Yargıtay - 16. Ceza Dairesi

2017/1964 Esas 2017/5066 Karar
Karar Tarihi: 26.09.2017
Yargıtay

16. Ceza Dairesi         2017/1964 E.  ,  2017/5066 K.

'İçtihat Metni'Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi

Suç : Resmi belgede sahtecilik, Özel belgede sahtecilik, Mühürde sahtecilik, Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Örgüte üye olma

Hüküm : I-... hakkında;

1- 5237 sayılı TCK'nın 204/1, 53/1, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet

2- 5237 sayılı TCK’nın 220/2-4, 53/1 maddeleri uyarınca mahkumiyet

II- ... hakkında;

1- 5237 sayılı TCK'nın 204/1, 53/1, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet

2- 5237 sayılı TCK'nın 220/2-4, 53/1 maddeleri uyarınca mahkumiyet

3- 5237 sayılı TCK'nın 202/2, 53/1 maddeleri uyarınca mahkumiyet

III- ... hakkında;

5237 sayılı TCK'nın 220/2, 53/1 maddeleri uyarınca mahkumiyet

IV- ... hakkında;

5237 sayılı TCK'nın 220/2, 53/1, maddeleri uyarınca mahkumiyet

V- ... hakkında;

1- 5237 sayılı TCK'nın 204/1, 53/1, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet

2- 5237 sayılı TCK'nın 220/2-4, 53/1 maddeleri uyarınca mahkumiyet

3- 5237 sayılı TCK'nın 202/2, 53/1 maddeleri uyarınca mahkumiyet

VI- ... hakkında;

1- 5237 sayılı TCK'nın 204/1, 53/1, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet

2- 5237 sayılı TCK'nın 220/2-4, 53/1 maddeleri uyarınca mahkumiyet

3- 5237 sayılı TCK'nın 202/2, 53/1 maddeleri uyarınca mahkumiyet

VII- ... hakkında;

5237 sayılı TCK’nın 220/2, 53/1 maddeleri uyarınca mahkumiyet

VIII-... hakkında;

1- 5237 sayılı TCK’nın 207/1, 43/1, 53/1 maddeleri uyarınca mahkumiyet

2- 5237 sayılı TCK’nın 220/2-4, 53/1 maddeleri uyarınca mahkumiyet

IX- ... hakkında;

1- 5237 sayılı TCK’nın 204/1, 53/1, 63 maddeleri

uyarınca mahkumiyet

2- 5237 sayılı TCK'nın 220/2, 53/1 maddeleri uyarınca

mahkumiyet

X- ... hakkında;

1- 5237 sayılı TCK'nın 204/1, 53/1, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet

2- 5237 sayılı TCK'nın 220/2, 53/1 maddeleri uyarınca

mahkumiyet

XI- ... hakkında;

1- 5237 sayılı TCK'nın 204/1, 53/1, 63 maddeleri

uyarınca mahkumiyet

2- 5237 sayılı TCK'nın 220/2-4, 53/1 maddeleri

uyarınca mahkumiyet

3- 5237 sayılı TCK'nın 202/2, 53/1 maddeleri uyarınca

mahkumiyet

XII-... hakkında;

1- 5237 sayılı TCK'nın 220/1-4-5, 53/1, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet

2- 5237 sayılı TCK'nın 204/1, 53/1, 63 maddeleri

uyarınca mahkumiyet

3- 5237 sayılı TCK'nın 202/2, 53/1 maddeleri uyarınca

mahkumiyet

XIII-... hakkında;

1- 5237 sayılı TCK'nın 220/1-4-5, 53/1, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet

2- 5237 sayılı TCK’nın 204/1, 53/1, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet

3- 5237 sayılı TCK'nın 202/2, 53/1 maddeleri uyarınca mahkumiyet

XIV- ... hakkında;

1- 5237 sayılı TCK'nın 220/1-4-5, 53/1, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet

2-5237 sayılı TCK'nın 220/4 maddesi yollamasıyla

207/1, 43/1, 53/1 maddeleri uyarınca mahkumiyet

XV- ... hakkında;

1- 5237 sayılı TCK'nın 220/1-4-5, 53/1, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet

2- 5237 sayılı TCK'nın 204/1, 43/1, 53/1, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet

3- 5237 sayılı TCK'nın 202/2, 53/1 maddeleri uyarınca

mahkumiyet

XVI- ... hakkında:

1- 5237 sayılı TCK'nın 204/1, 53/1, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet

2- 5237 sayılı TCK'nın 220/2-4, 53/1 maddeleri uyarınca mahkumiyet

XVII- Sanık ...,

5237 sayılı TCK'nın 220/2-4, 53/1 maddeleri uyarınca mahkumiyet

XVIII- ... hakkında;

5237 sayılı TCK'nın 220/2-4, 53/1 maddeleri uyarınca mahkumiyet

XIX- ... hakkında;

5237 sayılı TCK'nın 220/2-4, 53/1 maddeleri uyarınca mahkumiyet

XX- ... hakkında;

5237 sayılı TCK'nın 220/2-4, 53/1 maddeleri uyarınca

mahkumiyet

XXI-... hakkında;

5237 sayılı TCK'nın 220/2-4, 53/1 maddeleri uyarınca mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

I- Sanıklar ..., ... ve ... hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik yapılan incelemede;

Sanık ...'nin, hakkında örgüt yöneticiliğinden mahkumiyet hükmü verilen ... ile olan konuşmalarından örgüt hiyerarşisinde olduğu ve sahte fiş-fatura düzenledikleri gibi diğer örgüt üyeleri ile de bu hususta iletişimlerinin bulunduğu, sanık ...'in de yine hakkında örgüt yöneticiliğinden mahkumiyet hükmü verilen ... ile birlikte hareket eden örgüt üyeleri ile olan konuşmaları ve süreklilik arzedecek şekildeki iş birlikteliği gözetildiğinde, tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip sanıkların suçlarının sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanıklar ve sanıklar müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

II- Sanıklar ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında resmi belgede sahtecilik ve mühürde sahtecilik suçlarından verilen mahkumiyet hükümlerine, sanıklar ..., ... ve ... hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine, sanık ... ve ... hakkında özel belgede sahtecilik suçundan verilen mahkumiyet hükümlerine, sanık ... hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik ve mühürde sahtecilik suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine, sanıklar ... ve ... hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçundan verilen mahkumiyet hükümlerine, sanık ... hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve resmi belgede sahtecilik suçundan verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik yapılan incelemede;

1- Anayasanın 141, 5271 sayılı CMK'nın 34/1, 230. maddeleri ile 1412 sayılı CMUK'nın 308/7. maddeleri uyarınca, mahkeme kararlarının Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde açık ve gerekçeli olması ve Yargıtayın bu işlevini yerine getirmesi için gerekçe bölümünde, mevcut delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterilmesi, ulaşılan kanaat ve delillerle sonuç arasında bağ kurulması gerektiği gözetilmeden yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden sanıklar ..., ..., ... ve ... hakkında resmi belgede sahtecilik ve mühürde sahtecilik suçlarından, sanıklar ... ve ... hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan mahkumiyet kararı verilmesi,

2- Sanık ... hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan verilen mahkumiyet kararına yönelik yapılan incelemede;

a-Sanık hakkında resmi belgede sahtecilik suçuna yönelik açılmış bir kamu davası bulunmadığı gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

b-Anayasanın 141, 5271 sayılı CMK'nın 34/1, 230. maddeleri ile 1412 sayılı CMUK'nın 308/7. maddeleri uyarınca, mahkeme kararlarının Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde açık ve gerekçeli olması ve Yargıtayın bu işlevini yerine getirmesi için gerekçe bölümünde, mevcut delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterilmesi, ulaşılan kanaat ve delillerle sonuç arasında bağ kurulması gerektiği gözetilmeden yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden mahkumiyet kararı verilmesi,

3- Sanıklar ... ve ... hakkında özel belgede sahtecilik suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik yapılan incelemede;

a-Dosya kapsamından sahte fatura ve fış düzenledikleri anlaşılan sanıklar ... ve ...'ın eylemlerinin 213 sayılı VUK'nın 359. maddesinde düzenlenen sahte belge düzenlemek suçunu oluşturacağı ve 213 sayılı Kanunun 367. maddesine göre dava şartı olan mütalaa temin edildikten sonra karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

b-Anayasanın 141, 5271 sayılı CMK'nın 34/1, 230. maddeleri ile 1412 sayılı CMUK'nın 308/7. maddeleri uyarınca, mahkeme kararlarının Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde açık ve gerekçeli olması ve Yargıtayın bu işlevini yerine getirmesi için gerekçe bölümünde, mevcut delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterilmesi, ulaşılan kanaat ve delillerle sonuç arasında bağ kurulması gerektiği gözetilmeden yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden mahkumiyet kararı verilmesi,

c-Kabul ve uygulamaya göre de; örgüt yöneticisi olduğu kabul edilen sanık ...’ın TCK'nın 220/5. maddesi yollamasıyla cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde TCK'nın 220/4. maddesi delaleti ile cezalandırılmasına karar verilmesi,

4- Sanık ... hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik ve mühürde sahtecilik suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde;

a-Sanık ...'ın sübutu kabul edilen eylemlerinin niteliği, diğer örgüt üyeleri ve bunların eylemleri üzerindeki hakimiyet düzeyi ile sevk ve idare ettiği kabul edilen alan itibarıyla örgüt yöneticisi olduğuna dair mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, eylemlerinin bir bütün halinde suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üyelik suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında düşülen yanılgı sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,

b-Anayasa’nın 141, 5271 sayılı CMK’nın 34/1, 230. maddeleri ile 1412 sayılı CMUK’nın 308/7. maddeleri uyarınca, mahkeme kararlarının Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde açık ve gerekçeli olması ve Yargıtayın bu işlevini yerine getirmesi için gerekçe bölümünde, mevcut delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterilmesi, ulaşılan kanaat ve delillerle sonuç arasında bağ kurulması gerektiği gözetilmeden yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden mahkumiyet kararı verilmesi,

c-Kabul ve uygulamaya göre de, örgüt yöneticisi olduğu kabul edilen sanığın TCK’nın 220/5. maddesi yollamasıyla cezalandırılması gerekirken yazılı şekilde TCK'nın 220/4. maddesi delaleti ile cezalandırılmasına karar verilmesi,

5- Sanık ... hakkında resmi belgede sahtecilik ve mühürde sahtecilik suçlarından verilen mahkumiyet kararlarına yönelik yapılan incelemede;

a-Anayasanın 141, 5271 sayılı CMK'nın 34/1, 230. maddeleri ile 1412 sayılı CMUK'nın 308/7. maddeleri uyarınca, mahkeme kararlarının Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde açık ve gerekçeli olması ve Yargıtayın bu işlevini yerine getirmesi için gerekçe bölümünde, mevcut delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterilmesi, ulaşılan kanaat ve delillerle sonuç arasında bağ kurulması gerektiği gözetilmeden yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden mahkumiyet kararı verilmesi,

b-Örgüt yöneticisi olduğu kabul edilen sanığın TCK'nın 220/5. maddesi yollamasıyla cezalandırılması gerekirken yazılı şekilde TCK'nın 220/4. maddesi delaleti ile cezalandırılmasına karar verilmesi,

6- Sanık ... hakkında resmi belgede sahtecilik ve mühürde sahtecilik suçlarından verilen mahkumiyet kararlarına yönelik yapılan incelemede;

a-Anayasanın 141, 5271 sayılı CMK'nın 34/1, 230. maddeleri ile 1412 sayılı CMUK'nın 308/7. maddeleri uyarınca, mahkeme kararlarının Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde açık ve gerekçeli olması ve Yargıtayın bu işlevini yerine getirmesi için gerekçe bölümünde, mevcut delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterilmesi, ulaşılan kanaat ve delillerle sonuç arasında bağ kurulması gerektiği gözetilmeden yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden mahkumiyet kararı verilmesi,

b-Kabul ve uygulamaya göre de;

aa-örgüt yöneticisi olduğu kabul edilen sanığın TCK’nın 220/5. maddesi yollamasıyla cezalandırılması gerekirken yazılı şekilde TCK'nın 220/4. maddesi delaleti ile cezalandırılması

bb-Uygulama yeri bulunmayan TCK'nın 43. maddesi uyarınca artırım yapılması,

cc-Resmi belgede sahtecilik suçundan mahkumiyet hükmü kurulurken temel cezadan zincirleme suç hükümleri uyarınca 1/4 oranında artırım yapılarak 3 yıl 9 ay hapis cezasına karar verilmesi gerekirken hesap hatası yapılarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına karar verilmesi,

7- Tüm aşamalarda suçlamaları kabul etmeyen sanık ... hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, sanık ... hakkında ise suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve resmi belgede sahtecilik suçlarından, mahkumiyetlerine yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden atılı suçlardan beraatleri yerine yasal ve yerinde bulunmayan gerekçe ile mahkumiyetlerine karar verilmesi,

8- Suç işlemek amacıyla kurulan örgütün üyesi olduğu yolunda dosyaya yansıyan bilgi ve belge bulunmayan sanık ... Gülten'in bir arkadaşı için sahte belge düzenletmekten ibaret eyleminin örgüt adına suç işlemek suçunu oluşturacağı ancak 30.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6459 sayılı Kanunun geçici 11. maddesi de göz önüne alınarak sanığın hukuki durumunun takdiri ve tayini gerektiği gözetilmeden hüküm kurulması,

9- Mahkumiyet kararı verilen tüm sanıklar hakkında; Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı ile TCK'nın 53/1. maddesindeki bazı düzenlemelerin iptal edilmiş olması nedeniyle bu karar doğrultusunda hüküm kurulmasında zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar ve sanıklar müdafilerinin ileri sürdükleri temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 26.09.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.