Yargıtay - İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi

2017/398 Esas 2018/1054 Karar
Karar Tarihi: 18.10.2018
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2017/398 Esas

KARAR NO : 2018/1054

DAVA : Çek İptali

DAVA TARİHİ : 27/04/2017

KARAR TARİHİ : 18/10/2018

Mahkememizde görülmekte olan Çek İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Davacı vekili dava dilekçesinde; Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 30.04.2017 tarih ve ... çek nolu 10.000 TL bedelli, Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 15.05.2017 tarih ve ... çek nolu 10.000 TL bedelli, Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 31.05..2017 tarih ve ... çek nolu 10.000 TL bedelli, Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 15.06.2017 tarih ve ...çek nolu 10.000 TL bedelli, Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 30.11.2017 tarih ve... çek nolu 10.000 TL bedelli, Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 15.12.2017 tarih ve ... çek nolu 10.000 TL bedelli, Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 31.12.2017 tarih ve ... çek nolu 10.000 TL bedelli, Keşidecisi ...A.Ş olan, ... A.Ş ...Şubesi 31.10.2017 tarih ve ... çek nolu 135.000 TL bedelli, Keşidecisi ...A.Ş olan, ... A.Ş ...Şubesi 30.11.2017 tarih ve ... çek nolu 135.000 TL bedelli, Keşidecisi ...A.Ş olan, ... A.Ş ...Şubesi 31.12.2017 tarih ve ...çek nolu 135.000 TL bedelli, Keşidecisi ...A.Ş olan, ...bank ...Şubesi 30.11.2017 tarih ve ... çek nolu 270.000 TL bedelli, Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 15.04.2017 tarih ve...çek nolu 10.000 TL bedelli, Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 15.03.2017 tarih ve... çek nolu 10.000 TL bedelli, Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 31.03.2017 tarih ve ... çek nolu 10.000 TL bedelli çeklerin çalındğını belirterek davanın kabulüne, çekler üzerine ödeme yasağı konularak çeklerin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

2-Tevdi Mahali talep eden ... A. Ş. vekili 16.05.2017 tarihli dilekçesi ile çeklerin bedellerinin ödenmesi için tevdi mahali tayini talep etmiş, Mahkememizce verilen 17/05/2017 tarihli ara karar ile Mahkememiz Veznesi tevdi mahalli olarak tayin edilmiştir.

3-Müdahale talep eden ... tarafından sunulan 16.06.2017 tarihli dilekçesinde özetle; İptali istenen Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 15.05.2017 tarih ve ... çek nolu 10.000 TL bedelli çekin tahsil için İstanbul ... İcra Müdürlüğü'nün 2017/18903 nolu dosyasından takibe konulduğunu, bu durumda çek hamilinin ortaya çıktığını beyanla; davanın reddini istemiştir.

4-Davacı Vekili 05/09/2017 tarihli dilekçesi ile iptali istenen Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 30.04.2017 tarih ve ... çek nolu 10.000 TL bedelli çekin tahsil için Konya ... İcra Müdürlüğü'nün ... nolu dosyasından, Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 15.05.2017 tarih ve ... çek nolu 10.000 TL bedelli çekin ise İstanbul ... İcra Müdürlüğü'nün ... Esas sayılı dosyasından takibe konulduğunu belirterek çekleri ibraz edenlere karşı İstirdat davası açmak üzere yetki ve süre verilmesini istemiştir.

5-Müdahale talep eden ... vekili 05.09.2017 tarihli dilekçesi ile iptali istenen Keşidecisi ...A.Ş olan müvekkilim emrine düzenlenmiş ...A.Ş ... Şubesi 31.05..2017 tarih ve ... çek nolu 10.000 TL bedelli, Keşidecisi ...A.Ş olan müvekkilim emrine düzenlenmiş ...A.Ş ... Şubesi 15.06.2017 tarih ve ...çek nolu 10.000 TL bedelli çeklerin müvekkilinin elinde bulunduğunu, meşru hamili olduğunu belirterek tevdi mahali olarak yatırılan bedellerin bildirilen hesap numarasına gönderilmesini talep etmiştir.

6-Tevdi Mahali talep eden ...A. Ş. vekili 24.08.2017 tarihli dilekçesi ile çeklerin bedellerinin ödenmesi için tevdi mahali tayini talep etmiştir.

7-Müdahale talep eden ... Şti. Vekili 06.11.2018 tarihli dilekçesi ile, iptali istenen Keşidecisi ...A.Ş olan, ... A.Ş ...Şubesi 31.10.2017 tarih ve ... çek nolu 135.000 TL bedelli çekin hamilinin müvekkili olduğunu, çekin tahsil için Bakırköy ... İcra Müdürlüğü'nün... Esas sayılı dosyasından takibe konulduğunu belirterek davanın reddini ödeme yasağının kaldırılmasını talep etmiştir.

8-Davacı vekili 13.06.2018 tarihli dilekçesi ile Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 30.04.2017 tarih ve ... çek nolu 10.000 TL bedelli çek için İstanbul...Asliye Ticaret Mahkemesi ... E.numaralı dosyası, Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 15.05.2017 tarih ve ... çek nolu 10.000 TL bedelli çek için İstanbul ...Asliye Ticaret Mahkemesi...E.numaralı dosyası, Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 31.05..2017 tarih ve ... çek nolu 10.000 TL bedelli çek için İstanbul ...Asliye Ticaret Mahkemesi... E.numaralı dosyası, Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 15.06.2017 tarih ve ...çek nolu 10.000 TL bedelli çek için İstanbul ...Asliye Ticaret Mahkemesi ... E.numaralı dosyası, Keşidecisi ...A.Ş olan, ... A.Ş ...Şubesi 31.12.2017 tarih ve ...çek nolu 135.000 TL bedelli çek için İstanbul ...Asliye Ticaret Mahkemesi ... E.numaralı dosyası, Keşidecisi ...A.Ş olan, ... A.Ş ...Şubesi 30.11.2017 tarih ve ... çek nolu 135.000 TL bedelli çek için İstanbul ...Asliye Ticaret Mahkemesi ... E.numaralı dosyası, Keşidecisi ...A.Ş olan, ... A.Ş ...Şubesi 31.10.2017 tarih ve ... çek nolu 135.000 TL bedelli çek için İstanbul....Asliye Ticaret Mahkemesi ... E.numaralı dosyası, Keşidecisi ...A.Ş olan, ...bank ...Şubesi 30.11.2017 tarih ve ... çek nolu 270.000 TL bedelli çek için İstanbul...Asliye Ticaret Mahkemesi ... E.numaralı dosyası, Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 15.03.2017 tarih ve... çek nolu 10.000 TL bedelli çek için İstanbul ....Asliye Ticaret Mahkemesi ...E.numaralı dosyası, Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 31.03.2017 tarih ve ... çek nolu 10.000 TL bedelli çek için İstanbul ..Asliye Ticaret Mahkemesi ...E.numaralı dosyası, Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 15.04.2017 tarih ve...çek nolu 10.000 TL bedelli çek için İstanbul ...Asliye Ticaret Mahkemesi ... E.numaralı dosyası ile istirdat davaları açtıklarını bildirmiştir.

9-Mahkememizce 18.10.2018 tarihli ara karar ile İstirdat davası açılan 11 adet çek için yatırılan teminat bedellerinin davacıya iadesine karar verilmiştir.

10-Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Davacı vekiline iade davası açması için kesin süre verildiği, davacı vekilince kesin süre içinde, Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 30.04.2017 tarih ve ... çek nolu 10.000 TL bedelli çek için İstanbul ...Asliye Ticaret Mahkemesi... E.numaralı dosyası, Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 15.05.2017 tarih ve ... çek nolu 10.000 TL bedelli çek için İstanbul ...Asliye Ticaret Mahkemesi ... E.numaralı dosyası, Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 31.05..2017 tarih ve ... çek nolu 10.000 TL bedelli çek için İstanbul...Asliye Ticaret Mahkemesi... E.numaralı dosyası, Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 15.06.2017 tarih ve ...çek nolu 10.000 TL bedelli çek için İstanbul ...Asliye Ticaret Mahkemesi ... E.numaralı dosyası, Keşidecisi ...A.Ş olan, ... A.Ş ...Şubesi 31.12.2017 tarih ve ...çek nolu 135.000 TL bedelli çek için İstanbul ..Asliye Ticaret Mahkemesi ... E.numaralı dosyası, Keşidecisi ...A.Ş olan, ... A.Ş ...Şubesi 30.11.2017 tarih ve ... çek nolu 135.000 TL bedelli çek için İstanbul ...Asliye Ticaret Mahkemesi ... E.numaralı dosyası, Keşidecisi ...A.Ş olan, ... A.Ş ...Şubesi 31.10.2017 tarih ve ... çek nolu 135.000 TL bedelli çek için İstanbul ...Asliye Ticaret Mahkemesi ... E.numaralı dosyası, Keşidecisi ...A.Ş olan, ...bank ...Şubesi 30.11.2017 tarih ve ... çek nolu 270.000 TL bedelli çek için İstanbul ...Asliye Ticaret Mahkemesi ... E.numaralı dosyası, Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 15.03.2017 tarih ve... çek nolu 10.000 TL bedelli çek için İstanbul ...Asliye Ticaret Mahkemesi ... E.numaralı dosyası, Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 31.03.2017 tarih ve ... çek nolu 10.000 TL bedelli çek için İstanbul...Asliye Ticaret Mahkemesi ... E.numaralı dosyası, Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 15.04.2017 tarih ve...çek nolu 10.000 TL bedelli çek için İstanbul ...Asliye Ticaret Mahkemesi ... E.numaralı dosyası ile istirdat davası açıldığı anlaşılmakla bu çekler yönünden davanın konusuz kalması nedeni ile karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmiştir.

Dava konusu çekler belge niteliğinde olmakla, TTK.nun 673. ve 674.md.uyarınca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 3 kez ilan yaptırılmış, usulüne uygun olarak yapılan yasal ilanlardan sonra 3 aylık süre içinde bu çeklere ilişkin herhangi bir müracaat olmadığı anlaşılmış olmakla; Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 30.11.2017 tarih ve... çek nolu 10.000 TL bedelli, Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 15.12.2017 tarih ve ... çek nolu 10.000 TL bedelli, Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A.Ş ... Şubesi 31.12.2017 tarih ve ... çek nolu 10.000 TL bedelli çeklerin zayi olmaları nedeniyle iptallerine karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılarak aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Davan Kısmen Kabul Kısmen Reddi ile;

1.a)Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A. Ş. Emrine düzenlenmiş, ...A.Ş ... Şubesi 30.04.2017 tarih ve ... çek nolu 10.000 TL bedelli çek için İstanbul...Asliye Ticaret Mahkemesi...E.numaralı dosyası,

b)Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A. Ş. Emrine düzenlenmiş, ...A.Ş ... Şubesi 15.05.2017 tarih ve ... çek nolu 10.000 TL bedelli çek için İstanbul ...Asliye Ticaret Mahkemesi ... E.numaralı dosyası,

c)Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A. Ş. Emrine düzenlenmiş, ...A.Ş ... Şubesi 31.05..2017 tarih ve ... çek nolu 10.000 TL bedelli çek için İstanbul ...Asliye Ticaret Mahkemesi ... E.numaralı dosyası,

d)Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A. Ş. Emrine düzenlenmiş, ...A.Ş ... Şubesi 15.06.2017 tarih ve ...çek nolu 10.000 TL bedelli çek için İstanbul ...Asliye Ticaret Mahkemesi ... E.numaralı dosyası,

e)Keşidecisi ...A.Şolan, ...A. Ş. Emrine düzenlenmiş, ... A.Ş ...Şubesi 31.12.2017 tarih ve ...çek nolu 135.000 TL bedelli çek için İstanbul ...Asliye Ticaret Mahkemesi ... E.numaralı dosyası,

f)Keşidecisi ...A.Ş. olan, ...A. Ş. Emrine düzenlenmiş, ... A.Ş ...Şubesi 30.11.2017 tarih ve ... çek nolu 135.000 TL bedelli çek için İstanbul ...Asliye Ticaret Mahkemesi ... E.numaralı dosyası,

g)Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A. Ş. Emrine düzenlenmiş, ... A.Ş ...Şubesi 31.10.2017 tarih ve ... çek nolu 135.000 TL bedelli çek için İstanbul ...Asliye Ticaret Mahkemesi ... E.numaralı dosyası,

h)Keşidecisi ...A.Ş. olan, ...A. Ş. Emrine düzenlenmiş, ...bank ...Şubesi 30.11.2017 tarih ve ... çek nolu 270.000 TL bedelli çek için İstanbul ...Asliye Ticaret Mahkemesi ... E.numaralı dosyası,

ı)Keşidecisi ... olan, ...A. Ş. Emrine düzenlenmiş, ...A.Ş ... Şubesi 15.03.2017 tarih ve... çek nolu 10.000 TL bedelli çek için İstanbul ...Asliye Ticaret Mahkemesi...E.numaralı dosyası ile çek istirdatı,

i)Keşidecisi ... olan, ...A. Ş. Emrine düzenlenmiş, ...A.Ş ... Şubesi 31.03.2017 tarih ve ... çek nolu 10.000 TL bedelli çek için İstanbul ...Asliye Ticaret Mahkemesi ... E.numaralı dosyası,

j)Keşidecisi ...A.Ş. olan, ...A. Ş. Emrine düzenlenmiş, ...A.Ş ... Şubesi 15.04.2017 tarih ve...çek nolu 10.000 TL bedelli çek için İstanbul ...Asliye Ticaret Mahkemesi ... E.numaralı dosyası ile İSTİRDAT DAVALARI AÇILDIĞINDAN DAVA KONUSUZ KALDIĞINDAN BU ÇEKLER YÖNÜNDEN KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

2.a)Keşidecisi ...olan, ...A. Ş. Emrine düzenlenmiş, ...A.Ş ... Şubesi 30.11.2017 tarih ve... çek nolu 10.000 TL bedelli,

b)Keşidecisi ... olan, ...A. Ş. Emrine düzenlenmiş, ...A.Ş ... Şubesi 15.12.2017 tarih ve ... çek nolu 10.000 TL bedelli,

c)Keşidecisi ...A.Ş olan, ...A. Ş. Emrine düzenlenmiş, ...A.Ş ... Şubesi 31.12.2017 tarih ve ... çek nolu 10.000 TL bedelli ÇEKLER YÖNÜNDEN DAVANIN KABULÜYLE ZAYİ NEDENİYLE İPTALİNE,

3-Harçlar tarifesi gereğince alınması gerekli 35,90 TL harçtan peşin yatırılan 31,40 TL harcın mahsubu ile kalan 4,50 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

4-Yapılan giderlerin davacı üzerinde bırakılmasına,

5-Gider avansının ve teminatın karar kesinleştiğinde istek halinde davacı tarafa iadesine,

Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süresi içerisinde İstinaf yargı yolu açık olmak üzere oy birliği ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Başkan ...

Üye ...

Üye ...

Katip ...


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.