Yargıtay - 1. Ceza Dairesi

2007/831 Esas 2008/3498 Karar
Karar Tarihi: 30.04.2008
Yargıtay

1. Ceza Dairesi 2007/831 E., 2008/3498 K.

1. Ceza Dairesi 2007/831 E., 2008/3498 K.

KAN GÜTME

KASTEN ÖLDÜRME

OLASI KAST

TASARLAMA

TEKERRÜR

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 29 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 35 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 38 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 53 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 62 ]

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 81 ]

"İçtihat Metni"

Gültekin'i kan gütme saikiyle öldürmeye tam derecede teşebbüsten ve izinsiz silah taşımaktan sanıklar Şevki, Oktay, Tamer, işbu suça katılmaktan sanıklar Yılmaz, Serkan, Hasan, İmran ile Mehmet'in yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine, İmran'ın beraetine ilişkin (Kocaeli Birinci Ağır Ceza Mahkemesi)'nden verilen 17.05.2006 gün ve 296/127 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, C.Savcısı, sanıklar müdafii ile müdahil vekili taraflarından istenilmiş olduğundan, dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1-) Katılanlar Mehmet ve Gültekinln, sanıklar Şevki, Hasan ve Tamer hakkında 6136 sayılı Yasa'ya aykırılık suçlarından kurulan hükümleri temyize yetkileri bulunmadığından, katılanlar vekilinin bu suçtan kurulan hükümlere yönelik temyiz isteminin CMUK'nın 317. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.

2-) a-) Sanıklar Hasan ve Tamer hakkında 6136 sayılı YasaVa aykırılık suçundan kurulan hükümlerde, takdiri indirim yönünden 765 sayılı TCK'nın 59. maddesinin uygulanması halinde aynı Yasa'nın 95/2. maddesinin uygulanmasını gerektirecek cezalarının bulunması nedeniyle, 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesinin uygulanmasında isabetsizlik görülmediğinden,

b-) Kabule göre ele; sanıklar Şevki, Hasan ve Tamer hakkında öldürmeye teşebbüs, sanık Oktay hakkında öldürmeye teşebbüse azmettirme, sanıklar Yılmaz ve Serkan hakkında öldürmeye teşebbüse yardım etme suçlarından 5237 sayılı TCK lehe kabul edilerek kurulan hükümlerin, 765 sayılı TCK'ya göre kurulacak hükümlere göre açıkça sanıklar lehine olduğu anlaşıldığından,

765 sayılı TCK ile 5237 sayılı TCK'nın tüm hükümleri uygulanarak sonuç cezaların karşılaştırılması ve lehe yasanın tespit edilerek ona göre uygulama yapılması gerektiği gerekçesiyle bozma isteyen tebliğnamedeki düşünceye iştirak edilmemiştir.

3-) Sanıklar Hasan ve Tamer hakkında 6136 sayılı Yasa'ya aykırılık suçlarından kurulan hükümlerde, sanıkların daha önce kasıtlı suçlardan mahkum olmaları nedeniyle haklarında 5728 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 231. maddesinin uygulanma olanağının bulunmadığı değerlendirilmiştir.

4-) Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Şevki'nin katılan sanık Mehmet'e ve mağdur Baki'ye yönelik eylemleri ile 6136 sayılı Yasa'ya aykırılık, sanık Oktay'ın katılan Gültekin'i öldürmeye teşebbüse azmettirme, sanıklar Yılmaz ve Serkan'ın katılan Gültekin'i öldürmeye teşebbüse yardım etme, sanıklar Hasan ve Tamer'in katılan Gültekin'i öldürmeye teşebbüs ve 6136 sayılı Yasa'ya aykırılık, katılan sanık Mehmet'in 6136 sayılı Yasa'ya aykırılık suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde sanıklar Şevki, Hasan, Tamer ve Mehmet'in 6136 sayılı Yasa'ya aykırılık suçlarının niteliği tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebinin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanık İmran hakkında elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı ge

rekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma sebepleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanıklar Oktay ve Şevki müdafiinin usule, sübuta, sanık Şevki hakkında öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hükümde suç vasfına, teşebbüste indirim miktarına, sanıklar Hasan, Serkan, Tamer ve Yılmaz müdafiinin usule, sanıklar Serkan ve Yılmaz hakkında kurulan hükümlerde sübuta, sanık Hasan hakkında öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hükümde suç vasfına, ağır haksız tahrik hükmünün ve 5237 sayılı TCK'nın 36. maddesinin uygulanması gerektiğine, sanık Tamer hakkında öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hükümde suç vasfına, 5237 sayılı TCK'nın 36. maddesinin uygulanması gerektiğine, teşdiden ceza tayininin yersizliğine, Cumhuriyet Savcısının sanık İmran hakkında kurulan hükümde sübuta ve suç vasfına, katılan Gültekin ve katılan sanık Mehmet vekilinin, sanıklar hakkında kurulan hükümlerde takdiri indirim hükmünün uygulanmasının yersizliğine, sanıklar Yılmaz, Tamer, Serkan, Hasan ve Şevki hakkında kurulan hükümlerde tekerrür hükümlerinin uygulanması gerektiğine, katılan sanık Mehmet hakkında 6136 sayılı Yasa'ya aykırılık suçundan kurulan hükümde verilen cezanın paraya çevrilerek ertelenmesi gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle;

A-) Sanıklar Hasan ve Tamer'in 6136 sayılı Yasa'ya aykırılık suçundan mahkumiyetlerine dair kurulan hükümler ile, sanık İmran'ın beraatine dair kurulan hükmün kısmen tebliğnamedeki düşünce gibi (ONANMASINA),

B-) Oluşa ve dosya içeriğine göre; sanıklardan Oktay'ın kardeşi Oğuz'un 13.06.2004 tarihinde öldürülmesi olayı ile ilgili olarak, katılan Gültekin ve katılan sanık Mehmet'in kardeşleri M.Gürkan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 14.07.2004 tarih ve 2004/788 Esas sayılı iddianamesi ile adam öldürme suçundan kamu davası açıldığı ve davanın derdest olduğu, Oğuz'un öldürülmesinden birkaç gün sonra Oğuz'un kardeşi sanık Oktay, akrabası sanık Şevki, amcasının oğlu sanık Hasan ve arkadaşı sanık İmran'ın, Oğuz'un evinde biraraya geldikleri ve Oğuz'un intikamının alınması için M.Gürkan'ın ağabeylerinin öldürülmesi konusunun konuşulduğu, sanık Oktay'ın olayı özellikle sanıklar Hasan ve Şevki'nin gerçekleştirmesini istediği,

Sanık Şevki'nin, 21.07.2004 günü saat 19.30 sıralarında, işyerinin kapısından, içeride masasında oturmakta olan katılan sanık Mehmet'e hedef alarak öldürmek kastıyla ruhsatsız tabancası ile en az üç el ateş ettiği, katılan sanık Mehmet'in sanığı erken fark ederek kendisini yere atarak isabet almaktan kurtulduğu, ancak katılan-sanık Mehmet'in oturduğu masanın karşısındaki sandalyede oturan mağdur Baki'nin sağ omuz üst yan ve sol bacak tibia ön yüzden isabet alarak yaralandığı, bunun üzerine katılan sanık Mehmet'in masasının çekmecesinde bulunan ruhsatsız tabancasını çıkartarak saldırıyı bertaraf etmek maksadıyla 2 el havaya ateş ettiği, sonuç aldığını düşünen sanık Şevki'nin bir el de havaya ateş ederek olay yerinden kaçarak uzaklaştığı, 22.07.2004 günü, sanıklar Oktay, Hasan ve İmran ile Oktay'ın kardeşi Ali'nin, yine Oğuz'un evinde biraraya geldikleri, bir gün önce sanık Şevki'nin katılan-sanık Mehmet'e yönelik eyleminde sonucu alamadığının konuşulduğu, sanık Oktay'ın 'bunlardan biri her halükarda vurulacak, adliyenin önünde de olsa, hangisi olursa olsun Turgay serbest kalırsa Turgay'ı veya orada bulunan Gültekin'i görürseniz Gültekin'i vuracaksınız, Oğuz'un intikamı alınacak' dediği ve katılanların öldürülmesi konusunun kesin olarak kararlaştırıldığı,

Sanık Şevki'nin katılan sanık Mehmet'i öldürmeye teşebbüs eylemi ile ilgili soruşturma evrakının, 23.07.2004 tarihinde Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, katılan sanık Mehmet'in adliyede ifade alma işlemi devam ederken, kardeşi katılan Gültekin'in ise adliyenin karşısındaki börekçinin önünde yanındaki iki şahısla birlikte masada oturdukları,

Sanık Serkan'ın, öldürülen Oğuz'un arkadaşı olan sanık Tamer'i telefonla arayarak onunla buluştuğu ve onu aracıyla sanık Oktay'ın yanına götürdüğü, sanık Oktay'ın, burada sanık Tamer'e, 'Şevki bugün mahkemeye çıkacağı için Hasan adliye binasının önüne gelecek, Hasan konuyu biliyor, orada bir olay yapacak' dediği, sanık Yılmaz'ın, iki adet 7,65 mm çaplı tabancayı sanık Tamer'e teslim ettiği ve sanık Oktay'ın 'Hasan oraya gelecek, orada görüşürsünüz, silahın birini ona verirsin, biri de sende kalır, onunla birlikte hareket edersin, orada olay olursa onun yanında bulun, birlikte hareket edersiniz' dediği, sanık Serkan'ın, kullandığı araçla sanık Tamer'i adliye yakınına bıraktığı, adliye önünde sanık Hasanla buluşan sanık Tamer'in, silahlardan birini sanık Hasan'a teslim ettiği ve Hasan ile birlikte, ilk öldürme olayı ile hiçbir ilgisi olmadığı ve aralarında olay öncesi herhangi bir tartışma da geçmediği halde, oturduğu masaya yaklaşarak yakın mesafeden katılan

Gültekin'e birden çok kez ateş ettikleri, katılan Gültekinln kendisini yere attığı, ancak batın ve sağ uyluk bölgelerinden aldığı isabetlerle ince bağırsak ve çekumde perforasyona neden olup hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, sonucu aldıklarını düşünen sanıkların, olay yerinden kaçmaya çalışırlarken, yapılan takip sonucu yakalandıkları, olayda kullandıkları silahların ele geçirildiği, olay yerinden tek bir silahtan atıldığı belirlenen 3 adet 9 mm çaplı boş kovan ile, (4+1) olmak üzere iki ayrı silahtan atıldıkları belirlenen 5 adet 7,65 mm çaplı boş kovan ele geçirildiği, 4 adet 7,65 mm çaplı boş kovan ile katılan Gültekin'in vücudundan çıkartılan 1 adet 7,65 mm çaplı mermi çekirdeğinin, sanık Hasan'ın kullandığı silahtan atıldığının tespit edildiği anlaşılmakla;

a-) 21.07.2004 tarihli olayda; sanık Şevki'nin, tabanca ile yakın mesafeden katılan-sanık Mehmet'i hedef alarak ateş ederken, onun yakınında işyerinde bulunan diğer şahısların da isabet alıp yaralanabileceğim ya da ölebileceğini öngörmesine rağmen atışlarına devam etmesi sonucu mağdur Baki'nin yaralandığı, katılan-sanık Mehmet'in ise isabet almadığı olayda;

Sanığın, katılan-sanık Mehmet'e yönelik eyleminin kan gütme saiki ile ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, mağdur Baki'ye yönelik eyleminin olası kastla yaralama suçunu oluşturduğu anlaşıldığı halde, 5237 sayılı TCK'da yer almadığı halde hedefte hatadan bahsedilerek 5237 sayılı TCK'nın 81, 35, 62 ve 53/1. maddeleri uyarınca yazılı şekilde hüküm kurulması,

b-) 23.07.2004 tarihli olayda; sanık Oktay'ın eyleminin kan gütme saiki ile ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüse azmettirme, sanık Hasan'ın eyleminin kan gütme saiki ile ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, sanık Tamer'in eyleminin kan gütme saiki ile öldürmeye teşebbüs, sanık Yılmaz ve Serkan'ın eylemlerinin sanıklar Hasan ve Tamer'in işlediği kan gütme saikiyle adam öldürmeye teşebbüs suçlarına yardım etme suçlarını oluşturduğu halde, bu suçlardan mahkumiyetleri yerine, sanık Oktay'ın 5237 sayılı TCK'nın 38/1. maddesi delaletiyle 81, 35, 62 ve 53/1, sanıklar Hasan ve Tamer'in 5237 sayılı TCK'nın 81, 35, 62 ve 53/1, sanıklar Yılmaz ve Serkan'ın 5237 sayılı TCK'nın 81, 35, 39, 62 ve 53/1. maddeleri uyarınca yazılı şekilde hüküm kurulması,

C-) Sanıklar Şevki ve Mehmet hakkında 6136 sayılı Yasa'ya aykırılık suçundan kurulan hükümlerde;

Sanık Şevki'nin doğum tarihi itibariyle yanlış gelen sabıka kaydı esas alınarak hüküm kurulduğu anlaşılmakla, nüfus kaydına uygun sabıka kaydı celp edilerek ve mağdur-katılan-sanık Mehmet'in sabıka kaydındaki ilamların kesinleşme ve infaz durumlarını gösterir onaylı örneklerinin mahkemelerinden getirtilip incelenerek,

a-) Sanıkların 765 sayılı TCK'nın 81. maddesi kapsamında tekerrüre esas cezaları bulunup bulunmadığının belirlenmesi, şayet tekerrüre esas mahkumiyetleri var ise, sanıklar hakkında 6136 sayılı Yasa'ya aykırılık suçlarından kurulan hükümlerde takdiri indirim sebebi yönünden 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesinin uygulanması, tekerrüre esas mahkumiyetleri yok ise, 5237 sayılı TCK'nın 53/1. maddesinin uygulanması sonucunu doğuracak şekilde aynı Yasa'nın 62. maddesinin uygulanması sanık aleyhine sonuç doğuracağından, 765 sayılı TCK'nın 59. maddesinin uygulanması gerektiğinin düşünülmemesi suretiyle eksik soruşturma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,

b-) Hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa'nın 562. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 231. maddesi uyarınca, sanıkların hukuki durumlarının yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

D-) Kabule göre de; sanıklar Şevki, Hasan ve Tamer hakkında öldürmeye teşebbüs, Oktay hakkında öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme, sanıklar Yılmaz ve Serkan'ın öldürmeye teşebbüse yardım etme suçlarından kurulan hükümlerde; 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesi uyarınca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılan sanıklar hakkında velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından getirilen kısıtlamanın, 53. maddenin 3. fıkrası uyarınca şartla salıverilme tarihine kadar geçerli olduğunun kararda gösterilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafileri, Cumhuriyet Savcısı ve katılan sanık Mehmet ve katılan Gültekin vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi (BOZULMASINA), 30.04.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.