Yargıtay - Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi

2016/227 Esas 2022/502 Karar
Karar Tarihi: 27.06.2022
Yargıtay

T.C.

ANTALYA

2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2016/227 Esas

KARAR NO : 2022/502

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 18/03/2016

KARAR TARİHİ: 27/06/2022

Mahkememizde görülmekte bulunan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili tarafından mahkememiz verilen dava dilekçesi özetle: Müvekkilerinden ...’ın sevk ve idaresindeki ... plakalı araç ile davalılardan ...’ın sürücüsü ve maliki olduğu diğer davalı ... Sigorta tarafından ZMMS poliçesi ile sigortalı ... plakalı aracın 03/05/2015 tarihinde çarpışması sonucu müvekkilin yaralandığını, davalı araç sürücüsünün kazanın meydane gelmesinde Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada asli kusur bulunduğunu, sigorta şirketine yapılan başvurunun sonuçsuz kaldığını belirterek;

Müvekkili ...’ın kazanç ve çalışma gücü kaybından kaynaklanan zararına karşılık 1,000 TL maddi tazminatın yasal faiziyle tüm davalılardan; Müvekkili ... için 50.000,00 TL, müvekkili anne ... için 25.000,00 TL babası ...için 25.000,00 TL manevi tazminatın ayrı ayrı kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte sigorta şirketi dışındaki davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ...cevap dilekçesi özetle: Kazaya karıştığı belirtilen ...plakalı aracın kaza tarihinde müvekkili sigorta şirketi tarafından ZMMS poliçesiyle ve 290.000,00 limit ile teminat altına alındığını, davacının başvurusu üzerine 06/04/2016 tarihinde davacıya 86.086,25 TL ödeme yapıldığını, ödemede sigortalı araç sürücüsünün %75 oranında kusurlu olduğunu değerlendirildiğini, yapılan ödemenin zararı karşıladığını belirterek davanın reddine karar verilmesine talep etmiştir.

Davalı ...vekili cevap dilekçesi özetle: Kazanın müvekkilinin kusuru ile meydane gelmedğini belirterek davanını reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı vekili davalı ... şirketinin ödeme iddiasını kabul etmiş ve kazanın meydana gelmesinde müvekkilin kusuru olmadığını belirtmiştir.

Mahkememizce tedavi evrakları temin edilip dosya arasına alınmış, kaza ile ilgili Asliye Ceza Mahkemesinde yürütülen davaya ilişkin dosya temin edilmiş, dosya arasına alınmıştır. Yine hasar dosyası istenmiş dosya arasına alınmıştır. İncelenen sigorta poliçesine göre davalı ...’a ait aracın kişi başı ölüm ve sakatlık için 290.000,00 limit ile teminat içerdiği görülmüştür.

Dinlenen davalı tanığı duruşmadaki beyanı özetle; kaza anında davalı araç sürücüsünün yanında bulunduğunu, araç ile haraket halinde iken önlerindeki kavşaktan u dönüşü yaparak geriye dönmek istediklerini, geniş bir açıyla dönebilmek için de yolun sağ tarafına geçtiklerini arkalarından gelen motorsikletin geçmesinden sonra davalının dönmek için harekete geçtiğini, tam göbeğe girdiği sırada davacıya ait motorsikletin sürücünün olduğu taraftan araca çarptığını, motorsiletin soldan gelen iki yoldan hangisinden geldiğini bilmediğini beyan etmiştir. Diğer davalı tanığı ise, kendisinin kaza mahalline geldiğinde yaralanan çocuğun ambulansla hastaneye kaldırıldığını, kavşağın ortasında bir motorsiklet bulunduğunu gördüğünü beyan etmiştir.

Ceza mahkemesi tarafından alınan bilirkişi raporunda kazanın davalı araç sürücüsünün dikkatsız ve tedbirsiz davranarak ışıklı kavşağı geçmesine rağmen akan trafikte, trafiği tehlikeye sokarak yeni manevra yapıp arkadan gelen araçlara ilk geçiş vermediği, en sağ şeritten sol taraftaki kavşağa dönmeye çalışırken kazanın meydana geldiğini belirterek asli kusurlu olduğunu, davacı motorsiklet sürücünün ise kazaya meydana gelmesinde kusursuz olduğu belirttiği görülmüştür. Asliye Ceza Mahkemesince davalı ... hakkında bu kazadan dolayı tedbirsizlik dikkatsizlik sonucu asli kusurlu olarak yaralama suçundan 6 ay hapis cezası verildiği, kararın temyiz edilmeyerek kesinleştiği anlaşılmıştır. Mahkememizce alınan kusur raporunda ise; kazanın meyadana gelmesinde davalı ...’ın %85 oranında davacı ...’ın kavşakta hızının tedbir alabileceği asgari seviyeye düşürmeyip müteyakkız seyretmediği gerekçesiyle %15 oranında kusurlu bulunduğu belirtilmiştir.

Mahkememizce tarafların ekonomik sosyal durum araştırılması yoluna gidilmiş, düzenlenen 20/10/2017 tarihli tutunağa göre davacı ...iki çocuklu ilkokul mezunu, emekli olduğu, 1300 TL araç kredisi ödediği, 1540 TL maaaşının olduğu, 35.000,00 TL değeri olan aracının bulunduğu; davacı ...’ın ortaokul mezunu olduğu, bakmakla yükümlüğü olduğu birinin bulunmadığı, sağ kol ve sağ bacakta pilatin bulunduğu, bir gelirinin ve menkul gayrimenkulun taşıdığının olmadığı belirtilmiştir. Davalı ... mirasçısı ...’ın ekonomik sosyal durumu araştırılmış; menkul ve gayrimenkul malının olmadığı, aracının bulunmadığı, gelirininin olmadığı düzenlenen tutanaktan anlaşılmıştır. Davalı ölen ...’ın eşinden alınan ekonomik sosyal durumuna ilişkin kendisininin araba tamirciliği işçiliği yaptığı, Sgklı olarak çalıştığı eşi ve üç çocuğuna baktığı belirtildiği görülmüştür. Yine ...’ın ölmeden önce Antalyadaki adresinde kiracı olarak oturduğu yönünde duyum elde edildiği, 28/11/2021 tarihli tutunaktan anlaşılmıştır.

SGK ya davacı için rücu ödemesi yapılıp yapılmadığı sorulmuş, böyle bir ödeme yapılmadığı mahkemesize bildirilmiştir.

Mahkememizce davacı üniversite hastanesine sevk edilmiş, meslekte kazanma gücü kaybına ilişkin yönetmelik kapsamında davacınının sürekli bir iş görme kaybının bulunmadığı, 3 ayda iyileşeceği belirtilmiştir. Rapora yapılan itiraz üzerine dosya Adli Tıp kurumuna gönderilmiş alınan raporda özetle, davacının 03/05/2015 tarihinde meydana gelen kazadan dolayı %5.2 oranında meslekte kazanma gücünü kaybettiği 18 ayda iyileşebileceğinin belirtildiği görülmüştür. Maluliyet raporları arasınndaki çelişkinin giderilmesi amacıyla dosya yeniden Adli Tıp kurumuna gönderilmiş, Adli Tıp tarafından düzenlenen raporda bu kez davacının 03/05/2015 tarihinde meydana gelen kazadan dolayı %5,2 oranında meslekte kazanma gücünü kaybettiği, 18 ayda iyileşeceği yönünde rapor düzenlenmiştir.

Yargılama devam ederken davalı ...’ın 24/10/2017 tarihinde öldüğü, Antalya 3 Sulh Mahkemesi kararına göre mirasçı olarak eşi ... ile çocukları ... ... ve ...’ın kaldığı görülmüştür. Davaya dahil edilen mirasçılar vekili tarafından dosyaya vekalatname sunulmuştur.

Mahkememizce dosya aktüerya bilirkişisine teslim edilmiş alınan raporda, davacının bu kaza sebebiyle 17.804,50 TL kazanç kaybının olduğu, sigorta şirketinin yaptığı ödemeden ödeme mahsup edildiğinde çalışma gücü kaybından dolayı bakiye 19.957,90 TL alacağının kaydığı, zararının ise 106.044,15 TL olduğu belirtilmiştir.

Davacı vekilinin bilhare verdiği dilekçesi özetle; davalı ...yönünden davalı ...şirketinin yaptığı ödemeden dolayı maddi tazminat taleplerinden feragat ettiklerini, manevi tazminat taleplerinin ise kabulüne karar verilmesini talep ettiği görülmüş ekinde sunduğu ibranamede davalıdan 2.650,00 TL yargılama masrafa 5.100,00 TL vekalet ücreti tahsil ettiği görülmüştür.

Mahkememizce yapılan değerlendirmede: Davacı vekili her ne kadar müvekkili ...03/05/2015 tarihinde meydana gelen kazadan dolayı uğradığını belirttiği kazanç ve çalışma gücü maddi tazminat talebinde bulunmuş ise de bu talebinden bilhare verdiği dilekçe ile feragat etmiştir. Vekaletnamesi incelendiğinde ise feragat yetkisinin olduğu anlaşılmıştır. Bu yüzden davacının maddi tazminat talebi hakkında davanın feragat sebebiyle reddine karar vermek gerekmiştir.

Davacıların manevi tazminat taleplerine gelince, düzenlenen adli tıp raporuna davacı bu kazadan dolayı meslekte % 5,2 oranında kaybetmiş ve 18 aylık iyileşme süreci geçirecek şekilde yaralanmıştır. Kazanın meydana gelmesinde ise davalı araç sürücüsü düzenlenen ATK raporuna göre %85 oranında kusurlu, davacı ...ise %15 oranında kusurludur. TBK 56 maddesine göre ağır bedensel zarar halinde zarar görünen yakınları manevi tazminat talep edebilir.

Manevi tazminat bedensel bütünlüğü haksız bir suretle zarar görenin, bu uğradığı haksızlığı telafi edici ekonomik bir karşılık verilmek suretiyle bir nebze olsun giderici, ferahlama duygusu oluşturacak bir miktar paranın belirlenmesini gerektirir. Bu belirleme yapılır- ken olayın özellikleri, kusur durumu yaralanmanın mahiyeti ve tarafların ekonomik sosyal durumları gözetilir. Yukarıdaki bilgilere kaza %85 oranında davalı araç sürücüsünün kusuruyla meyadana gelmiş, davacı ...bu kazadan dolayı %5,2 oranında meslekte çalışma gücünü kaybetmiş ve 18 aylık bir iyileşme sürecine bağlanmıştır. Bütün bunlar değenlendirildiği davacının manevi tazminat talebinin 40.000,00.-TL için kabulüne karar vermek hakkaniyetli bulunmuştur.

Davacı anne ve babanın tazminat talebine gelince, yukarıda belitildiği gibi davacının anne ve babasının tazminat talep edebilmesi için zarar gören çocukların uğradığı bedensel zararın ağır bedensel zarar niteliğninde olması gerekir. Maluliyet oranına bakıldığında bedensel zarar ağır olarak görülmemekle birlikte 18 ay gibi uzun bir sürede tedavisinin gerekmesi karşısında davacı anne ve babaya da manevi tazminat verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Yukarıda belirtilen amacına uygun olarak bir miktar paranın verilerek evlatlarının yararlanmasından dolayı yaşadıkları manevi ızdırabın giderilmesi hakkaniyetli bulunduğundan 10.000,00 er TL manevi tazminatın davalı taraftan tahsiline karar verilmesi gerekmiştir.

H Ü K Ü M : Neden ve kanıtları yukarıda açıklandığı üzere,

A.1-Davacı ...' ın davalı ... ve davalı ... mirasçılarına karşı olan maddi tazminat talebinin feragat nedeniyle REDDİNE,

Arabuluculuğa ilişkin dava şartı nedeniyle Adalet Bakanlığı Bütçesinden ödenen 1.320,00.-TL yargılama giderinin Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk K.nun 18/a-13 maddesi gereğince davalı ...şirketinden alınarak hazineye irat KAYDEDİLMESİNE,

Alınması gerekli 80,70.-TL harçtan, peşin olarak alınan 344,97.-TL harcın mahsubu ile kalan 264,27.-TL harcın manevi tazminat talepleri açısından değerlendirilmesine,

Davacı tarafça yapılan dava ilk masrafı 33,50.-TL, tebligat, bilirkişi ücreti müzekkere masrafı ATK faturaları olmak üzere davacı tarafça yapılan 1.813,72.-TL, davalı tarafça yapılan 144.-TL olmak üzere toplam 1.991,22.-TL yargılama masrafının ve 80.70 TL harç olmak üzere toplam 2.071,92.-TL yargılama masrafının davada davacının feragat etmiş olması sebebi ile kendi üzerinde bırakılmasına,

Davacının feragatinin alacağını sigorta şirketinden almış olmasından kaynaklanması sebebi ile davalının yaptığı yargılama masrafının da kendi üzerinde bırakılmasına,

Ödenmeyen ...tarih ve ...Nolu 687,00TL bedelli ATK faturasının davacıdan tahsili ile ATK hesabına aktarılmasına, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde ödenmediği takdirde ATK kurumu tarafından tahsili için kararın bir suretinin İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine,

Davacı tarafça yatırılan gider avansından arta kalanının karar kesinleştiğinde talebi halinde davacıya İADE EDİLMESİNE,

B.1-Davacı ...' ın ...mirasçılarına karşı olan manevi tazminat talebinin KISMEN KABULÜ ile, 40.000 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sigorta şirketi dışındaki davalılardan müteselsilen alınarak davacıya VERİLMESİNE, fazlaya dair talebin REDDİNE,

B.2-Davacılar ... ve ...' ın davalı ... mirasçılarına karşı olan manevi tazminat taleplerinin KISMEN KABULÜ ile, ayrı ayrı 10.000 er TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sigorta şirketi dışındaki davalılardan müteselsilen alınarak davacılara ayrı ayrı VERİLMESİNE, fazlaya dair taleplerinin REDDİNE,

Alınması gerekli 4.098,60.-TL harçtan, peşin olarak alınan 264,27.-TL harcın mahsubu ile kalan 3.834,33.-TL harcın sigorta şirketi dışındaki davalılardan alınarak hazineye irad kaydına,

Davacıya sigorta şirketi tarafından yapılan ödemeden davacının yaptığı yargılama masrafı mahsup edildiğinde kalan bakiyenin sonra bakiye kalan 802,78.-TL nin 687.-TL lik atk faturasından fazla olması gözetilerek davacı için ayrıca yargılama masrafı tayinine yer olmadığına,

Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca davada davacı ... için kabul edilen miktar dikkate alınarak hesap edilen 6.000,00.-TL, davacı ... için kabul edilen miktar dikkate alınarak 5.100,00.-TL ve davacı ... için kabul edilen miktar dikkate alınarak 5.100,00.-TL maktu vekâlet ücretinin sigorta şirketi dışındaki davalılardan ayrı ayrı alınarak adı geçen davacılara ayrı ayrı VERİLMESİNE,

Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca davada davacı ... için red edilen miktar dikkate alınarak hesap edilen 5.100,00.-TL, davacı ...için red edilen miktar dikkate alınarak 5.100,00.-TL ve davacı ... için kabul edilen miktar dikkate alınarak 5.100,00.-TL maktu vekâlet ücretinin adı geçen davacılardan ayrı ayrı alınarak kendisini vekil ile temsil ettiren sigorta şirketi dışındaki davalılara ayrı ayrı VERİLMESİNE,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda HMK'nun 345 mad- desi uyarınca gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesinde istinaf kanun yoluna açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulünce anlatıldı.

27/06/2022

Katip ...

e-imzalıdır

Hakim...

e-imzalıdır


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.