Yargıtay - 1. Ceza Dairesi

2014/3743 Esas 2014/6484 Karar
Karar Tarihi: 23.12.2014
Yargıtay

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, olası kasıtla yaralama, kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek, korku kaygı, panik yaratacak tarzda ateş etme, mala zarar verme, 6136 sayılı Kanuna muhalefet

HÜKÜM : 1- Sanık ... hakkında;

a) Kasten yaralama sonucu maktül ...'un ölümüne sebebiyet vermek suçundan beraat

b) Mala zarar verme suçundan, TCK'nun 151/1, 62/1 ve 52/2. maddelerine göre 2000 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına.

c) Korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda ateş etmek suçundan beraat.

2- Sanık ... hakkında;

a) Kasten yaralama sonucu maktül ...'un ölümüne neden olmak suçundan beraat

b) Korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda ateş etmek suçundan beraat

c) Mala zarar verme suçundan, TCK'nun 151/1, 62/1 ve 52/2. maddeleri uyarınca, 2000 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına.

3- Sanık ... hakkında;

a) Kasten yaralama sonucu ...'un ölümüne neden olmak suçundan beraat

b) Mala zarar verme suçundan, TCK'nun 151/1, 62/1 ve 52/2. maddeleri uyarınca 2000 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına.

c) Korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda ateş etmek suçundan, TCK'nun 170/1-c, 62/1 ve CMK'nun 231. maddelerine göre, 4 ay 5 gün hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına.

4- Sanık ... hakkında;

a) Kasten yaralama sonucu maktül ...'un ölümüne neden olmak suçundan beraat

b) Korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda ateş etmek suçundan beraat

c) Mala zarar verme suçundan, TCK'nun 151/1, 62/1 ve 52/2. maddeleri uyarınca 2000 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına.

5- Sanık ... hakkında;

a) Kasten yaralama sonucu maktül ...'un ölümüne neden olmak suçundan beraat

b) Mala zarar verme suçundan TCK'nun 151/1, 62/1 ve 52/2. maddeleri uyarınca 2000 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına.

c) Korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda ateş etmek suçundan TCK'nun 170/1-c, 62/1 ve CMK'nun 231. maddeleri uyarınca 4 ay 5 gün hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

6- Sanık ... hakkında;

a) Kasten yaralama sonucu maktül ...'un ölümüne neden olmak suçundan TCK'nun 22/3 ve 862. maddeleri delaletiyle 85/1, 22/3, 62 ve 63. maddeleri uyarınca 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına.

b) Katılan ...'u kasten yaralama suçundan TCK'nun 86/2, 29, 62, 52/2 ve CMK'nun 231. maddelerine göre 1000 TL Adli para cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

c) Katılan ...'u kasten yaralama suçundan, TCK'nun 86/2, 29, 62, 52/2 ve CMK 231.maddelerine göre, 1000 TL adli para cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

d) Katılan ...'u kasten yaralama suçundan, TCK 'nun 86/2, 29, 62, 52/2 ve CMK'nun 231. maddeleri uyarınca 1000 TL Adli para cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına.

e) Katılan ...'u kasten yaralama suçundan, TCK'nun 86/2, 29, 62, 52/2 ve CMK 231.maddelerine göre, 1000 TL adli para cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına.

f) Katılan sanık ...'u kasten yaralama suçundan, TCK'nun 86/1, 87/1-d, 29/1, 62/1 ve CMK 231. maddelerine göre, 1 yıl 8 ay hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

7- Sanık ... hakkında;

a) Maktül ...'ı kasten öldürme suçundan, TCK'nun 81/1, 29/1, 62, 53/1 ve 63. maddeleri uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına.

b) Mağdur ...'i olası kasıtla yaralama suçundan, TCK'nun 86/1, 86/3-e, 87/2-b, 21/2, 62, 53/1 ve 63. maddeleri uyarınca 6 yıl 18 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına.

8- Sanık ... hakkında;

a) Katılan ...'ı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nun 81/1, 35/2, 29/1, 62, 53/1 ve 63.maddeleri uyarınca 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına.

b) Mağdur ...'i olası kasıtla yaralama suçundan, TCK'nun 86/1, 86/3-e, 87/2-b, 21/2, 62, 53/1 ve 63. maddeleri uyarınca 6 yıl 18 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına.

c) Katılan sanık ...'ı kasten yaralama suçundan TCK'nun 86/1, 86/3-e, 87/3, 29/1, 62 ve CMK 231. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

9- Sanık ... hakkında;

a) 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan CMK'nun 223/7. maddesi uyarınca davanın reddine

b) Katılan sanık ...'ı kasten yaralama suçundan, TCK'nun 86/2, 29, 62, 52/2 ve CMK'nun 231. maddeleri uyarınca 1000 TL Adli para cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

c) Katılan sanık ...'ı kasten yaralama suçundan, TCK'nun 86/2, 29, 62, 52/2 ve CMK'nun 231. maddeleri uyarınca 1000 TL Adli para cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

10- Sanık ... hakkında;

a) Mağdur ...'i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan beraat

b) Katılan sanık ...'ı kasten yaralama suçundan TCK'nun 86/1 ve 86/3-e, 87/3, 29/1, 62 ve CMK'nun 231. maddeleri uyarınca10 ay hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

c) Katılan sanık ...'ı kasten yaralama suçundan, TCK'nun 86/1, 86/3-e, 29/1, 62 ve CMK'nun 231. maddeleri uyarınca 7 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

d) Katılan sanık ...'ı kasten yaralama suçundan, TCK'nun 86/1, 86/3-e, 29/1, 62 ve CMK'nun 231. maddeleri uyarınca 7 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına.

TÜRK MİLLETİ ADINA

1- Sanıklar ... ve ... hakkında hükmolunan ceza miktarlarına göre, sanık müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin CMUK'nun 318. maddesi uyarınca,

2- a-Sanıklar ..., ..., ..., ... ve ... hakkında mağdurlar ... ve ...’ye yönelik mala zarar verme suçların doğrudan verilen adli para cezaları, CMUK'nun 305. maddesi uyarınca miktarı itibariyle kesin nitelikte olup temyiz kabiliyeti bulunmadığından,

b-Sanıklar ..., ..., ..., ... ve ...'ın haklarında verilen beraat kararlarının gerekçesine yönelmeyen temyizlerinde hukuki menfaatleri olmadığından,

c-Katılan sanık ... müdafiinin yasal süresinde verdiği 21.02.2013 tarihli süre tutum dilekçesi ile hükmü sadece sanık müdafii sıfatıyla temyiz ettiği anlaşılmakla, katılan sıfatını kullandığı 18.03.2013 tarihinde yasal başvuru süresinin geçmiş olması nedeni ile,

d-Katılanlar ... ve ...’ın sanık ... hakkında 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan açılan kamu davasına katılma ve kurulan hükmü temyize yetkisi bulunmadığından,

Kendileri ve müdafıileri tarafından yapılan temyiz istemlerinin CMUK'nun 310 ve 317. maddeleri gereğince,

Reddine karar verilmiştir.

3- Sanık ... hakkında mağdur ...’i öldürmeye teşebbüs suçundan 10.11.2010 tarihinde verilen beraat kararının temyiz edilmeksizin kesinleştiği görülmekle, sanık hakkında bu suçtan 19.02.2013 tarihinde yeniden kurulan beraat hükmü hukuki değerden yoksun kabul edilmiştir.

4- Sanık ... hakkında mağdur ...'ı kasten yaralama; sanık ... hakkında mağdurlar ..., ... ve ...'ı kasten yaralama; sanık ... hakkında mağdurlar ... ve ...’ı kasten yaralama; sanık ... hakkında mağdurlar ..., ..., ..., ... ve ...'u kasten yaralama; sanıklar ... ve ... hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçlarından CMK'nun 231 maddesi uyarınca verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar CMK'nun 231/12 maddesi uyarınca itiraz yoluna tabi olduğundan, gereği mahallinde yerine getirilmek üzere kararın inceleme dışı tutulmasına karar verilmiştir.

5- Sanıklar ... ve ... hakkında mağdur ... olası kast ile yaralama suçundan kurulan hükümlerde 5237 sayılı TCK'nun 86/1,3-e, 87/2-b ve 21/2 maddeleri ile belirlenen 8 yıl 12 ay hapis cezasından aynı kanunun 62. maddesi ile 1/6 oranında indirim yapılması sonucu 7 yıl 6 ay yerine 6 yıl 18 ay hapis cezasına hükmedilmesi suretiyle eksik ceza tayini aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

6- Toplanan deliller karar yerinde incelenip,sanık ...’un ...’ı kasten öldürme ve mağdur ...'i olası kast ile yaralama; sanık ...'un mağdur ...'ı kasten öldürmeye teşebbüs, mağdur ...'i olası kast ile yaralama; sanık ...'ın ...'a yönelik bilinçli taksirle ölüme neden olma suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, haksız tahrike ve takdire ilişen cezayı azaltıcı sebeplerin derecesi ve niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanıklar ...,... ve ... hakkında maktül ...'a yönelik kasten yaralama sonucu ölüme neden olma ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma;sanıklar ... ve ... hakkında maktül ...'a yönelik kasten yaralama sonucu ölüme neden olma; sanık ... hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçları yönünden elde edilen delillerin mahkumiyete yeter derece ve nitelikte bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde eleştiri nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ... müdafiinin temyiz dilekçesinde ve duruşmalı incelemede eksik incelemeye, usule, savunma hakkının kısıtlandığına, delillerin hatalı değerlendirildiğine, sübuta, meşru savunmaya, suç vasfına, haksız tahrikin derecesine, sanık ... müdafiilerinin eksik incelemeye, delillerin hatalı değerlendirildiğine, meşru savunmaya, suç vasfına, teşdit sebebi bulunmadığına, haksız tahrikin derecesine, hükmün açıklanmasının geri bırakılması gerektiğine, vesaireye; katılan ... ve ... ve sanık ... müdafiilerinin katılan sıfatı ile usule, eksik incelemeye, delillerin hatalı değerlendirildiğine, suç vasfına, sanık sıfatı ile usule, sübuta, suç vasfına, haksız tahrike, vesaireye; katılanlar ..., ... , ..., ... ve ... vekilinin eksik incelemeye, sanık ...'ın olası kast ile öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğine, sanıklar ..., ..., ..., ... ve ...'a atılı suçların sübuta erdiğine, vesaireye; yerel Cumhuriyet savcısının sanık ... hakkında mağdur ...'ı olası kast ile yaralama suçu yönünden suçun sübuta ermediğine, yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,

A-Sanık ... hakkında ...'ı kasten öldürme ve mağdur ...'i olası kast ile yaralama; sanık ... hakkında mağdur ...'i olası kast ile yaralama; sanık ... hakkında ...'a yönelik

bilinçli taksirle ölüme neden olma suçlarından kurulan mahkumiyet hükümleri ile sanıklar ..., ... ve ... hakkında maktül ...'a yönelik kasten yaralama sonucu ölüme neden olma ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma; sanıklar ... ve ... hakkında maktül ...'a yönelik kasten yaralama sonucu ölüme neden olma;samık ... hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçlarından kurulan beraat hükümlerinin tebliğnamedeki düşünce gibi (ONANMASINA),

B-Sanık ... hakkında mağdur ...'ı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hüküm yönünden;

Oluşa ve dosya kapsamına göre; sanık ...'nin tabanca ile sağ klavikula bölgesine ateş ederek sağ hemotoraksa, subklavikan arter ve subklavikan ven kesilerine, iyileşmesi mümkün olmayan hastalık teşkil edecek şekilde göğüs bölgesinden alt kısmında paraperazi oluşmasına ve yaşamsal tehlike geçirmesine neden olacak nitelikte yaralarak mağduru öldürmeye teşebbüs ettiği olayda; teşebbüs hükümlerini düzenleyen ve 9-15 yıl aralığında hapis cezası öngören TCK'nun 35. Maddesinin uygulanması sırasında, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte dikkate alınarak üst sınırdan ceza verilmesi yerine, yazılı şekilde 12 yıl hapis cezası belirlenmesi suretiyle eksik ceza tayini,

Bozmayı gerektirmiş olup sanık müdafii ile katılan ... ve vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak (BOZULMASINA) 23/12/2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

23/12/2014 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ... huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık ... müdafiileri Avukatlar ...'in yokluğunda ... yüzüne karşı 25/12/2014 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.