Yargıtay - 1. Ceza Dairesi

2021/10988 Esas 2021/14889 Karar
Karar Tarihi: 13.12.2021
Yargıtay bir suçu gizlemek ve delillerini ortadan kaldırmak

1. Ceza Dairesi         2021/10988 E.  ,  2021/14889 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :Ceza Dairesi

SUÇLAR : Bir suçu gizlemek ve delillerini ortadan kaldırmak

amacıyla tasarlayarak öldürme, nitelikli yağma, kişiyi

hürriyetinden yoksun kılma

HÜKÜMLER : 1) Sanık ... hakkında:

a) Bir suçu gizlemek ve delillerini ortadan kaldırmak

amacıyla tasarlayarak öldürme suçundan: Kırşehir

Ağır Ceza Mahkemesinin 21/03/2019 gün ve

2018/437 Esas, 2019/150 Karar sayılı kararı ile; 5237

sayılı TCK'nin 37, 82/1-h, 53. maddeleri uyarınca

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile

cezalandırılmasına, dair kararın sanık müdafii ile

katılanlar vekilinin yasal süresi içinde istinafı

üzerine, ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza

Dairesinin 09/04/2021 tarih ve 2020/1548 Esas,

2021/956 Karar sayılı kararı ile; Mahkemenin anılan

kararının CMK'nin 280/2. maddesi uyarınca

kaldırılarak, sanığın aynı suçtan 5237 sayılı TCK'nin

82/1-a-h, 53. maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış

müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,

b) Nitelikli Yağma suçundan; Kırşehir Ağır Ceza

Mahkemesinin 21/03/2019 gün ve 2018/437 Esas,

2019/150 Karar sayılı kararı ile; 5237 sayılı TCK'nin

37, 149/1-c-d-h, 168/3, 53. maddeleri uyarınca 8 yıl 4

ay hapis cezası cezası ile cezalandırılmasına, dair

kararın sanık müdafii ile katılanlar vekilinin yasal

süresi içinde istinafı üzerine, 5271 sayılı CMK'nin

280/1-a maddesi uyarınca 'istinaf başvurusunun

esastan reddine,'

c) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım

suçundan: Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinin

21/03/2019 gün ve 2018/437 Esas, 2019/150 Karar

sayılı kararı ile; 5237 sayılı TCK'nin 39, 109/2,

109/3-b, 53. maddeleri uyarınca 4 yıl hapis cezası ile

cezalandırılmasına, dair kararın sanık müdafii ile

katılanlar vekilinin yasal süresi içinde istinafı

üzerine, 5271 sayılı CMK'nin 280/1-a maddesi

uyarınca 'istinaf başvurusunun esastan reddine,'

2) Sanık ... hakkında;

a) Bir suçu gizlemek ve delillerini ortadan kaldırmak

amacıyla tasarlayarak öldürme suçundan: Kırşehir

Ağır Ceza Mahkemesinin 21/03/2019 gün ve

2018/437 Esas, 2019/150 Karar sayılı kararı ile; 5237

sayılı TCK'nin 37, 82/1-h, 53. maddeleri uyarınca

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile

cezalandırılmasına, dair kararın sanık müdafii ile

katılanlar vekilinin yasal süresi içinde istinafı

üzerine, ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza

Dairesinin 09/04/2021 tarih ve 2020/1548 Esas,

2021/956 Karar sayılı kararı ile; Mahkemenin anılan

kararının CMK'nin 280/2. maddesi uyarınca

kaldırılarak, sanığın aynı suçtan 5237 sayılı TCK'nin

82/1-a-h, 53. maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış

müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,

b) Nitelikli Yağma suçundan; Kırşehir Ağır Ceza

Mahkemesinin 21/03/2019 gün ve 2018/437 Esas,

2019/150 Karar sayılı kararı ile; 5237 sayılı TCK'nin

37, 149/1-c-d-h, 168/3, 53. maddeleri uyarınca 8 yıl 4

ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, dair kararın

sanık müdafii ile katılanlar vekilinin yasal süresi

içinde istinafı üzerine, 5271 sayılı CMK'nin 280/1-a

maddesi uyarınca 'istinaf başvurusunun esastan

reddine,'

c) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım

suçundan: Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinin

21/03/2019 gün ve 2018/437 Esas, 2019/150 Karar

sayılı kararı ile; 5237 sayılı TCK'nin 39, 109/2,

109/3-b, 53. maddeleri uyarınca 4 yıl hapis cezası ile

cezalandırılmasına, dair kararın sanık müdafii ile

katılanlar vekilinin yasal süresi içinde istinafı

üzerine, 5271 sayılı CMK'nin 280/1-a maddesi

uyarınca 'istinaf başvurusunun esastan reddine,'

3) Sanık ... hakkında;

a) Bir suçu gizlemek ve delillerini ortadan kaldırmak

amacıyla tasarlayarak öldürme suçundan: Kırşehir

Ağır Ceza Mahkemesinin 21/03/2019 gün ve

2018/437 Esas, 2019/150 Karar sayılı kararı ile; 5237

sayılı TCK'nin 37, 82/1-h, 53. maddeleri uyarınca

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile

cezalandırılmasına, dair kararın sanık müdafii ile

katılanlar vekilinin yasal süresi içinde istinafı

üzerine, ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza

Dairesinin 09/04/2021 tarih ve 2020/1548 Esas,

2021/956 Karar sayılı kararı ile; Mahkemenin anılan

kararının CMK'nin 280/2. maddesi uyarınca

kaldırılarak, sanığın aynı suçtan 5237 sayılı TCK'nin

82/1-a-h, 53. maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış

müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,

b) Nitelikli Yağma suçundan; Kırşehir Ağır Ceza

Mahkemesinin 21/03/2019 gün ve 2018/437 Esas,

2019/150 Karar sayılı kararı ile; 5237 sayılı TCK'nin

37, 149/1-c-d-h, 168/3, 53. maddeleri uyarınca 8 yıl 4

ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, dair kararın

sanık müdafii ile katılanlar vekilinin yasal süresi

içinde istinafı üzerine, 5271 sayılı CMK'nin 280/1-a

maddesi uyarınca 'istinaf başvurusunun esastan

reddine,'

c) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım

suçundan: Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinin

21/03/2019 gün ve 2018/437 Esas, 2019/150 Karar

sayılı kararı ile; 5237 sayılı TCK'nin 39, 109/2,

109/3-b, 53. maddeleri uyarınca 4 yıl hapis cezası ile

cezalandırılmasına, dair kararın sanık müdafii ile

katılanlar vekilinin yasal süresi içinde istinafı

üzerine, 5271 sayılı CMK'nin 280/1-a maddesi

uyarınca 'istinaf başvurusunun esastan reddine,'

4) Sanık ... hakkında;

a) Bir suçu gizlemek ve delillerini ortadan kaldırmak

amacıyla öldürmeye yardım suçundan: Kırşehir Ağır

Ceza Mahkemesinin 21/03/2019 gün ve 2018/437

Esas, 2019/150 Karar sayılı kararı ile; 5237 sayılı

TCK'nin 82/1-h, 39, 53. maddeleri uyarınca 15 yıl

hapis cezası ile cezalandırılmasına dair kararın, sanık

müdafii ile katılanlar vekilinin yasal süresi içinde

istinafı üzerine, Mahkemenin anılan kararının 5271

sayılı CMK'nin 280/2. maddesi uyarınca kaldırılarak,

sanığın aynı suçtan CMK'nin 223/2-e maddesi

uyarınca beraatine,

b) Nitelikli Yağmaya yardım suçundan: Kırşehir Ağır

Ceza Mahkemesinin 21/03/2019 gün ve 2018/437

Esas, 2019/150 Karar sayılı kararı ile; 5237 sayılı

TCK'nin 149/1-c-d-h, 39, 168/3, 53. maddeleri

uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına

dair kararın, sanık müdafii ile katılanlar vekilinin

yasal süresi içinde istinafı üzerine, Mahkemenin

anılan kararının 5271 sayılı CMK'nin 280/2. maddesi

uyarınca kaldırılarak, sanığın aynı suçtan CMK'nin

223/2-e maddesi uyarınca beraatine,

c) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım

suçundan: Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinin

21/03/2019 gün ve 2018/437 Esas, 2019/150 Karar

sayılı kararı ile, 5237 sayılı TCK'nin 109/2, 109/3-b,

39, 53. maddeleri uyarınca 2 yıl hapis cezası ile

cezalandırılmasına dair kararın, sanık müdafii ile

katılanlar vekilinin yasal süresi içinde istinafı

üzerine, Mahkemenin anılan kararının 5271 sayılı

CMK'nin 280/2. maddesi uyarınca kaldırılarak,

sanığın aynı suçtan CMK'nin 223/2-e maddesi

uyarınca beraatine,

5) Sanık ... ... ... hakkında;

a) Bir suçu gizlemek ve delillerini ortadan kaldırmak

amacıyla öldürmeye yardım suçundan: Kırşehir Ağır

Ceza Mahkemesinin 21/03/2019 gün ve 2018/437

Esas, 2019/150 Karar sayılı kararı ile; 5237 sayılı

TCK'nin 82/1-h, 39, 53. maddeleri uyarınca 15 yıl

hapis cezası ile cezalandırılmasına dair kararın, sanık

müdafii ile katılanlar vekilinin yasal süresi içinde

istinafı üzerine, Mahkemenin anılan kararının 5271

sayılı CMK'nin 280/2. maddesi uyarınca kaldırılarak,

sanığın aynı suçtan CMK'nin 223/2-e maddesi

uyarınca beraatine,

b) Nitelikli Yağmaya yardım suçundan: Kırşehir Ağır

Ceza Mahkemesinin 21/03/2019 gün ve 2018/437

Esas, 2019/150 Karar sayılı kararı ile; 5237 sayılı

TCK'nin 149/1-c-d-h, 39, 168/3, 53. maddeleri

uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına

dair kararın, sanık müdafii ile katılanlar vekilinin

yasal süresi içinde istinafı üzerine, Mahkemenin

anılan kararının 5271 sayılı CMK'nin 280/2. maddesi

uyarınca kaldırılarak, sanığın aynı suçtan CMK'nin

223/2-e maddesi uyarınca beraatine,

c) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım

suçundan: Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinin

21/03/2019 gün ve 2018/437 Esas, 2019/150 Karar

sayılı kararı ile,

5237 sayılı TCK'nin 109/2, 109/3-b, 39, 53.

maddeleri uyarınca 2 yıl hapis cezası ile

cezalandırılmasına dair kararın, sanık müdafii ile

katılanlar vekilinin yasal süresi içinde istinafı üzerine,

Mahkemenin anılan kararının 5271 sayılı CMK'nin

280/2. maddesi uyarınca kaldırılarak, sanığın aynı

suçtan CMK'nin 223/2-e maddesi uyarınca beraatine,

dair kararı.

TÜRK MİLLETİ ADINA

... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 09/04/2021 tarih ve 2020/1548 Esas, 2021/956 Karar sayılı kararının, sanıklar müdafileri ve katılanlar vekili tarafından 5271 sayılı CMK'nin 291. maddesinde belirtilen süre içinde temyiz edildiği anlaşılmıştır.

Dosya incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü;

Sanıklar müdafilerinin duruşmalı inceleme isteminin 7079 sayılı Kanun’un 94. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nin 299. maddesi uyarınca reddiyle incelemenin dosya üzerinden yapılması uygun görülmekle;

1-Sanıklar ..., ... ve ... hakkında maktullere karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan hükümlere yönelik sanıklar müdafileri ve katılanlar vekilinin temyiz istemlerinin incelenmesinde;

Hükmolunan cezanın türü ve miktarı gözetildiğinde, 5271 sayılı CMK'nin 286/2-a maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları, miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararlarının temyizi mümkün olmadığından, sanıklar müdafileri ve katılanlar vekilinin temyiz istemlerinin 5271 sayılı CMK'nin 298/1. maddesi uyarınca isteme uygun olarak REDDİNE karar verilmiştir.

2-Sanıklar ..., ... ve ... hakkında nitelikli kasten öldürme ve nitelikli yağma suçlarından açılan kamu davalarında hükmedilen hapis cezalarının 5 yılın üzerinde olması nedeniyle;

Sanıklar ... ve ... hakkında maktullere karşı nitelikli kasten öldürme, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kurulan beraat hükümlerine yönelik sanıklar müdafileri ve katılanlar vekilinin temyiz istemlerinin incelenmesinde;

Sanıklar ... ve ... hakkında maktullere karşı nitelikli kasten öldürme, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları yönünden, ilk derece mahkemesince sanıkların mahkumiyetine, ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından ise sanıkların beraatine karar verilerek, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 20.03.2018 tarihli, 2018/11-38 Esas ve 2018/113 Karar sayılı kararı uyarınca, yerel mahkemece verilen mahkumiyet kararı istinaf mercii tarafından beraat kararı verilerek hüküm türü değiştirildiğinden, bölge adliye mahkemesince verilen kararların temyize tabi olduğu belirlenerek yapılan incelemede;

Sanıklar ..., ..., ..., ... ve ... hakkında nitelikli kasten öldürme, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik sanıklar müdafileri ile katılanlar vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine istinaf başvurusunun kabulü ile yapılan duruşmalı inceleme neticesinde; 'Sanıklar ..., ... ve ... hakkında nitelikli kasten öldürme ve nitelikli yağma suçları yönünden istinaf başvurusunun esastan reddine, sanıklar ... ve ... hakkında maktullere karşı nitelikli kasten öldürme, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin CMK'nin 280/2. maddesi uyarınca kaldırılarak, sanıkların aynı suçlardan CMK'nin 223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatlerine' dair ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 09/04/2021 tarih ve 2020/1548 Esas, 2021/956 Karar sayılı kararında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ... müdafiinin; sübuta, yağma ve hürriyeti sınırlama suçlarının unsurlarının oluşmadığına, haksız tahrikin varlığına; sanıklar ... ve ... müdafilerinin; sübuta; sanık ... müdafiinin; beraat hükümlerinin CMK'nin 223/2-b maddesi uyarınca verilmesi gerektiğine; katılanlar vekillerinin; sanıklar Nimet ve ... ... hakkında da atılı suçlardan ceza verilmesi gerektiğine, diğer sanıklar yönünden, cezaların miktarlarına, yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddine, 5271 sayılı CMK’nin 302/1. maddesi uyarınca isteme uygun olarak, TEMYİZ İSTEMLERİNİN ESASTAN REDDİ ile HÜKÜMLERİN ONANMASINA,

Dosyanın, 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun'un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nin 304/1. maddesi gereğince Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilamının bir örneğinin ise ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 13/12/2021 gününde oy birliği ile karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.