Yargıtay - 15. Ceza Dairesi

2019/6602 Esas 2021/3517 Karar
Karar Tarihi: 24.03.2021
Yargıtay

15. Ceza Dairesi         2019/6602 E.  ,  2021/3517 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle ve tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik

HÜKÜM : Beraat

Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle ve tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından sanığın beraatlerine ilişkin hükümler katılanlar vekilleri tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Sanıkla katılan ...'in önceden tanışmaları nedeniyle Konya'da katılan ...'ın yönetim kurulu başkanı, katılan ...'ın ise yönetim kurulu başkan yardımcısı oldukları ... Rulman Endüstri Ürünleri Yazılım Donanım Bilişim San. ve Tic. A.Ş. isimli şirket merkezinde görüşüp İzmir'de bir şirket kurma konusunda anlaştıkları, merkezi İzmir olan “... Rulman Tic. ve San. Ltd. Şti.” isimli şirketi 01/06/2006 tarihinde 50.000 TL sermayeli, % 50 hissesi ... Rulman Endüstri Ürünleri Yazılım Donanım Bilişim San ve Tic. A.Ş., %10 hissesi katılan ... ve % 40 hissesi de sanığa ait olarak kurdukları, münferiden temsile yetkili şirket müdürlüğü görevine sanığın getirildiği, katılanlar ... ve...'nın yetkilileri oldukları ... Rulman Endüstri Ürünleri Yazılım Donanım Bilişim San ve Tic. A.Ş., Selçuklu Rulman Otomotiv Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti ve Yima Yiyecek ve İth. Maddeleri Ltd. Şti isimli şirketler ve sanığın şirket müdürü olarak yetkilisi olduğu ... Rulman Tic. ve San. Ltd. Şti. ile ilgili olarak katılan Asya Katılım Bankası A.Ş. Konya Şubesinden kredi kullanma talepleri esnasında;

1- Alacaklısı Asya Katılım Bankası A.Ş., borçlusu Selçuklu Rulman Otomotiv Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti, müşterek kefilleri ... Rulman Endüstri Ürünleri Yazılım Donanım Bilişim San ve Tic. A.Ş., ... Rulman Tic. ve San. Ltd. Şti., Yima Yiyecek ve İth. Maddeleri Ltd. Şti, katılanlar ... ve ..., sanık ve senette isimleri yazılı diğer şahıslar olan 07/06/2007 tanzim, 13/02/2009 vade tarihli, 8.000.000 TL bedelli,

2- Alacaklısı Asya Katılım Bankası A.Ş., borçlusu Yima Yiyecek ve İth. Maddeleri Ltd. Şti, müşterek kefilleri ... Rulman Endüstri Ürünleri Yazılım Donanım Bilişim San ve Tic. A.Ş., Selçuklu Rulman Otomotiv Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti, ... Rulman Tic. ve San. Ltd. Şti., katılanlar ... ve ..., sanık ve senette isimleri yazılı diğer şahıslar olan 07/06/2007 tanzim, 13/02/2009 vade tarihli, 1.500.000 TL bedelli,

3- Alacaklısı Asya Katılım Bankası A.Ş., borçlusu ... Rulman Endüstri Ürünleri Yazılım Donanım Bilişim San ve Tic. A.Ş., müşterek kefilleri, Yima Yiyecek ve İth. Maddeleri Ltd. Şti, Selçuklu Rulman Otomotiv Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti, ... Rulman Tic. ve San. Ltd. Şti., katılanlar ... ve..., sanık ve senette isimleri yazılı diğer şahıslar olan 07/06/2007 tanzim, 13/02/2009 vade tarihli, 5.000.000 TL bedelli,

4- Alacaklısı Asya Katılım Bankası A.Ş., borçlusu ... Rulman Tic. ve San. Ltd. Şti., müşterek kefilleri ... Rulman Endüstri Ürünleri Yazılım Donanım Bilişim San ve Tic. A.Ş., Yima Yiyecek ve İth. Maddeleri Ltd. Şti, Selçuklu Rulman Otomotiv Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti, katılanlar ... ve..., sanık ve senette isimleri yazılı diğer şahıslar olan 25/12/2007 tanzim, 17/02/2009 vade tarihli, 300.000 TL bedelli bonolar ile aynı zamanda senet içeriklerine uygun olarak katılan Asya Katılım Bankası A.Ş. Konya Şubesi tarafından hazırlanan Genel Kredi Sözleşmeleri, sanığın yetkilisi olduğu ... Rulman Tic. ve San. Ltd. Şti. isimli şirket merkezinin ve sanığın ikametgah adresinin İzmir ilinde bulunması nedeniyle genel kredi sözleşmesi ve suça konu senetlerde isimleri yazılı borçlu ve müşterek kefillerin kaşe ve imzaları alındıktan sonra sanığın yetkilisi olduğu adı geçen şirketin kaşe ve sanığın imzalarının alınması amacıyla Asya Katılım Bankası A.Ş. Yenişehir/İzmir şubesine gönderildiği, adı geçen şube tarafından sanığın yetkilisi olduğu şirketin kaşe ve sanığın imzalarının tamamlanması üzerine, Yenişehir şubesi tarafından gönderilen genel kredi sözleşmeleriyle suça konu senetlerin 31/10/2007 tarihinde Konya şubesine gönderilip teslim alındığı, genel kredi sözleşmelerine dayalı olarak alınan kredilerin ödenmemesi üzerine katılan banka vekilleri tarafından 8.000.000 TL bedelli senetle ilgili olarak Konya 3. İcra Müdürlüğünün 2009/1883 esas, 1.500.000 TL bedelli senetle ilgili olarak Konya 3. İcra Müdürlüğünün 2009/1884 esas, 5.000.000 TL bedelli senetle ilgili olarak Konya 3. İcra Müdürlüğünün 2009/1900 esas, 300.000 TL bedelli senetle ilgili olarak Konya 3. İcra Müdürlüğünün 2009/2302 esas sayılı dosyalarında icra takibinde bulunulduğu, sanığın 10/02/2011 tarihli e-mail yoluyla BİMER'e yapmış olduğu müracaat ve soruşturma aşamalarında alınan beyanlarında, 4 adet senetteki ... Rulman Tic. ve San. Ltd. Şti isimli kaşenin ve kaşe üzerindeki imzaların ve senetlerde yer alan ismi altında bulunan imzaların kendisine ait olmadığını belirtip şikayetçi olduğu ve aynı zamanda Konya 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2009/444 esas sayılı dosyasıyla birleşen adı geçen mahkemenin 2009/464 esas, 2009/465 esas ve 2009/466 esas sayılı dosyalarında şikayete konu senetlerdeki imzaların kendisine ait olmadığı iddiasıyla vekili aracılığıyla imzaya itiraz davaları açtığı, adı geçen mahkeme tarafından alınan imza örnekleri ve getirttiği belge asıllarının ve şikayete konu 4 adet senet aslıyla birlikte incelenmesi için gönderilen İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığının 19/02/2013 gün ve Fizik İhtisas Dairesi-Adli Belge İnceleme Şubesinin raporunda, şikayete konu 4 adet senette sanığa atfen ve ... Rulman Ltd. Şti kaşesi üzerine atılı bulunan imzaların sanığın eli ürünü olmadığının tespit edildiği, bunun üzerine mahkemenin 19/03/2013 tarihli kararıyla davacının imzaya itiraz davalarının kabulüne ve şikayete konu 4 adet senette ... Rulman Ltd. Şti kaşesi üzerindeki imzaların davacı şirket yetkilisi olan sanığa ait olmadığının tespitine ve aynı zamanda takibe konu edilen miktarların %20'si oranında kötü niyet tazminatının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine ve yine takibe konu edilen miktarların %10'u oranında para cezasının davalıdan alınarak hazineye irat kaydına şeklinde kararlar verildiği, Asya Katılım Bankası A.Ş. Konya Şube Müdürlüğüne yazılan müzekkere cevabında yukarıda belirtilen şirketler adına bankaları tarafından, ... Rulman Endüstri Ürünleri Yazılım Donanım Bilişim San ve Tic. A.Ş. tarafından kullanılan kredi tutarının 7.685.451 TL, Selçuklu Rulman Otomotiv Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti, tarafından kullanılan kredi tutarının 3.818.891 TL, Yima Yiyecek ve İth. Maddeleri Ltd. Şti, tarafından kullanılan kredi tutarının 413.375 TL olup belirtilen bu üç şirket tarafından kullanılan kredi miktarından toplam 5.747.641 TL ödemenin yapıldığının, ... Rulman Ltd. Şti ile imzalanan 30/07/2007 tarihli genel kredi sözleşmesi ve alınan yukarıda belirtilen 300.000 TL bedelli munzam senede dayalı olarak adı geçen şirketin yetkilisi olan sanığın verdiği talimata istinaden Konya'da bulunan ... Rulman Endüstri Ürünleri Yazılım Donanım Bilişim San ve Tic. A.Ş.'den alacağı malların finansmanı amacıyla kredi talebinde bulunması üzerine ... Rulman Endüstri Ürünleri Yazılım Donanım Bilişim San ve Tic. A.Ş. tarafından tanzim edilen 675698 nolu 29/10/2007 tarihli faturaya konu olan 201.665,93 TL tutarlı malların alımı için Finansman talebi üzerine 30/10/2007 tarihli kurumsal finansman desteği talep formu ve fatura örneğini bankaya vermesi nedeniyle kredi talebini kabul eden banka talep edilen kredi tutarı olan 200.000 TL'yi satıcı ... Rulman Endüstri Ürünleri Yazılım Donanım Bilişim San ve Tic. A.Ş. hesabına gönderdiği, gönderilen 200.000 TL'nin 21 ay vadeli şekilde kredilendirilerek 245.528 TL olarak geri ödemesi kararlaştırılmış olup ... Rulman Ltd. Şti adına alınan miktarın 164.093,10 TL'si sanık tarafından diğer bankalardaki hesaplarından yapılan EFT'lerle ödendiğinin, kalan bakiyenin ödenmemesi üzerine ise belirtildiği şekilde icra takibine konu edildiğinin bildirildiği, bu suretle ismi geçen 4 şirketle ilgili olarak müşteki banka şubesinden kredi talebinde bulunulması nedeniyle hazırlanan 4 adet genel kredi sözleşmesi ve 4 adet şikayete konu munzam senedin Konya'da bulunan borçluları ile müşterek kefillerine ait kaşe ve imzalar tamamlandıktan sonra sanığın imzalarının tamamlanması amacıyla müşteki banka şubesi tarafından sanığın şirket ve ikamet adresi itibariyle aynı bankanın Yenişehir/İzmir şubesine gönderildiği, burada sözkonusu genel kredi sözleşmeleriyle şikayete konu senetlerde sanık adına ve sanığın şirket müdürü olarak yetkilisi olduğu “... Rulman Ltd. Şti” isimli şirket kaşesi üzerindeki imzaların tamamlandığı ve sözkonusu kredi sözleşmelerine dayalı olarak belirtildiği şekilde müşteki banka şubesinden kredilerin çekildiği, sanığın BİMER'e yapmış olduğu müracaat ve aşamalarda alınan beyanlarında, sözkonusu senetlerdeki imzaların ve kaşenin kendisine ait olmadığını belirtmesine karşın bankanın Yenişehir şubesine gönderilen ve şirketin borçlu olarak yer aldığı genel kredi sözleşmesine dayalı olarak belirtildiği şekilde verdiği talimatla müşteki banka şubesi tarafından 200.000 TL kredi kullandığı, kullandığı bu krediyle ilgili olarak hesapları bulunan başka bankalar aracılığıyla verdiği EFT'ler ile 164.093,10 TL'lik miktarını ödediği, dolayısıyla sanığın söz konusu senetlerden bilgisi olup kendi adına bir başka şahsa imza attırdığı, buna rağmen senetlerdeki imzaların kendisine ait olmadığı şeklinde Konya 1. İcra Hukuk Mahkemesine açtığı davalarda dava miktarlarının %20'si oranında davalının kötü niyet tazminatına hükmedilmesine de neden olmak suretiyle kendisine haksız menfaat temin ettiği, bu şekilde sanığın resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediği iddia edilen olayda;

1)Sanık hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;

Sanığın üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunun gerektirdiği cezanın miktar ve nevi itibariyle, TCK'nın 204/1, 66/1-e ve 67/4 maddelerine göre hesaplanan 12 yıllık dava zamanaşımı süresinin, suç tarihleri olan 07/06/2007, 30/10/2007, 25/12/2007 ile inceleme tarihleri arasında 25/12/2019 tarihinde dolduğu anlaşıldığından, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden aynı Kanun'un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak kamu davasının gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddesi uyarınca DÜŞMESİNE,

2)Sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;

Sanık savunması, katılanlar ve tanıklar beyanları, ekspertiz ve bilirkişi raporları, banka belgeleri, suça konu senetler, icra takibi ve hukuk davaları bilgileri ile dosya kapsamından, Genel Kredi Sözleşmeleri üzerindeki imzaların sanığın elinden çıkmadığı, icra takibine konu senetlerdeki imzaların sanığa ait olmadığına ilişkin Konya 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 26.03.2013 tarih ve 2009/444-2013/216 sayılı kararı, Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi-Adli Belge İnceleme Şubesi ve Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından düzenlenmiş olan raporlar ile Asya Katılım Bankasının olaya ilişkin kamera kaydının olmadığına dair ve diğer cevabi yazıları ve nazara alındığında, sanığın senetlerden bilgisi olduğu ve kendi adına bir başka şahsa imza attırdığına dair de delil elde edilemediği gerekçesiyle sanığın üzerine atılı suçun işlendiğine dair yeterli delil bulunmadığına yönelik mahkemece verilen beraat hükmünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılama sonunda, isnat edilen suçun işlendiğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçe gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılanlar vekillerinin beraat hükmünün kanuna aykırı olduğuna ve eylemin suç teşkil ettiğine, eksik incelemeye, delillerin takdirine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 24/03/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.