanlığınca 30.12.2005 günü yapılan Esenyurt Belediyesi Yenikent ve Namık Kemal Mahallelerinde 5.8 Km Yeni İmar Yolları Yapılması İhalesi ile ilgili

olarak sanıklar ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurup yönetme, bu örgüte üye olma suçlarından beraat,

n)İddianamede ...İhale-8 olarak adlandırılan, ...İli Esenyurt Belediye Başkanlığınca 03.03.2006 günü yapılan Esenyurt Belediyesi Şehir Parkı Yapımı ihalesi ile ilgili olarak sanıklar ... ve ... hakkında ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurup yönetme, bu örgüte üye olma suçlarından beraat,

o)İddianamede ...İhale-9 olarak adlandırılan,...Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 25.04.2006 günü gerçekleştirilen İstanbul-Fatih Bala Süleyman Ağa Camii 2006 Yılı Onarım ve Restarasyonu Uygulama İşi ve Tekirdağ Merkez Rüstem Paşa Camii Onarımı ve Bahçe Tanzimi ve Drenajı 2006 Uygulama İşi İhaleleri ile ilgili olarak sanıklar ..., ... ve ... hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan mahkumiyet,

ö)İddianamede ...İhale-10 olarak adlandırılan, ...Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce 29.12.2005 günü yapılan ...Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi Hizmet Binası B Blok Zemin Kat Giriş ve Ofis Kısımları ile Bodrum Kat Nezarethaneleri ile 3.4.5.6 Katlardaki Tadilat İşi İhalesi ile ilgili olarak sanıklar ... ve ... hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan mahkumiyet,

p)İddianamede ...İhale-11 olarak adlandırılan, ...İli Fatih Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünce 14.06.2006 günü yapılan Sofular Mahallesi Ragıp Bey Sokak Çevre Düzenleme İşi ihalesi ile ilgili olarak sanık ... hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan mahkumiyet,

r)İddianamede ...İhale-12 olarak adlandırılan, ...ili Fatih Belediye Başkanlığınca 28.02.2006 günü yapılan 1. Bölge Yol ve Tretuvarların Bakım ve Onarım ve Yenilenmesi İşi ihalesi ile ilgili olarak sanıklar ... ve ... hakkında ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurup yönetme, bu örgüte üye olma suçlarından beraat,

s)İddianamede ...İhale-13 olarak adlandırılan, ...İli Kağıthane Belediye Başkanlığınca 16.03.2006 günü yapılan ... Bordür, Tretuvar ve Taş Kaplama Yol İnşaat İşi İhalesi ile ilgili olarak sanıklar ... ve ... hakkında ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurup yönetme, bu örgüte üye olma suçlarından beraat,

ş)İddianamede...ilindeki ihale olarak adlandırılan,...Büyükşehir Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünce 23.12.2005 günü gerçekleştirilen Şehrin Muhtelif Bölgelerinde Bulunan Park, Bahçe Ekim, Dikim, Sulama ve Bakım Hizmetleri Alım İşi İhalesi ile ilgili olarak sanıklar ..., ..., ... ve Mehmet Veysi Araç hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan mahkumiyet,

t)İddianamede ... ilinde yapılan ihale olarak adlandırılan, ... İl Sağlık Müdürlüğünce 08.02.2006 günü yapılan 500 Yataklı Gebze Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı Yapım İhalesi ile ilgili olarak sanıklar ..., ..., ..., ..., ... ve ...

hakkında ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurup yönetme, bu örgüte üye olma suçlarından beraat,

u)İddianamede Batman ilindeki ihale olarak adlandırılan...İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce 10.04.2006 günü yapılan......İlçesi... Kişilik Yurt Binası İnşaat Yapım İhalesi ile ilgili olarak sanıklar ... ve ... hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan mahkumiyet,

ü)İddianamede...ilinde yapılan ihale olarak adlandırılan,...İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce 30.12.2005 günü yapılan...Numune Hastanesi Ek Bina (250 Yataklı) İkmal İnşaatı İhalesi ile ilgili olarak sanıklar ..., ..., ... ve ... hakkında ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurup yönetme, bu örgüte üye olma suçlarından beraat,

v)İddianamede Ankara ilinde yapılan ihale olarak adlandırılan, İller Bankası Genel Müdürlüğü İçmesuyu Daire Başkanlığınca 27.04.2006 günü yapılan... (...) İçme Suyu İnşaatı İhalesi ile ilgili olarak sanıklar ..., ..., ..., ... ve ... hakkında ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurup yönetme, bu örgüte üye olma suçlarından beraat,

y)İddianamede ... ilinde yapılan ihale olarak adlandırılan, ... Başkanlığınca 01.05.2006 günü yapılan ... 150 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaat İşi İhalesi ile ilgili olarak sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurup yönetme, bu örgüte üye olma suçlarından beraat,

z)İddianamede ... ilinde yapılan ihale olarak adlandırılan, ... İli ...Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince 05.07.2006 günü yapılan... Grup Köylerinin Yol Alt Yapı İnşaatı İhalesi ile ilgili olarak sanık ... hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan mahkumiyet,

B)Birleşen...r 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/164 Esas sayılı dosyası kapsamında;

İddianamede...r İhale-5 olarak adlandırılan,...r İli ... Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca 10.04.2006 günü yapılan Yol Stabilize ve Sanat Yapıları 1. Grup Yapım İşi İhalesi ile ilgili olarak sanıklardan ... ve ... hakkında, iddianamede...r İhale-7 olarak adlandırılan,...r Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca 20.03.2006 günü yapılan...Sosyal Hizmet Binaları Onarımı Yapım İşi İhalesi ile ilgili olarak sanık ... hakkında, iddianamede ...İhale-5 olarak adlandırılan, ...Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca 05.09.2005 günü yapılan ...Üniversitesi İşletme Fakültesi Çatı Yenileme ve Anfi Girişi Düzenlenmesi Yapım İşi İhalesi ile ilgili olarak sanık ... hakkında ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurup yönetme, bu örgüte üye olma suçlarından beraat.

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Dosya arasında bulunmayan iletişimin tespitine dayanak mahkeme kararlarının, iletişimin tespitine ve çözümlerine dair evrakın dosya arasına alınması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 18/12/2017 tarihli ve 5-2017/13585 sayılı tebliğnamesinin sanıklar ... ve ... ile aleyhine görüş içeren katılan ... Büyükşehir Belediye Başkanlığına tebliği, hakkında mahkumiyet kararı verilen sanık ... adına gerekçeli kararın tebliği amacıyla çıkartılan tebligatın bilinen son adresinden farklı bir adrese çıkartıldığı anlaşılmakla, 7201 sayılı Yasanın 10. maddesi gereğince hukuken geçersiz olduğu gözetilerek, gerekçeli kararın adı geçen sanığa usulüne uygun şekilde tebliği ile tebellüğ belgelerinin ve verildiği takdirde temyiz ve cevap dilekçelerinin eklenmesinden, temyiz vaki olursa da bu hususta ve ayrıca görüş bildirilmeyen katılanlar Hazine, ..., ... vekilleri ile suçtan zarar gören ... vekilinin...r İhale-6 olarak adlandırılan ihale ile ilgili olarak sanık ... ... hakkında,...r İhale-9 olarak adlandırılan ihale ile ilgili olarak ise sanı... hakkında verilen beraat hükümlerine yönelik temyiz talepleri ile ilgili olarak ek tebliğname düzenlenmesinden sonra iade edilmek üzere esası incelenmeyen dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİNE 08/10/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.