Yargıtay - 1. Ceza Dairesi

2014/1347 Esas 2014/2756 Karar
Karar Tarihi: 30.04.2014
Yargıtay

1. Ceza Dairesi         2014/1347 E.  ,  2014/2756 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi (TMK 10. Maddesi ile Görevli)

SUÇ : Bir suçu gizlemek amacıyla tasarlayarak öldürme, tasarlayarak öldürmeye azmettirme, suç örgütü kurmak ve yönetmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, fuhuşa teşvik, 6136 sayılı Yasaya muhalefet, suç örgütüne üye olmak, yalan tanıklık, iftira, görevi kötüye kullanma

HÜKÜM : 1- Sanık ... hakkında; ...'u öldürmekten 5237 sayılı TCK 82/1-a-h, 62, 53, 58/9. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,

2- Sanık ... hakkında;

a) ...'u öldürmeye azmettirmekten 5237 sayılı TCK.nun 38/1.maddesi delaletiyle 5237 sayılı TCK 82/1-a, 62, 53, 58/9. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,

b) Suç örgütü kurmak ve yönetmekten 5237 sayılı TCK.nun 220/1, 220/3, 62, 53, 58/9. maddeleri uyarınca 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

c) ...'yi hürriyetten yoksun kılmaktan 5237 sayılı TCK.nun 220/5. Maddesi yollamasıyla TCK.nun 109/2, 109/3-b, 62, 53, 58/9. maddeleri uyarınca, 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

d) Fuhşa teşvikten 5237 sayılı TCK.nun 227/2, 227/6,

62, 52, 53, 58/9. maddeleri uyarınca 3 yıl 9 ay hapis ve 1240 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

d) 6136 sayılı Yasanın 13/1, 5237 sayılı TCK 62, 53. maddeleri uyarınca 10 ay hapis ve 375 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına

e) İftira suçunu işlediği sabit olmadığından beraatına

3- Sanık ... hakkında;

a) ...'u öldürmeye azmettirmekten 5237 sayılı TCK.nun 38/1. Maddesi delaletiyle 5237 sayılı TCK 82/1-a, 62, 53, 58/9. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,

b) Suç örgütüne üye olmaktan 5237 sayılı TCK.nun 220/2, 220/3, 62, 53, 58/9. maddeleri uyarınca, 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

c) ...'yi hürriyetten yoksun kılmaktan 5237 sayılı TCK.nun 109/2, 109/3-b, 62, 53, 58/9. maddeleri uyarınca 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

d) Fuhşa teşvikten 5237 sayılı TCK.nun 227/2, 227/6, 62, 52, 53, 58/9. maddeleri uyarınca 3 yıl 9 ay hapis ve 1240 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

e) Yalan tanıklıktan 5237 sayılı TCK.nun 272/1, 62, 53. maddeleri uyarınca, 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

f) 6136 sayılı Yasanın 13/1, 5237 sayılı TCK 62, 53. maddeleri uyarınca 10 ay hapis ve 375 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

4- Sanık ... hakkında;

a) Suç örgütüne üye olmaktan 5237 sayılı TCK.nun 220/2, 220/3, 62, 53, 58/9. maddeleri uyarınca 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

b) 6136 sayılı Yasanın 13/1, 5237 sayılı TCK 62, 53. maddeleri uyarınca 10 ay hapis ve 375 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

c) Fuhuşa teşvikten 5237 sayılı TCK.nun 227/2, 227/6, 62, 52, 53, 58/9. maddeleri uyarınca 3 yıl 9 ay hapis ve 1240 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

d) İftira suçunu işlediği sabit olmadığından beraatına,

5- Sanık ... hakkında;

a) Suç örgütüne üye olmaktan 5237 sayılı TCK.nun 220/2, 220/3, 62, 53, 58/9. maddeleri uyarınca, 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

b) ...'yi hürriyetten yoksun kılmaktan 5237 sayılı TCK.nun 109/2, 109/3-b, 62, 53, 58/9. maddeleri uyarınca, 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

c) Fuhuş suçundan beraat,

6- Sanık ... hakkında;

a) Suç örgütüne üye olmaktan 5237 sayılı TCK.nun 220/2, 220/3, 62, 53, 58/9. maddeleri uyarınca, 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

b) ...'yi hürriyetten yoksun kılmaktan 5237 sayılı TCK.nun 109/2, 109/3-b, 62, 53, 58/9. maddeleri uyarınca, 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

c) Fuhuş suçundan beraat,

7- Sanık ... hakkında;

a) Suç örgütüne üye olmaktan 5237 sayılı TCK.nun 220/2, 220/3, 62, 53, 58/9. maddeleri uyarınca 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

b) Fuhuşa teşvikten 5237 sayılı TCK.nun 227/2, 227/6, 62, 52, 53, 58/9. maddeleri uyarınca 3 yıl 9 ay hapis ve 1240 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

c) Görevi kötüye kullanma suçunu işlediği sabit olmadığından beraatına

8- Sanık ... hakkında;

a) Suç örgütüne üye olmaktan 5237 Sayılı TCK.nun 220/2, 220/3, 62, 53, 58/9. maddeleri uyarınca 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

b) Fuhuşa teşvikten 5237 sayılı TCK.nun 227/2, 227/6, 62, 52, 53, 58/9. maddeleri uyarınca, 3 yıl 9 ay hapis ve 1240 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

TÜRK MİLLETİ ADINA

1) Sanıklar ... ve ... hakkında iftira suçlarından kurulan 07.05.2010 tarih ve 311/71 sayılı beraat kararına yönelik temyiz isteminin bulunmaması nedeniyle Dairemizin 14.12.2011 tarih ve 7107/7868 sayılı ilamında inceleme dışı bırakılarak hükümlerin kesinleştiği gözetilmeden, aynı suçlardan sanıklar ... ve ... hakkında kurulan yeni hükümler hukuki değerden yoksun sayılmış ve inceleme dışı bırakılmıştır.

2) Sanık ...'in görevi kötüye kullanma, sanık ...'in iftira, sanıklar ...ve ...'in fuhuş suçlarından, haklarında verilen beraat kararlarını temyizlerinde hukuki yararları bulunmadığından, sanıklar müdafiilerinin bu hükümlerin gerekçelerine yönelik olmayan temyiz istemlerinin CMUK.nun 317. maddesi gereğince reddine karar verilmiştir.

3) Oluşa ve dosya içeriğine göre; sanık ...'in otopsi raporu, olay yeri inceleme raporu, araştırma tutanakları, iletişim tespit tutanakları, HTS raporları, bir kısım tanık beyanları, arama ve el koyma tutanaklarındaki bulgularla da doğrulanan ikrarı karşısında, sanık ...'ün nitelikli kasten öldürme suçundan cezalandırılmasında bir isabetsizlik görülmediğinden, suçun sübut bulmadığı yönünden bozma öneren tebliğname düşüncesi benimsenmemiştir.

4) Suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek suçundan mahkum olan sanık ... hakkında TCK.nun 58/9 maddesinin uygulanması konusunda her zaman bir karar verilmesi mümkün görülmüştür.

5) Sanık ... hakkında suç örgütüne üye olmak suçundan kurulan hüküm yönünden;

Sanık ...'ün suç işlemek için kurulan örgütü babası diğer sanık ... ile birlikte yönettiği anlaşılmakla; sanığın TCK.nun 220/1. maddesi gereğince cezalandırılması yerine yazılı şekilde TCK.nun 220/2. maddesi esas alınarak uygulama yapılması, aleyhe temyiz istemi bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

6) Temyiz kapsamına göre; suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan sanık ..., suç örgütüne üye olmak suçundan sanıklar ... ... ve ..., fuhuş suçundan sanıklar ..... ve ..., kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan sanıklar ..., ..., ..., ... hakkında, 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan sanıklar ..., ..., ... hakkında, nitelikli kasten öldürme suçundan sanık ... hakkında, nitelikli kasten öldürmeye azmettirme suçundan sanıklar ... ve ... hakkında, yalan tanıklık suçundan sanık ... hakkında kurulan mahkumiyet hükümlerinin incelemesinde;

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ...’in suç örgütü kurmak ve yönetmek, fuhuş, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı Yasaya aykırılık, nitelikli kasten öldürmeye azmettirme, sanık ...'ün suç örgütüne üye olmak, fuhuş, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı Yasaya aykırılık, nitelikli kasten öldürmeye azmettirme, sanık ...'in suç örgütüne üye olmak, fuhuş, 6136 sayılı Yasaya aykırılık, sanık ....'nm suç örgütüne üye olmak, fuhuş, sanık ...’in suç örgütüne üye olmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, sanık ....'ın suç örgütüne üye olmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, sanık ...'in nitelikli kasten öldürme suçlarının sübutu kabul, eleştiri nedeni dışında oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçeler ile reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozmaya uyularak verilen hükümlerde eleştiri, düzeltme ve bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanıklar ... ve ... müdafiilerinin duruşmalı incelemede ve temyiz dilekçesinde sübuta, sanık ... müdafiinin sübuta, temel cezaların alt sınırdan tayini gerektiğine, sanıklar ........ ve .... müdafiilerinin sübuta yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle;

A) Sanıklar ... ve ... hakkında nitelikli kasten öldürmeye azmettirme suçundan kurulan hükümde; silahlı suç örgütünü yöneten sanıklar ... ve ...'ün, TCK.nun 220/5 maddesi gereğince örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılmaları gerektiğinden, haklarında TCK.nun 38/1 maddesi yollaması ile hüküm kurulması yasaya aykırı ise de; bu aykırılık yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, CMUK.nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hüküm fıkrasındaki “TCK.nun 38/1 maddesi yollamasıyla” ibaresinin “TCK.nun 220/5 maddesi yollamasıyla” olarak değiştirilmesine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN hükümler ile suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan sanık ... hakkında, suç örgütüne üye olmak suçundan sanıklar .... ve ... hakkında, fuhuş suçundan sanıklar .....ve ... hakkında, 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan sanıklar ..., ... ve ... hakkında, nitelikli kasten öldürme suçundan sanık ... hakkında kurulan ve kısmen re'sen de temyize tabi bulunan mahkumiyet hükümlerinin kısmen tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak (ONANMASINA),

B.a) Sanıklar ..., ..., ...ve ... hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu yönünden;

aa) Gerekçeli kararın Anayasa'nın 141 ve 5271 sayılı CMK.nun 34, 230 ve 232. maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıması gerektiği, gerekçe bölümünde iddia ve savunmada ileri sürülen görüşlerin açıkça gösterilmesi, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, Yargıtay denetimine imkan verecek biçimde ayrı ayrı gösterilmesi ve hangisinin hangi sebeple diğerine üstün tutulduğunun belirtilerek, ulaşılan kanaat ve sanığın suç oluşturduğu sabit görülen fiilleri ve bunların nitelendirilmesi ile buna göre hüküm kurulması gerektiği düşünülmeyerek sanık ... ile ilgili yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

bb ) Dosya içeriğine göre, sanıklar ..., ...ve ...'in mağdur ...'yi sanık ...'e ait araç ile evinin önünden alıp bir süre alıkoyduktan sonra mağdurun şahsına bir zararları dokunmaksızın, onu kendiliğinden tekrar evinin önünde serbest bıraktıklarının anlaşılması karşısında, sanıklar hakkında TCK.nın 110. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmeyerek sanıklara yazılı şekilde fazla ceza tayini,

b) Sanık ... hakkında suç örgütüne üye olmak ve fuhuş suçundan kurulan mahkumiyet hükümleri yönünden;

Dosya kapsamına göre; sanık ...'in örgüt üyesi diğer sanık ... ile cinsel birliktelik yaşadığı ayrıca aralarında bir takım parasal ilişkinin bulunduğu anlaşılmış ise de, sanığın suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil üyesi olduğuna, örgüt adına faaliyet gösterdiğine veya örgüt üyesinin talimatı üzerine örgüte yardım ettiğine ve fuhuş suçunu işlediğine dair, aşamalarda değişmeyen savunmasının aksine mahkumiyetine yeterli her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden, yüklenen suçlardan beraati yerine yazılı gerekçe ile mahkumiyetine karar verilmesi,

c) Sanık ... hakkında yalan tanıklık suçundan kurulan mahkumiyet hükmü yönünden;

Sanığın 15.05.2007 tarihinde kollukta alınan beyanında yalan tanıklık yaptığı iddia ve kabul edilmiş ise de; CMK'nın 43. maddesinin 5. fıkrası hükmü karşısında tanık dinleme yetkisi bulunmayan kolluk tarafından düzenlenen 'ifade tutanağı'ndaki beyan nedeniyle yalan tanıklık suçunun unsurları itibariyle oluşmayacağı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş olup, sanıklar... ve... müdafiilerinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden, hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), suç örgütün üye olmak suçundan kurulan hükümde sanık ...'ün aleyhine temyiz istemi bulunmadığından CMUK 326/son maddesi uyarınca ceza miktarı itibariyle sanığın kazanılmış hakkının korunmasına, ceza miktarına, bozma nedenlerine ve tutuklulukta geçen süreye nazaran sanıklar ... ve ...'ün tahliye istemlerinin reddine, 30.04.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

30.04.2014 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ....'ın huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanıklar ... ile ... ....müdafii Avukatlar ... ve ...’nin yokluklarında 30.04.2014 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.