Yargıtay - 1. Ceza Dairesi

2021/10793 Esas 2021/13259 Karar
Karar Tarihi: 12.10.2021
Yargıtay

1. Ceza Dairesi         2021/10793 E.  ,  2021/13259 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :Ceza Dairesi

SUÇLAR : Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahla tehdit, 6136 sayılı kanun'a muhalefet, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

HÜKÜMLER : 1) Sanık ... hakkında katılan ...'e yönelik hakaret suçundan;

a) İlk Derece Mahkemesi yönünden;

Sanık hakkında 5271 sayılı CMK'nin 223/4-c maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına dair; Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 05/12/2018 tarih ve 2018/111 Esas - 2018/190 Karar sayılı kararı,

b) Bölge Adliye Mahkemesi yönünden;

İstinaf başvurularının esastan reddine ilişkin ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 02/04/2019 tarih ve 2019/388 Esas - 2019/769 Karar sayılı kararı,

2) Sanık ... hakkında katılan ...'e yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan;

a) İlk Derece Mahkemesi yönünden;

Sanığın CMK'nin 223/2-a maddesi uyarınca beraatine dair; Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 05/12/2018 tarih ve 2018/111 Esas - 2018/190 Karar sayılı kararı,

b) Bölge Adliye Mahkemesi yönünden;

İstinaf başvurularının esastan reddine dair ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 02/04/2019 tarih ve 2019/388 Esas - 2019/769 Karar sayılı kararı,

3) Sanık ... hakkında katılan ...'a ve maktul ...'ya yönelik hakaret suçlarından;

a) İlk Derece Mahkemesi yönünden;

Sanığa CMK'nin 223/4-c maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına dair; Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 05/12/2018 tarih ve 2018/111 Esas - 2018/190 Karar sayılı kararı,

b) Bölge Adliye Mahkemesi yönünden;

İstinaf başvurularının esastan reddine dair; ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 02/04/2019 tarih ve 2019/388 Esas - 2019/769 Karar sayılı kararı,

4) Sanık ... hakkında 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan;

a) İlk Derece Mahkemesi yönünden;

Sanığın 6136 sayılı Kanun'un 13/1, 5237 sayılı TCK'nin 62, 52/2-4, 53/1. maddeleri uyarınca 10 ay hapis ve 500,00-TL adli para cezasına dair; Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 05/12/2018 tarih ve 2018/111 Esas - 2018/190 Karar sayılı kararı,

b) Bölge Adliye Mahkemesi yönünden;

İstinaf başvurusunun esastan reddine dair; ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 02/04/2019 tarih ve 2019/388 Esas - 2019/769 Karar sayılı kararı,

5) Sanık ... hakkında mağdur ...'ı olası kastla yaralama suçundan;

a) İlk Derece Mahkemesi yönünden;

Sanığın TCK'nin 86/1, 86/3-e, 87/3, 21/2, 62 ve 53/1. maddeleri uyarınca 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair; Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 05/12/2018 tarih ve 2018/111 Esas - 2018/190 Karar sayılı kararı,

b) Bölge Adliye Mahkemesi yönünden;

'Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 05/12/2018 tarih ve 2018/111 Esas - 2018/190 Karar sayılı kararının CMK'nin 280/2. maddesi uyarınca kaldırılarak, sanığın TCK'nin 86/1, 86/3-e, 87/3, 62/1 ve 53. maddeleri uyarınca 1 yıl 15 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına' dair; ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 02/04/2019 tarih ve 2019/388 Esas - 2019/769 Karar sayılı kararı,

6) Sanık ...'in maktul ...'u kasten öldürme suçundan;

a) İlk Derece Mahkemesi yönünden;

Sanığın TCK'nin 81/1, 62 ve 53/1. maddeleri uyarınca 25 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına dair; Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 05/12/2018 tarih ve 2018/111 Esas - 2018/190 Karar sayılı kararı,

b) Bölge Adliye Mahkemesi yönünden;

İstinaf başvurularının esastan reddine dair; ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 02/04/2019 tarih ve 2019/388 Esas - 2019/769 Karar sayılı kararı,

7) Sanık ...'in maktul ...'yı kasten öldürme suçundan;

a) İlk Derece Mahkemesi yönünden;

Sanığın TCK'nin 81/1, 29, 62 ve 53/1. maddeleri uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair; Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 05/12/2018 tarih ve 2018/111 Esas - 2018/190 Karar sayılı kararı,

b) Bölge Adliye Mahkemesi yönünden;

İstinaf başvurularının esastan reddine dair; ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 02/04/2019 tarih ve 2019/388 Esas - 2019/769 karar sayılı kararı,

8) Sanık ...'in katılan ...'yı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan;

a) İlk Derece Mahkemesi yönünden;

Sanığın TCK'nin 81/1, 35, 62 ve 53/1. maddeleri uyarınca 9 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına

dair; Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 05/12/2018 tarih ve 2018/111 Esas - 2018/190 Karar sayılı kararı,

b) Bölge Adliye Mahkemesi yönünden;

İstinaf başvurularının esastan reddine dair; ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 02/04/2019 tarih ve 2019/388 Esas - 2019/769 Karar sayılı kararı,

9) Sanık ... hakkında katılan sanık ...'u kasten öldürmeye teşebbüs suçundan;

a) İlk Derece Mahkemesi yönünden;

Sanığın TCK'nin 86/1, 86/3-e, 87/1-d,son, 29, 62 ve 53/1. maddeleri uyarınca 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair; Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 05/12/2018 tarih ve 2018/111 Esas - 2018/190 Karar sayılı kararı,

b) Bölge Adliye Mahkemesi yönünden;

'Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 05/12/2018 tarih ve 2018/111 Esas - 2018/190 Karar sayılı kararının CMK'nin 280/2. maddesi uyarınca kaldırılarak, sanığın TCK'nin 81/1, 35/1-2, 29/1, 62/1 ve 53/1. maddeleri uyarınca 6 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına' dair; ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 02/04/2019 tarih ve 2019/388 Esas - 2019/769 Karar sayılı kararı,

10) Sanık ...'in mağdurlar ..., ... ve ...'a yönelik silahla tehdit suçundan;

a) İlk Derece Mahkemesi yönünden;

Sanığın TCK'nin 106/2-a, 43/2-1, 62 ve 53/1. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair; Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 05/12/2018 tarih ve 2018/111 Esas - 2018/190 Karar sayılı kararı,

b) Bölge Adliye Mahkemesi yönünden;

İstinaf başvurusunun esastan reddine dair; ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 02/04/2019 tarih ve 2019/388 Esas - 2019/769 Karar sayılı kararı,

TÜRK MİLLETİ ADINA

... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 02/04/2019 tarih ve 2019/388 Esas - 2019/769 Karar sayılı kararının sanık müdafii ile katılanlar ..., ... ve ... vekili ve katılan ... tarafından 5271 sayılı CMK'nin 291. maddesinde belirtilen süre içinde temyiz edildiği anlaşılmıştır.

Dosya incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1) Sanık ... hakkında katılan ...'e yönelik hakaret suçu ile sanık ... hakkında katılan ...'a yönelik hakaret suçundan verilen hükümler yönünden;

Sanıklar hakkında hakaret suçlarından verilen istinaf başvurularının esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararlarının 5271 sayılı CMK'nin 286/2-h maddesine göre temyizleri mümkün olmadığından, katılan sanık ... vekilinin temyiz isteminin 5271 sayılı CMK'nin 298/1. maddesi uyarınca tebliğnamedeki düşünce gibi REDDİNE,

2) Sanık ... hakkında katılan ...'e yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan verilen hüküm yönünden;

Sanık hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan verilen istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararının 5271 sayılı CMK'nin 286/2-g maddesine göre temyizi mümkün olmadığından katılan ... vekilinin temyiz isteminin 5271 sayılı CMK'nin 298/1. maddesi uyarınca tebliğnamedeki düşünce gibi REDDİNE,

3) Sanık ... hakkında silahla tehdit ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından verilen hükümlere yönelik temyiz talebinin incelenmesinde;

Hükmolunan cezaların miktarları ve türleri gözetildiğinde, 5271 sayılı CMK'nin 286/2-a maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararlarının temyizi mümkün olmadığından, sanık müdafiinin temyiz isteminin 5271 sayılı CMK'nin 298/1. maddesi uyarınca tebliğnamedeki düşünce gibi REDDİNE,

4) Sanık ... hakkında mağdur ...'ı kasten yaralama suçundan verilen hüküm yönünden;

Sanık hakkında ilk derece mahkemesince verilen hapis cezasının miktarının istinaf mahkemesince artırılması karşısında, hükmün CMK'nin 286/2-b maddesi uyarınca temyize tabi olduğu belirlenerek yapılan incelemede;

... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin yapmış olduğu duruşma sonrasında verdiği 'Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 05/12/2018 tarih ve 2018/111 Esas - 2018/190 Karar sayılı kararının CMK'nin 280/2. maddesi uyarınca kaldırılarak, sanığın TCK'nin 86/1, 86/3-e, 87/3, 62/1 ve 53. maddeleri uyarınca 1 yıl 15 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına' dair 02/04/2019 tarih ve 2019/388 Esas - 2019/769 Karar sayılı kararının tüm dosya kapsamına göre hukuka uygun olduğu anlaşıldığından; sanık müdafiinin; sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığı konusunda yapılan yetersiz araştırma ile hüküm kurulduğuna, sanığın doğrudan kast ile yaraladığı yönündeki kabulün hukuka aykırı bulunduğuna, eylemin taksirle yaralama olarak değerlendirilmesi gerektiğine, cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak tayininin ve sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının, erteleme ve seçenek yaptırımlara çevrilmemesinin de hukuka aykırı olduğuna yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddine, 5271 sayılı CMK'nin 302/1. maddesi gereğince tebliğnamedeki düşünce gibi TEMYİZ İSTEMLERİNİN ESASTAN REDDİ ile HÜKMÜN ONANMASINA,

5) Sanık ... hakkında maktuller ... ile ...'u kasten öldürme ve katılanlar ... ile ...'yı kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından verilen hükümlere yönelik temyiz taleplerinin incelenmesinde;

Sanık hakkında hükmedilen hapis cezalarının 5 yılın üzerinde olması nedeniyle bölge adliye mahkemesince verilen kararın temyize tabi olduğu belirlenerek yapılan incelemede;

Katılanlar ..., ... ve ... vekilinin duruşmalı inceleme isteminin 7079 sayılı Kanun'un 94. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nin 299. maddesi uyarınca reddiyle incelemenin dosya üzerinden yapılması uygun görülmekle;

... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin yapmış olduğu duruşma sonrasında sanık hakkında maktuller Soner ve Mehmet'i kasten öldürme, katılan ...'yı kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından verdiği 'istinaf başvurularının esastan reddine' dair kararlar ile, sanığın katılan ...'u kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 'Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 05/12/2018 tarih ve 2018/111 Esas - 2018/190 Karar sayılı kararının CMK'nin 280/2. maddesi uyarınca kaldırılarak, sanığın TCK'nin 81/1, 35/1-2, 29/1, 62/1 ve 53/1. maddeleri uyarınca 6 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına' dair kararlarının tüm dosya kapsamına göre hukuka uygun olduğu anlaşıldığından; sanık müdafiinin; sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığı konusunda yapılan yetersiz araştırma ile hüküm kurulduğuna, maktul ...'u kasten öldürme suçu yönünden, sanık hakkında TCK'nin 30. maddesi uyarınca hata hükmünün uygulanması gerektiğine, hukuka uygunluk koşulları içinde olan sanığa ceza verilmemesi ya da cezasında indirime gidilmesi gerektiğine, maktul ... ...'yı kasten öldürme suçu yönünden, olayda meşru müdafaa şartları oluştuğuna, haksız tahrik indiriminin en üst oranda uygulanması gerektiğine, katılan ...'yı kasten öldürmeye teşebbüs suçu yönünden, sanık hakkında taksirle yahut olası kastla ya da kastın aşılması suretiyle yaralama olarak değerlendirilerek tahrik hükümlerinin en üst oranda tatbiki ile sanığa alt sınırdan ceza tayin edilmesi gerektiğine, katılan ...'u kasten öldürmeye teşebbüs suçu yönünden, meşru müdafaa hükümlerin uygulanması gerektiğine, haksız tahrik indiriminin en üst oranda uygulanması gerektiğine, katılan ...'ün sanığın maktul ...'e yönelik eylemi nedeniyle canavarca hisle kasten öldürme suçundan TCK'nin 82/1-b maddesi uyarınca ve TCK'nin 29 ve 62. maddeleri de uygulanmaksızın en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine, katılanlar ..., ... ve ... vekilinin; sanığın maktul ...'e yönelik eylemi nedeniyle canavarca hisle kasten öldürme suçundan TCK'nin 82/1-b maddesi uyarınca cezalandırılması ve hakkında TCK'nin 62. maddesi uygulanmaması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddine, 5271 sayılı CMK'nin 302/1. maddesi gereğince tebliğnamedeki düşünce gibi TEMYİZ İSTEMLERİNİN ESASTAN REDDİ ile HÜKÜMLERİN ONANMASINA,

Dosyanın 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun'un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nin 304/1. maddesi gereğince 'Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilamının bir örneğinin ise ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine' gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 12/10/2021 gününde oy birliği ile karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.