Yargıtay - 1. Ceza Dairesi

2020/3687 Esas 2021/13967 Karar
Karar Tarihi: 09.11.2021
Yargıtay

1. Ceza Dairesi         2020/3687 E.  ,  2021/13967 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Kasten öldürme, kasten öldürmeye yardım, kasten öldürmeye teşebbüs

HÜKÜMLER : ... 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 11/11/2019 tarih ve 2018/187 Esas, 2019/379 Karar sayılı kararı ile,

1-Katılan sanık ... hakkında,

a- Maktul ...'i kasten öldürme suçundan TCK'nin 81, 29, 62, 53, 63. maddeleri gereğince 12 yıl 6 ay hapis cezası,

b- Maktul ...'i kasten öldürme suçundan TCK'nin 81, 29, 62, 53, 63. maddeleri gereğince 12 yıl 6 ay hapis cezası,

c- Katılan sanık ...' i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53, 63. maddeleri gereğince 6 yıl 3 ay hapis cezası,

d- Katılan sanık ...'i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53, 63. maddeleri gereğince 6 yıl 3 ay hapis cezası,

e- Katılan sanık ...'i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53, 63. maddeleri gereğince 4 yıl 2 ay hapis cezası,

f- Katılan sanık ...'i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53, 63. maddeleri gereğince 4 yıl 2 ay hapis cezası,

g- Katılan sanık ...'i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53, 63. maddeleri gereğince 5 yıl hapis cezası,

h- Katılan sanık ...'i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53, 63. maddeleri gereğince 6 yıl 3 ay hapis cezası,

I- Katılan sanık ...'i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53, 63. maddeleri gereğince 3 yıl 9 ay hapis cezası,

2- Sanık ... hakkında,

a- Maktul ...'i kasten öldürme suçundan TCK'nin 81, 29, 62, 53, 63. maddeleri gereğince 12 yıl 6 ay hapis cezası,

b- Katılan sanık ...'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53, 63. maddeleri gereğince 6 yıl 3 ay hapis cezası,

c- Katılan sanık ...'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53, 63. maddeleri gereğince 5 yıl 5 ay hapis cezası,

d- Katılan sanık ...'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53, 63. maddeleri gereğince 3 yıl 9 ay hapis cezası,

3- Sanık ... hakkında,

a- Maktul ...'i nitelikli kasten öldürme suçundan TCK'nin 81, 29, 62, 53, 63.

maddeleri gereğince 12 yıl 6 ay hapis cezası,

b- Maktul ...'i nitelikli kasten öldürme suçundan TCK'nin 81, 29, 62, 53, 63. maddeleri gereğince 12 yıl 6 ay hapis cezası,

c- Katılan sanık ...'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53, 63. maddeleri gereğince 6 yıl 3 ay hapis cezası,

d- Katılan sanık ...'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53, 63. maddeleri gereğince 3 yıl 9 ay hapis cezası,

4- Sanık ... hakkında,

Maktul ...'e yönelik kasten öldürme suçundan TCK'nin 81, 29, 62, 53, 63. maddeleri gereğince 12 yıl 6 ay hapis cezası,

5- Katılan sanık ... hakkında,

Katılan sanık ...'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53, 63. maddeleri gereğince 5 yıl 5 ay hapis cezası,

6- Sanık ... hakkında,

Katılan sanık ...'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53, 63. ve CMUK'un 326/son maddeleri gereğince 3 yıl 9 ay hapis cezası,

7- Katılan sanık ... hakkında,

a) Maktul ...'e yönelik kasten öldürme suçundan TCK'nin 81, 29, 62, 53, 63. maddeleri gereğince 12 yıl 6 ay hapis cezası,

b) Katılan sanık ...'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53, 63. maddeleri gereğince 5 yıl 5 ay hapis cezası,

8- Katılan sanık ... hakkında,

a) Maktul ...'e yönelik kasten öldürme suçundan TCK'nin 81, 29, 62, 53, 63. maddeleri gereğince 12 yıl 6 ay hapis cezası,

b) Katılan sanık ...'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53, 63. maddeleri gereğince 5 yıl 5 ay hapis cezası,

9- Katılan sanık ... hakkında,

a) Maktul ...'e yönelik kasten öldürme suçundan TCK'nin 81, 29, 62, 53, 63. maddeleri gereğince 12 yıl 6 ay hapis cezası,

b) Katılan sanık ...' e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53, 63. maddeleri gereğince 5 yıl 5 ay hapis cezası,

10- Katılan sanık ... hakkında,

a) Maktul ...'e yönelik kasten öldürme suçundan TCK'nin 81, 29, 62, 53, 63. maddeleri gereğince 12 yıl 6 ay hapis cezası,

b) Katılan sanık ...'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53, 63. maddeleri gereğince 5 yıl 5 ay hapis cezası,

11- Katılan sanık ... hakkında,

a) Maktul ...'e yönelik kasten öldürmeye yardım suçundan TCK'nin 81, 39, 29, 62, 53, 63. maddeleri gereğince 5 yıl hapis cezası,

b) Katılan sanık ...'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53, 63. maddeleri gereğince 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına dair hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı,

TÜRK MİLLETİ ADINA

Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Katılan sanık ... hakkında katılan sanık ...'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 5271 sayılı CMK’nin 231/5. maddesi uyarınca verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar, aynı Yasa'nın 231/12. maddesi uyarınca itiraz yasa yoluna tabi olup temyiz kabiliyeti bulunmadığından, söz konusu hükmün itiraz merciince incelenmesi mümkün görülmüştür.

Cumhuriyet Savcısı süre tutum dilekçesi vermiş ise de, daha sonra kararı temyiz etmekten vazgeçtiğini belirten dilekçe ibraz edildiğinden bu hususta inceleme yapılmamıştır.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ...'nın maktuller ... ve ...'e yönelik kasten öldürme, katılan sanıklar ..., ..., ..., ..., ...'a ve mağdur sanıklar ... ve ...'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, katılan sanık ...'in katılan sanıklar ..., ... ve ...'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, maktul ...'a kasten öldürme, sanık ... ...'nin maktuller ... ve ...'e yönelik kasten öldürme, katılan sanıklar ... ve ...'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, sanık ...'in maktul ...'a kasten öldürmeye yardım, katılan sanık ...'in maktul ...'e yönelik kasten öldürme, katılan sanık ...'ın katılan sanık ...'ya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, katılan sanık ...'ın katılan sanık ...'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, sanıklar ..., ..., ..., ... hakkında maktul ...'e yönelik kasten öldürme, katılan sanık ...'ya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, takdire ve tahrike ilişen cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozma üzerine verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ... müdafinin sübuta, eksik incelemeye, sanık ... müdafiinin temyiz dilekçesinde ve duruşmalı incelemede eksik incelemeye, sübuta, haksız tahrik indirim oranına, sanık ... müdafiinin temyiz dilekçesinde ve duruşmalı incelemede eksik incelemeye, sübuta, sanık ... müdafiinin eksik incelemeye, sübuta, sanık ... ... müdafiinin TCK'nin 25. maddesinin uygulanması gerektiğine, sübuta, öldürme kastı olmadığına, sanık ... müdafiiinin sübuta, sanık ... müdafinin temyiz dilekçesinde ve duruşmalı incelemede sübuta, sanık ... müdafinin sübuta, sanık ... müdafinin temyiz dilekçelerinde ve duruşmalı incelemede sübuta, sanık ... müdafinin temyiz dilekçelerinde ve duruşmalı incelemede sübuta, katılanlar ... ve ... ve katılan ...'in haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğine, katılanlar ..., ... ve ...'ın haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğine, suç niteliğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,

1-Sanık ... hakkında maktüller ... ve ...'e yönelik kasten öldürme, katılan sanıklar ..., ..., ..., ..., ...'a ve mağdur sanıklar ... ve ...'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, sanık ... hakkında maktül ...'a yönelik kasten öldürme, katılan sanıklar ..., ... ve ...'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, sanık ... ... hakkında maktüller ... ve ...'e yönelik kasten öldürme ve katılan sanıklar ... ve ...'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, sanık ... hakkında maktul ...'a yönelik kasten öldürmeye yardım, katılan sanık ... hakkında maktul ...'e yönelik kasten öldürme, katılan sanık ... hakkında katılan sanık ...'ya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, katılan sanık ... hakkında katılan sanık ...'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından kurulan kısmen re’sen de temyize tâbi bulunan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, hükmolunan cezaların miktarı ve temyiz incelemesi dışında tutuklulukta geçen süre göz önüne alınarak sanıklar ..., ... ..., ... müdafiilerinin tahliye taleplerinin REDDİNE,

2-Sanıklar ..., ..., ..., ... hakkında maktul ...'e yönelik kasten öldürme, katılan sanık ...'ya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde,

Oluşa ve dosya kapsamına göre; maktul ... ile sanıklar ..., ..., ... ve ...'in bir tarafta; maktuller ... ve ... ile sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ...'in diğer tarafta olmak üzere iki ayrı grup oldukları, maktul ...'in bulunduğu grup ile maktuller ... ve ...'in bulunduğu grubun aynı zamanda akraba oldukları, olay günü Batman İl merkezinde bulunan bir çay evinin civarında aralarında meydana gelecek kavgayı da öngörmek ve herhangi bir kolluk gücünden yardım istemeksizin toplanmaya başladıkları, bir süre sonra her iki grubun da olay yeri olan çay evinde karşılaştıkları, aralarında bir kavga olayının yaşandığı, kavga sırasında ilk grupta bulunan maktul ...'in 8 bıçak darbesine bağlı, sanık ...'nın 2 bıçak darbesine bağlı, sanık ...'in künt travmaya bağlı olarak yaralandıkları, olay yerine gelen kolluk güçlerinin müdahalesi üzerine yaşanan karşılıklı silahlı kavganın sonlandırıldığı olayda;

Sanıklar ...'in olay sırasında yanında bulunan maktüller ..., ..., sanıklar ..., ... ile birlikte karşılıklı grupların kavga amacıyla toplanmaya başladığını bilmesine rağmen olay sırasında akrabaları olan maktuller ..., ..., sanıklar ..., ...'ın yanında bulunmak suretiyle onlarda mevcut olan suç işleme kasıtlarını kuvvetlendirdikleri, bu suretle atılı suçların işlenişine TCK'nin 39. maddesi kapsamında yardım eden sıfatıyla katıldıkları anlaşılmakla, üzerlerine atılı suçlardan haksız tahrik altında yardım eden sıfatıyla cezalandırılmaları gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş olup, sanıklar müdafiilerinin temyiz talepleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, 6723 sayılı Kanun'un 33. maddesi ile değişik 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, hükmolunan cezaların miktarı ve temyiz incelemesi dışında tutuklulukta geçen süre göz önüne alınarak sanıklar ..., ... ve ... müdafiilerinin tahliye taleplerinin REDDİNE, 09/11/2021 gününde oy birliği ile karar verildi.

09/11/2021 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet savcısı ...'ın huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... müdafii Avukatlar ..., 'ın yokluğunda, ..., ...'un yüzüne karşı 18/02/2021 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.