Yargıtay - 1. Ceza Dairesi

2014/2667 Esas 2014/4001 Karar
Karar Tarihi: 18.09.2014
Yargıtay

1. Ceza Dairesi         2014/2667 E.  ,  2014/4001 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi (CMK'nın 250. madde ile görevli)

SUÇ : Tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç örgütüne yardım, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı tehdit.

HÜKÜM : .. için; Katılan ...'ın evinin Kurşunlanması,... Tehdit (TCK.nun 188/3, 264/7) suçlarından Zamanaşımı Nedeniyle Düşme.

.. ve.... için;uç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Örgüte Üye Olmak suçundan beraatlerine.

... için;uç İşlemek Amacıyla Örgüt

Kurmak ve Yönetmek suçundan 5237 sayılı TCK'nun 220/1, 220, 353/1-2-3, 58/6-9, 63 maddeleri uyarınca 4 yıl hapis cezası.

..., ..., ..., ... ve ... için;uç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Örgüte Üye Olmak suçundan 5237ayılı TCK'nun 220/2, 220/3, 53/1-2-3, 58/6-9, 63 maddeleri uyarınca 2'şer yıl 8'er ay hapis cezası.

..... için; Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek suçundan 5237ayılı TCK'nun 220/7 maddesi delaletiyle 220/2, 220/3, 220/7, 53/1-2-3, 58/6-9, 63 maddeleri uyarınca 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası.

... ve ... için; Müşteki 'ya yönelik Nitelikli Yağma suçundan, 5237ayılı TCK'nun 149/1-a-c-d, 53/1-2-3, 58/6-9, 63 maddeleri uyarınca 12'şer yıl hapis cezası,

Müşteki ...'e yönelik Nitelikli Yağma suçundan 5237ayılı TCK'nun 149/1-a-c-d, 53/1-2-3, 58/6-9, 63 maddeleri uyarınca 12'şer yıl hapis cezası,

Müşteki ...n'a yönelik Nitelikli Yağma suçundan, 5237ayılı TCK'nun 149/1-a-c-d, 53/1-2-3, 58/6-9, 63 maddeleri uyarınca 12'şer yıl hapis cezası,

Müşteki...'ya yönelik Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan, 5237ayılı TCK'nun 109/1-2, 109/3-a-b, 53/1-2-3, 58/6-9, 63 maddeleri uyarınca 6'şar yıl hapis cezası.

... ve ... için; ...l'ı Tasarlayarak Öldürme suçundan Beraatine.

... için; ...l'ın Tasarlayarak Öldürülmesi suçundan765ayılı TCK'nun 450/4, 31, 33, 40 maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası.

... ve ... için; ... ve ..'ın Tasarlayarak

Öldürülmesi suçundan Beraatlerine.

... için; ...'un Tasarlayarak Öldürülmesi suçundan765ayılı TCK'nun 450/4, 31, 33, 40 maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası,

..'ın Tasarlayarak Öldürülmesi suçundan, 765ayılı TCK'nun 450/4, 31, 33, 40 maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası.

... ve ... için;...ın Kasten Öldürülmesi suçundan Beraatlerine.

... için;...ın Kasten Öldürülmesi suçundan, 765ayılı TCK'nun 448, 81/1, 31, 33, 40 maddeleri uyarınca 27 yıl hapis cezası.

... ve ... için; in Tasarlayarak Öldürülmesi suçundan 765ayılı TCK'nun 450/4, 31, 33, 40 maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına.

... için; Müşteki ...'a yönelik Nitelikli Yağma suçundan 5237ayılı TCK'nun 149/1-a-c-g-h, 53/1-2-3, 58/6-9, 63 maddeleri uyarınca 12 yıl hapis cezası,

Müşteki ...'a yönelik Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan, 5237ayılı TCK'nun 109/1-2, 109/3-a-b, 53/1-2-3, 58/6-9, 63 maddeleri uyarınca 6 yıl hapis cezası.

... ve ... için; Müşteki H'a yönelik Nitelikli Yağma suçundan 5237ayılı TCK'nun 149/1-a-c-g-h, 53/1-2-3, 58/6-9, 63 maddeleri uyarınca 12'şer yıl hapis cezası.

... için; Müşteki ...'a yönelik Nitelikli Yağma suçundan 5237ayılı TCK'nun 149/1-a-h, 53/1-2-3, 58/6-9, 63 maddeleri uyarınca 11 yıl hapis cezası.

..., ..., ... ve ... için; Müşteki ya yönelik Nitelikli Yağma suçundan 5237ayılı TCK'nun 149/1-a-b-c-g, 53/1-2-3, 58/6-9, 63 maddeleri

uyarınca 13'er yıl hapis cezası,

Müşteki ...'a yönelik Nitelikli Yağma suçundan 5237ayılı TCK'nun 149/1-a-b-c-g, 53/1-2-3, 58/6-9, 63 maddeleri uyarınca 13'er yıl hapis cezası,

Müşteki ...'e yönelik Nitelikli Yağma suçundan, 5237ayılı TCK'nun 149/1-a-b-c-g, 53/1-2-3, 58/6-9, 63 maddeleri uyarınca 13'er yıl hapis cezası,

Müşteki a yönelik Nitelikli Yağma suçundan, 5237ayılı TCK'nun 149/1-a-b-c-g, 53/1-2-3, 58/6-9, 63 maddeleri uyarınca 13'er yıl hapis cezası.

..., ... ve ... için; Müşteki ... yönelik Nitelikli Yağma suçundan 5237ayılı TCK'nun 149/1-a-c-g, 53/1-2-3, 58/6-9, 63 maddeleri uyarınca 13 yıl hapis cezası,

Müşteki J...'a yönelik Nitelikli Yağma suçundan, 5237ayılı TCK'nun 149/1-a-c-g, 53/1-2-3, 58/6-9, 63 maddeleri uyarınca 13'er yıl hapis cezası.

... ve ... için;'nin Kasten Öldürülmesi suçundan, 765 sayılı TCK'nun 448, Mikail için 65/3, 31, 33, 40 maddeleri uyarınca için 24, Mükail için 12 yıl hapis cezası.

... ve ... için; Müştekiervet Yardımcı'ya yönelik Nitelikli Yağma suçundan, 5237ayılı TCK'nun 149/1-a-c-g-h, 53/1-2-3, 58/6-9, 63 maddeleri uyarınca 13'er yıl hapis cezası

Müşteki ...'ya yönelik Nitelikli Yağma suçundan, 5237ayılı TCK'nun 149/1-a-c-g-h, 53/1-2-3, 58/6-9, 63 maddeleri uyarınca 13'er yıl hapis cezası,

Müşteki 'ya yönelik Nitelikli Yağma suçundan, 5237ayılı TCK'nun 149/1-a-c-g-h, 53/1-2-3, 58/6-9, 63 maddeleri uyarınca 13'er yıl

.../...

hapis cezası.

... için; 765ayılı TCK'nun 73/2 maddesi uyarınca 4 yıl süreyle geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek üzere Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası.

... için; 765ayılı TCK'nun 73/2 maddesi uyarınca 1 yıl süreyle geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek üzere Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası.

..., ..., Mükail Boz ve ... için; 765ayılı TCK'nun 77/1 maddesi uyarınca 36'şar yıl hapis cezası.

TÜRK MİLLETİ ADINA

A- Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ...’in, maktuller ... .. ve ...’i tasarlayarak öldürme, mağdurlar ve ...’a yönelik yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma; mağdurlar ... ve ...’a yönelik yağma ve suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma; sanık ...’un, mağdur ’ya yönelik yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mağdurlar ..’a yönelik yağma; sanık ...’ın, maktul ...’i tasarlayarak öldürme, maktul’yi kasten öldürme, mağdurlar ..., ..., ...a yönelik yağma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme; sanık ...’un, maktul’yi kasten öldürme, mağdurlar. ..., ... ve ..’a yönelik yağma, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma; sanık ...’un, mağdurlar ..., ...stin ...ya yönelik yağma, sanık ...’ün, mağdurlar ..., ...stin ...... ..’ya

yönelik yağma, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma, sanıklarelim .. ve ...’ın suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte yardım suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların nitelikleri tayin, cezalarını azaltıcı bir nedenin bulunmadığı takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş; sanık ..’ın, katılan ...’a yönelik tehdit suçundan açılan dava hakkında 765 sayılı TCK.nun 102/4 ve 104/2. Maddeleri uyarınca zamanaşımı nedeniyle davanın düşmesine; sanıklar ... ve ...’ın maktuller .., ..., .. ..’ı tasarlayarak öldürme, sanık..’ın maktullerve ...’yı tasarlayarak öldürme, sanıklar....... ve...’nın suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma suçlarından açılan davalar hakkında elde edilen delillerin hükümlülüklerine yeter nitelik ve derecede bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek beraatlerine karar verilmiş; incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde, düzeltme ve bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ... ve müdafiinin suç işlemek için örgüt kurma ve yönetme suçu yönünden sübuta, mahkum olduğu tüm suçlar yönünden takdiri ve diğer indirim maddelerinin uygulanması gerektiğine, eksik kovuşturmaya; sanık ... müdafiinin eksik kovuşturmaya vesaireye; sanıklar ..., ... (örgüte üye olma suçundan kurulan hüküm hariç) ve ..., ... müdafiileri ile katılan ... vekilinin bir nedene dayanmayan, sanık ... ve müdafiinin eksik kovuşturmaya vesaireye; Cumhuriyetavcısının sanıkelim ... yönünden uygulama maddesinin hatalı olduğuna, maktuller... ve ...’ın ölümü ile ilgili olarak sanıklar ... ve ... yönünden sübuta, mağdur ...’a yönelik olarak sanık ...’in kişiyi hürriyetinden yoksun kılma; sanıklar ...,..., ... suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma suçlarından kurulan hükümler yönünden sübuta vesaireye yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle; sanık ...’in maktuller ...l, ..., .. ve ...’i; sanık ...’ın maktul ...’i tasarlayarak öldürme suçlarından kurulan hükümler yönünden, anılan suçların Haziran 2005 tarihinden önce işlenmesi nedeniyle ceza miktarları bakımından lehe yasanın tespit ve uygulanması sırasında, suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK.nun 450/4. maddesi ile hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK.nun 82/1-a maddesinin ayrı ayrı olaya uygulandığında her iki yasanın da sonuç itibariyle aynı cezayı (ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını)

öngördüğü, bu durum karşısında, cezalarda eşitlik sebebiyle hak yoksunluğu hükümleri bakımından 5237 sayılı TCK.nun 53.maddesi, 765 sayılı TCK.nun 31 ve 33.maddelerine göre sanıklar lehine olduğundan, sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK.nun 82/1-a, 53.maddelerinin uygulanması gerektiği halde, yazılı şekilde 765 sayılı TCK.nun 450/4, 31, 33. maddelerinin uygulanması yasaya aykırı ise de, bu husus yeniden yargılama yapmayı gerektirmediğinden, CMUK.nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak “sanık ...’in maktuller ...l, ..., .. ve ...’i; sanık ...’ın ...’i tasarlayarak öldürme suçlarından kurulan hükümlerdeki uygulama maddeleri olarak gösterilen, “765 sayılı TCK.nun 450/4, 31 ve 33” ibarelerinin hükümlerin ilgili bölümlerinden çıkartılarak yerlerine, “5237 sayılı TCK.nun 82/1-a ve 53” ibarelerinin eklenmesine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan;

1-anık ...’in, maktuller ...l, ..., ., ...’i tasarlayarak öldürme, mağdurlar ve ...’a yönelik yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma; mağdurlar ..., ...’a yönelik yağma ve suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma; sanık ...’un, mağdur ’ya yönelik yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mağdurlar... ve ...’a yönelik yağma; sanık ...’ın, maktul ..i tasarlayarak öldürme, maktul.... ...’a yönelik yağma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme; sanık ...’un, maktul’yi kasten öldürme, mağdurlar ..., ... ve ...’a yönelik yağma, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma; sanık ...’un, mağdurlar . ....ya yönelik yağma, sanık ...’ün, mağdurlar... ...ya yönelik yağma, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma, sanıklar ...ve ...’ın suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte yardım suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin,

2-anık ...’ın, katılan ...’a yönelik tehdit suçundan açılan dava hakkında zamanaşımı nedeniyle davanın düşmesine ilişkin hükmün,

3-anıklar ... ve ...’ın maktuller ...’ı tasarlayarak öldürme, sanık ..’ın maktuller .. ve ..’yı tasarlayarak öldürme, sanıklar ...

....nın suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma suçlarından sanıkların beraatlerine ilişkin,

Kısmen re’sen de temyize tabi olan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi (ONANMASINA),

B)anık ...’in mağdur...’a yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan açılan dava hakkında herhangi bir hüküm kurulmamış ise de, suç tarihinin 26.11.2002 olduğu, atılı suçtan açılan kamu davasının, 765ayılı TCK.nun 102/3.maddesi uyarınca 10 yıllık asli dava zamanaşımı süresine tabi olduğu, zamanaşımını kesen son işlemin ise sanığın mahkemece sorguya çekildiği 08.04.2003 tarihinden inceleme tarihine kadar bu sürenin dolduğu anlaşılmakla, Cumhuriyetavcısının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünce hilafına (BOZULMASINA), ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, CMUK.nun 322.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, sanık hakkında açılan kamu davasının (ORTADAN KALDIRILMASINA),

C-1)anık ... hakkında, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma suçundan cezalandırılması için açılmış bir dava bulunmadığı halde, sanığın yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

2)anıklar ... ve ... hakkında, 765 sayılı TCK.nun 77. maddesi uyarınca, verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarından birisi esas alınarak her bir süreli hapis cezası için ayrı ayrı, ancak toplamda 3 yılı geçmeyecek şekilde hücre süresi belirlenmesi yerine, yazılı şekilde sanık ... için 4 yıl, sanık ... için ise 1 yıl ve tek hücre süresinin belirlenmesi,

Bozmayı gerektirmiş olup, Cumhuriyetavcısı ile sanıklar ..., ... ve ... müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, kısmen re'sen de temyize tabi bulunan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce hilafına (BOZULMASINA), 18/09/2014 gününde oybirliği ile karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.